Selenstatus og innvirkning på biologisk aldring

Aldring. Å bli eldre. Å streve etter å leve så lenge som mulig, og å være så sterk og sunn som mulig. På et tidspunkt blir en god helse en viktigere bekymring enn rikdom. Optimal selenstatus er viktig for en god helse [Alehagen 2021].

Professor Jan Aaseth
Professor Jan Aaseth, dr.med., Ph.d., forsker i intern medisin, endokrinologi og toksikologi og spesialist i selenforskning.

Professor Urban Alehagen og professor Jan Aaseth lister opp følgende sammenhenger med biologisk aldring [Alehagen 2021]:

  • kronisk mild til moderat systemisk inflammasjon
  • skadelige DNA-endringer
  • mitokondriell dysfunksjon
  • oksidativ stress forårsaket av skadelige frie radikaler
  • telomerforkortelse

Å bli gammel er uunngåelig. Biologisk aldring involverer nødvendigvis en svekkelse av immunsystemet og en økt mottakelighet for sykdommer og miljøbelastninger.

SELENMANGEL I FORBINDELSE MED ALDRING OG ALDERSRELATERT SYKDOM

Selenmangel er forbundet med mitokondriell dysfunksjon, oksidativ stress og inflammasjon [Alehagen 2021].

Mitokondriell skade er en viktig faktor i aldringsprosessen til menneskelige celler. Rekative oksygenarter er et biprodukt av mitokondrienes dannelse av ATP-energi, hvorav noen er nyttige og noen er skadelige. Lekkasjen av disse skadelige frie radikalene fra mitokondriell respirasjonskjede øker med alderen, noe som resulterer i cellulær oksidativ skade når det ikke er nok antioksidanter til å nøytralisere effekten av de frie radikalene.

Mitochondrion
Mitokondriene er små bønneformede organeller i menneskelige cellers cytoplasma. Mitokondriene omdanner mat til kjemisk energi i form av ATP. I prosessen produseres skadelige frie radikaler, som siver ut i cellene.

Mitokondriell dysfunksjon, oksidativ stress, kronisk systemisk inflammasjon og biologisk aldring interagerer med hverandre på komplekse måter. Oksidativ stress og kronisk inflammasjon hos eldre personer representerer risikofaktorer for kreft, hjertekarsykdom og nevrodegenerative lidelser [Alehagen 2021].

Studien har vist at et lavt inntak av selen ser ut til å øke sårbarheten overfor forskjellige sykdommer og redusere menneskets forventede levetid. I den forbindelse fungerer selenkonsentrasjoner i blodet som indeks for levetid hos eldre personer [Alehagen 2021].

Selentilskudd til personer med lav serumselenstatus (under 70 mcg/l) og marginalt lav serum-selenstatus (mellom 70 og 100 mcg/l) er forbundet med økt antioksidantkapasitet, samt med lindring av kronisk inflammasjon [Hariharan 2020].

SELENSTATUS OG RISIKO FOR KREFT

En 2020-metaanalyse av de samlede dataene fra 37 studier viste at seleninntak ved et daglig nivå over 55 mcg var assosiert med redusert risiko for kreft. Videre hadde et ekstra seleninntak fra kosttilskudd en positiv effekt ved nivåer rundt eller over 55 mcg/dag. Metaanalysen viste en omvendt sammenheng mellom seleninntak og total kreftrisiko etter justering for alder, BMI og røyking. Disse funnene tyder på at selen beskytter mot kreft; dog varierer den beskyttende virkningen ved forskjellige kreftformer [Kuria 2020].

De tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonene ser ut til å vise at suboptimalt seleninntak er assosiert med økt risiko for visse kreftformer hos eldre mennesker, muligens fordi lavt seleninntak gir mindre beskyttelse mot oksidativt stress og betennelse. Ytterligere beskyttelse mot kreft fra selentilskudd forventes ikke hos personer med tilstrekkelig plasmaselenstatus, dvs. plasmanivåer som er over 1,0-1,2 mikromol/l (over 80-95 mcg/l) [Alehagen 2021].

Merk: Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, UK, anslår, at den optimale serum selenkonsentrasjonen for god helse og beskyttelse mot sykdom er omkring 125 mcg/l [Winther 2020].

SELENSTATUS OG RISIKO FOR HJERTEKARSYKDOM

I BIOSTAT-CHF kohortestudiet hadde pasienter med forverret hjerteinsuffisiens, som hadde mangel på selen (plasmakonsentrasjoner under 70 mcg/l), mer alvorlige tegn på hjertesvikt og lavere livskvalitet enn hjertesviktpasienter med høyere serumselenkonsentrasjoner. I studien så hjertesviktspasienter med serumselenkonsentrasjoner på 70-100 mcg/l ut til å ha lignende uønskede sammenheng, hvilket tyder på at serumselenverdier under 100 mcg/l kan betraktes som unormale [Bomer 2020].

I Malmö Preventive Project kohortestudie, der 4366 personer i gjennosnitt ble fulgt i 9 år, var konsentrasjonen av plasma selenoprotein P omvendt forbundet med risikoen for dødelighet og en kardiovaskulær første gangs hendelse. Selenoprotein P er den primære transportøren av selen fra leveren til de andre organene [Schomburg 2019].

En 2021 metaanalyse av data fra 13 studier viste, at det var en redusert risiko for kardiovaskulære hendelser og dødelighet hos personer med høyere selenstatus sammenlignet med personer med lavere selenstatus. Det var en 15 % redusert risiko for en kardiovaskulær hendelse pr. 10 mcg økt stigning i blodets selenkonsentrasjon [Kuria 2021].

SELENSTATUS OG ALZHEIMERS SYKDOM

Aldring er en betydelig risikofaktor for utvikling av en nevrodegenerativ lidelse. Mitokondriell dysfunksjon og oksidativt stress representerer en foreslått sammenheng mellom aldring og nevrodegenerative lidelser [Alehagen 2021].

Selenoproteiner er kjent for å beskytte mot oksidativt stress; Selenmangel kan dermed øke sårbarheten hos eldre mennesker for disse lidelsene. Faktisk ser forhøyede nivåer av reaktive oksygenarter ut til å spille en rolle i sykdomsbildet av Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Antioksidant selenoenzymer kan ha beskyttende funksjoner [Alehagen 2021].

I en metaanalyse fra 2017 av 12 kasus kontrollstudier, som omhandlet selenkonsentrasjoner hos pasienter med Alzheimers sykdom og friske kontroller, observerte forskere at sirkulerende selenkonsentrasjoner var signifikant lavere hos pasienter med Alzheimers sykdom sammenlignet med kontroller. Den lavere selenstatusen var korrelert med et viktig antioksidantenzym i Alzheimers sykdom, glutathionperoxidase [Reddy 2017].

I en metaanalyse fra 2022 av seks studier fant forskerne, at selentilskudd var forbundet med en forbedring av selennivåer, glutathionperoxidase-aktivitet og kognitive testresultater hos pasienter med mild kognitiv svekkelse, og med forbedring av selennivåer og mini mentalstatus score hos pasienter med Alzheimers sykdom [Pereira 2022].

KONKLUSJON: SELENTILSKUDD OG BESKYTTELSE MOT SYKDOM

Etter hvert som vi blir eldre, blir vi mer sårbare for de negative effektene av miljøbelastninger og sykdomspatologi.

Studier viser at selenmangel er assosiert med biologisk aldring og aldersrelaterte sykdommer [Alehagen 2021].

Selen fra kosthold og kosttilskudd er viktige ernæringskilder i beskyttelsen mot aldersrelatert sykdom via en styrking av immunresponsen [Alehagen 2021].

Opprettholde en serumselenkonsentrasjon på ca. 125 mkg/l er anbefalingen vi får fra selenforskere [Winther 2020].

Å ta et tilskudd av selengjær, som inneholder mange forskjellige selenformer, synes å være det beste valget. [Richie 2014].

Kilder

Alehagen U, Opstad TB, Alexander J, Larsson A, Aaseth J. Impact of Selenium on Biomarkers and Clinical Aspects Related to Ageing. A Review. Biomolecules. 2021; 11(10):1478.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Hariharan S, Dharmaraj S. Selenium and selenoproteins: Its role in regulation of inflammation. Inflammopharmacology. 2020;28:667–695.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, Cao Y. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(21):3616-3625.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Pereira ME, Souza JV, Galiciolli MEA, Sare F, Vieira GS, Kruk IL, Oliveira CS. Effects of selenium supplementation in patients with mild cognitive impairment or alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis. Nutrients. 2022 Aug 5;14(15):3205.

Reddy VS, Bukke S, Dutt N, Rana P, Pandey AK. A systematic review and meta-analysis of the circulatory, erythrocellular and CSF selenium levels in Alzheimer’s disease: A metal meta-analysis (AMMA study-I). J Trace Elem Med Biol. 2017 Jul;42:68-75.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Schomburg L, Orho-Melander M, Struck J, Bergmann A, Melander O. Selenoprotein-P deficiency predicts cardiovascular disease and death. Nutrients. 2019;11:1852.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *