Selen og skjoldbruskkjertellidelser

Skjoldbruskkjertlen er en liten, endokrin kjertel plasert foran og nedpå halsen. Den produserer hormoner som påvirker nesten hvert organ i kroppen vår. Skjoldbruskkjertelhormonene regulerer i særlig grad cellenes stoffskifte. Både jod og selen er nødvendig i passende mengder for en optimal skjoldbruskkjertelfunksjon.

Jod er en vesentlig bestanddel av skjoldbruskkjertelens hormoner. Etter jod er selen formentlig det mikronæringsstoffet som er viktigst for skjoldbruskkjertelen. Proposjonalt er det mer selen i skjoldbruskkjertelen, enn de er selen i andre organer i kroppen. Det er gode grunn til forekomsten av selen i skjoldbruskkjertelen. Jod og selen er begge nødvendige for dannelse og funksjon av skjoldbruskkjertelhormoner.

Kroppen vår produserer ikke selen. Vi er nødt til få selen vi har bruk for kosten og fra kosttilskudd. Opptak av selen skjer via aminosyren selenocystein. Selenocystein er således en nødvendig bestanddel av ca. 25 selenoproteiner som er nødvendige for forskjellige biologiske funksjoner.

Selenoproteiner og skjoldbruskkjertelfunksjon
Blant de selenoproteiner som er viktige for skjoldbruskkjertelens optimale funksjon er følgende typer selenoproteiner:

 • Iodothyronin-deiodinaser (forkortet DIO) = enzymer som er involvert i omdannelsen av det biologisk passive skjoldbruskkjertelhormonet T4 til det biologisk aktive skjoldbruskkjertelhormonet T3, hvilket er viktig for vedlikehold av cellenes normale stoffskiftet
 • Glutathion-peroxidaser (forkortet GPx) = antioxidant-enzymer som beskytter skjoldbruskkjertelen mot oksidativ skade (skader forårsaket av skadelige frie radikaler)
 • Thioredoxin-reduktaser (forkortet TRx) = enzymer der fremmer god cellevekst og deres struktur

Hvorfor skjoldbruskkjertelen er viktig
Skjoldbruskkjertelen er den lille sommerfuglformede organet som sitter nede ved halsens begynnelse. Det frigir hormoner som regulerer stoffskiftet til kroppen vår. Disse skjoldbruskkjertelhormoner, T3 og T4-hormonene, frigis direkte til blodet og strømmer med blodet til nesten alle kroppens celler.

Skjoldbruskkjertelhormonene regulerer adskillige biokjemiske prosesser i cellene:

 • Kroppstemperatur
 • Kroppsvekt økning eller tap
 • Pustefrekvens
 • Kolesterolnivå
 • Fordøyelse
 • Hjerterytme
 • Menstruasjonssyklus
 • Nervesystem

Selentilskudd og skjoldbruskkjertellidelser
Undersøkelser av helsefordelene ved selentilskudd på skjoldbruskkjertelfunksjonen kan inndeles i tre forskjellige slags undersøkelser:

 • Hypothyroidisme (underaktiv skjoldbruskkjertel) generelt og Hashimotos thyroiditis i særdeleshet
 • Skjoldbruskkjertelknuter (væskefylte cyster i halsen)
 • Hyperthyroidisme (overaktiv skjoldbruskkjertelen) generelt og Graves sykdom i særdeleshet

Selen og den underaktive skjoldbruskkjertel
Den underaktive skjoldbruskkjertel skyldes ofte den autoimmune sygdom Hashimotos thyroiditis. Den behandles typisk med levothyroxin, som er en syntetisk legemiddelutgave av skjoldbruskkjertelhormonet thyroxin (T4). Forskere har gjort flere undersøkelser for å se, om levothyroxin i kombinasjon med selentilskudd er mer effektivt enn levothyroxin alene [Ventura].

Faktisk viser resultatene per dags dato at hos pasienter med en underaktiv skjoldbruskkjertel, især pasienter med lav plasma-selenstatus, kan selentilskudd være gunstig selvom pasientene tar levothyroxin [Ventura]. Bevisene her anses dog enda ikke som tilstrekkelige til en endelig klinisk beslutning [van Zuuren].

Bemerk: Undersøkelsene er blitt gjort med en uorganisk selenform – natrium-selenit – eller med en syntetisk form av selen – selenomethionin. Daglige doser har variert fra 60 til 200 mikrogram [Ventura]. Poenget er at undersøkelsene ikke er blitt gjort med de nyere mer effektive gjærselen-tilskudd.

Selentilskudd i CATALYST-undersøkelsen
Vi venter på resultatene av CATALYST-undersøkelsen (Chronic Autoimmune Thyroiditis Quality of Life Selenium Trial), som forventes avsluttet i 2019. CATALYST-undersøgelsen er et randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert forsøk med 472 deltagere som har følgende endepunkter (parametre):

 • Primære endepunkt: Skjoldbruskkjertelrelatert livskvalitet
 • Sekundært endepunkt: Konsentrasjonen av Thyroid-peroksidase-antistoff
 • Sekundært endepunkt: Levothyroxin (LT4) dosering

Forsøksdeltagere i intervensjonsgruppen får 200 mikrogram selenberiket gjær i form av to tabletter som tas oralt en gang om dagen i 12 måneder ut over deres normale medisin. Forsøksdeltagere i kontrollgruppen får to placebo-tabletter, som er identiske i utseende, smak og lukt, en gang daglig i 12 måneder ut over deres normale medisin.

CATALYST-forskerne vil følge forsøksdeltagerne i ytterligere 6 måneder etter intervensjonsperiodens avslutning. Det danske firma Pharma Nord leverer gjærselen-tablettene SelenoPrecise® samt placebo-tabletter [Winther].

Selentilskudd og skjoldbruskkjertelknuter
Det er gjort noen få små undersøkelser som har vurdert forholdet mellom lav selenstatus og skjoldbruskkjertelens størrelse. Generelt tyder undersøkelsene på at det er et omvendt forhold mellom selenivået i plasma og skjoldbruskkjertelvolumet målt ved hjelp av ultralyd [Ventura]. Det er behov for flere forskningsdata.

En stor kinesisk undersøkelse (6152 pasienter) antyder en større forekomst av alle former for skjoldbruskkjertelsykdommer (hypothyroidisme, autoimmun thyroiditis, forstørret skjoldbruskkjertel) i Kinas lavselenregioner sammenlignet med regioner med normalt selennivå. [Wu].

Selentilskudd og den overaktive skjoldbruskkjertel
Graves sykdom er en autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom som får skjoldbruskkjertelen til å vokse og produsere mer skjoldbruskkjertelhormon enn kroppen har bruk for. Graves ophthalmopati er navnet på øyenproblemer forbundet med Graves ’sykdom.

Resultatene fra tre små undersøkelser tyder på, at selentilskudd sammen med behandling med methimazol er mer effektivt til å gjenopprette Graves pasienters normale skjoldbruskkjertelfunksjon enn behandling med methimazol alene [Ventura].

En randomisert kontrollert undersøkelse har vist at tilskudd av 200 mikrogram selen daglig var forbundet med en forbedret livskvalitet, færre øyeproblemer og forsinket sykdomsutvikling hos pasienter med Graves’ Orbitopati [Marcocci].

Selentilskudd i GRASS-undersøkelsen
Akkurat som CATALYST-undersøkelsen beskrevet over fortsetter GRASS-udersøkelsen (GRAves’ disease Selenium Supplementation trial). Forskerne undersøkte om selentilskudd i forbindelse med standardbehandlingen av pasienter med Graves hyperthyreose gir mindre behandlingssvikt og raskere bedring enn placebo-tilskudd sammen med standardbehandling [Watt].

Den daglige doseringen i GRASS-undersøkelsen er 2 ganger 100 mikrogram selen fra et gjærselenpreparat. Behandlingsperioden løper fra 24-30 måneder.

Forskerne ville samle inn og analysere data for å bestemme antallet av pasienter i hver gruppe, selen-gruppen og placebo-gruppen, som har dårlig behandlingsrespons i GRASS-studiet. Følgende tildragelser er spesifikt oppført som dårlig behandlingsrespons:

 • Pasienten får antityroide midler i en hvilken som helst dosering i løpet av de seneste 12 måneder (± 1 måned) av undersøkelsesperioden.
 • Den deltakende pasient får tyroid-hyperfunksjon (TSH <0,1) innenfor de seneste 12 måneder (± 1 måned) av undersøkelsesperioden.
 • Pasienten skal henvises til terapi (radioaktivt jod eller skjoldbruskkirurgi) på et eller annet tidspunkt i undersøkelsesperioden.

Håpet er at gruppen som mottar selentilskudd, vil få betydelig færre tilfeller med dårlig behandlingsrespons.

Resumé: Selen og skjoldbruskkjertellidelser

 • Vi har bruk for flere undersøkelser og flere data vedrørende selentilskudd og skjoldbruskkjertellidelser. De undersøkelsesresultater vi har er imidlertid generelt oppmuntrende[Toulis; Fan].
 • Vi har bruk for resultater fra undersøkelser hvor det er anvendt selengjærpreparater i behandlingen.

Kilder

Fan, Y., Xu, S., Zhang, H., Cao, W., Wang, K., Chen, G., & … Liu, C. (2014). Selenium supplementation for autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Endocrinology, 2014904573. doi:10.1155/2014/904573.

Marcocci, C., Kahaly, G. J., Krassas, G. E., Bartalena, L., Prummel, M., Stahl, M., & Wiersinga, W. (2011). Selenium and the course of mild Graves’ orbitopathy. The New England Journal Of Medicine, 364(20), 1920-1931.

Toulis, K. A., Anastasilakis, A. D., Tzellos, T. G., Goulis, D. G., & Kouvelas, D. (2010). Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto’s thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis. Thyroid: Official Journal of The American Thyroid Association, 20(10), 1163-1173.

van Zuuren, E. J., Albusta, A. Y., Fedorowicz, Z., Carter, B., & Pijl, H. (2014). Selenium Supplementation for Hashimoto’s Thyroiditis: Summary of a Cochrane Systematic Review. European Thyroid Journal, 3(1), 25-31.

Ventura, M., Melo, M. & Carrilho, F. (2017). Selenium and thyroid disease: from pathophysiology to treatment. International Journal of Endocrinology. doi: 10.1155/2017/1297658.

Watt, T., Cramon, P., Bjorner, J. B., Bonnema, S. J., Feldt-Rasmussen, U., Gluud, C., & Rasmussen, A. K. (2013). Selenium supplementation for patients with Graves’ hyperthyroidism (the GRASS trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 14119. doi:10.1186/1745-6215-14-119

Winther, K. H., Watt, T., Bjørner, J. B., Cramon, P., Feldt-Rasmussen, U., Gluud, C., & Bonnema, S. J. (2014). The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 15115. doi:10.1186/1745-6215-15-115.

Wu, Q., Rayman, M. P., Lv, H., Schomburg, L., Cui, B., Gao, C., & … Shi, B. (2015). Low Population Selenium Status Is Associated with Increased Prevalence of Thyroid Disease. The Journal of Clinical Endocrinology And Metabolism, 100(11), 4037-4047.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *