Selen, Alzheimers sykdom og kognitiv tilbakegang

Bildet: En sunn hjerne og en hjerne som lider av Alzheimers sykdom i stor grad. Nå er spørsmålet: Hvilken rolle spiller de selenavhengige antioksidant-selenoenzymer i forebyggelsen av Alzheimers sykdom? Professors Aaseth and Alehagen tilbyr en forklaring.

Det er ingen pålitelig metode for å forhindre utviklingen og forverringen av Alzheimers sykdom. Det er ingen kjent kur mot Alzheimers. De tilgangene som vi har forsøkt i de siste 20-25 år, har ikke forhindret eller hemmet nedgangen i den kognitive funksjonen, som er forbundet med Alzheimers.

Nå foreslår professor Jan Aaseth (Norge) og professor Urban Alehagen (Sverige) et selentilskudd som en profylaktisk foranstaltning til å hemme nedgangen i den kognitive funksjonen – spesielt i de selen-fattige regionene i verden. De fremsetter hypotesen, med en optimal funksjon av selenoproteinene SEPP, GPx og TrxR er nødvendig for å beskytte mot den kognitive nedgangen, som er knyttet til Alzheimers sykdom.

Det er en betydelig mengde forskning i studier med mennesker, som danner grunnlag for deres henstilling.

Selen og hjernefunksjon

En tilstrekkelig forsyning av selen er avgjørende for de cerebrale funksjonene. I tilfelle av en lav selenstatus opprettholdes hjernes selennivå på bekostning av selen til andre celler og vev i kroppen.

Selenoproteinet SEPP – den sirkulerende selenransportøren – er det viktigste ekstracellulære selenoproteinet. Det er det selenoproteinet, som leverer selen til hjernen og neuronene.

Selenoproteinene GPx1 og GPx4 (glutathionperoxidaser) og TrxR (thioredoxinreduktaser) er viktige intracellulære antioksidanter i hjernen og neuronene.

Observasjonsundersøkelser av selenstatus og kognitiv tilbakegang

Legene Aaseth og Alehagen har samlet en hel del data fra studier med mennesker, som viser en sammenheng mellom et lavt seleninntak og / eller en lav selenstatus og forskjellige aspekter av kognitiv tilbakegang.

Vær oppmerksom på, at forskere ved East Anglia University i Storbritania har vurdert, at det mest sannsynlige nivået for en optimal funksjon av selenoproteiner ligger mellom 120 og 150 mikrogram selen pr. Liter plasma [ Hurst 2010].

 • En italiensk undersøkelse med 1012 voksne i alderen 65 år eller eldre viste en lavere koordinasjons-score og lavere mini mental status-score (MMSE-score) hos personer med selenivåer under 66,7 mikrogram pr. Liter sammenlignet med personer med selenivåer over 82,3 mikrogram pr. Liter.
 • En fransk undersøkelse av 1166 voksne i alderen 60-70 år viste et større kognitivt fall hos individer med selenivåer under 75,8 mikrogram pr. Liter sammenlignet med personer med selennivå over 86,9 mikrogram pr. Liter. Dessuten viste den franske undersøkelsen, at nedgangen i kognitiv evne over en niårig periode var forbundet med et fall i plasma-selenkonsentrasjonene. I takt med at den tilgjengelige mengde ​​selen til hjernen og neuronene gikk ned, gjorde den kognitive evnen det også.
 • En kinesisk undersøkelse av 2000 voksne, 65 år eller eldre, som bodde i landdistriktene, viste en sammenheng mellom et lavt innhold av selen i tåneglene og en lav kognitiv prestasjon.
 • En spansk undersøkelse viste lavere serum-selenkonsentrasjoner hos pasienter med Alzheimers sykdom (gjennomsnitlig: 121 mikrogram pr. Liter) enn hos pasienter med lett kognitiv svekkelse (gjennomsnitlig: 127 mikrogram pr. Liter).
 • En hollandsk undersøkelse viste lavere selenstatus hos pasienter med veldig mild Alzheimers (82,2 mikrogram pr. Liter) i motsetning til sunne, eldre voksne (93,2 mikrogram pr. Liter).

Intervensjonsstudier av selen og kognitiv tilbakegang

Det har vært færre intervensjonsundersøkelser enn observasjonsundersøkelser, men resultatene er i hvert fall mer interessante.

 • En fransk undersøkelse med 4447 franske deltakere i alderen 45-60 år, som mottok en daglig antioksidantcocktail, med 100 mikrogram selen i seks år, scoret bedre på episodisk hukommelse, verbal hukommelse og overordnet funksjonsnivå, enn de undersøkelsesdeltakerne, som fikk placebobehandling.
 • En hollandsk undersøkelse av 225 Alzheimers behandlingsnaive pasienter*, som inntok en “medisinsk matvare” med 60 mikrogram selen daglig i 12 uker viste signifikant forbedring i en forsinket verbal minne oppgave sammenlignet med pasienter, som fikk tilsvarende placebo.
  *behandlingsnaive pasienter = pasienter som ikke tidligere har fått deres sykdom behandlet med legemidler.
 • En brasiliansk undersøkelse av 31 eldre voksne med mild kognitiv svekkelse (MCI) som spiste en paranøtt hver dag (et estimert inntak på 288,75 mikrogram selen daglig) i 6 måneder viste en forbedring av deres selennivå, samt positive virkninger på noen kognitive funksjoner sammenlignet med personene i kontrollgruppen.
 • I den svenske KiSel-10-undersøkelsen med ​​443 eldre hjemmeboende voksne, hvor Dr. Alehagen var ledende forsker, fikk deltakerne et daglig tilskudd på 200 mikrogram selen fra et selen-gjærpreparat og 200 mg koenzym Q10 i fire år, hvilket resulterte i vesentlige forbedringer av den helserelaterte livskvaliteten og vitalitet samt i et nedsatt inflammasjonsnivå.

Selentilskudd og kognitiv nedgang i Alzheimers

Legene Aaseth og Alehagen foreslår tre mekanismer, hvor selentilskudd til forøkelse av selennivået kunne være en effektiv måte til å motvirke det kognitive fallet knyttet til Alzheimers sykdom.

Det virker innlysende for dem, at neurodegenerasjon er relatert til et lavt selennivå og lave nivåer av selenoprotein P (SEPP).

 • For det første foreslår de, at SEPP-selenoproteiner danner sterke bindinger med metaller slik som kobber og jern. SEPP-bindingen med kobber og jern kunne medvirke til å blokkere den metal-medierede opphopningen av beta-amyloid.

Husk: Sammenklumpningen av beta-amyloidproteinene er, hva det danner hjerneplakken, som er karakteristisk for Alzheimers sykdom.

 • For det andre foreslår de, at selen er nødvendig for å forhindre eller hemme sammenfiltringen av tau-proteiner i de neurofibrillære tangler, som er typiske for Alzheimers sykdom.
 • For det tredje adresserer de GPx og TrxR selenoproteinenes intracellulære rolle som antioksidanter. I den forbindelse påpeker de at en lav selenstatus innebærer mindre SEPP selenoprotein til å forhindre beta-amyloidopphopning, og inndragelse av de tilgjengelige SEPP selenoproteinene i beta-amyloidplakken innebærer, at det blir mindre selen tilgjengelig til GPx og TrxR selenoproteinenes antioksidantfunksjon.

Optimale selenoproteinnivåer nødvendige for å unngå neurodegenerering

I mange regioner i verden er det daglige inntaket av selen ikke tilstrekkelig til å sikre selenoproteinenes optimale funksjon. Disse selenoproteinene er spesielt viktige for hjernens funksjon og i forebyggelse, oppståelse og utvikling av neurodegenerative sykdommer så som Alzheimers.

Et tilskudd av selengjær i farmasøytisk kvalitet som det ble brukt i KiSel-10-undersøkelsen, kan være en del av svaret på forebyggelse av aldersrelaterte sykdommer slik som hjertesykdommer, kreft og Alzheimers. Selvfølgelig involverer Alzheimers flere biologiske signalveier, men noen av de viktige signalveier krever en tilstrekkelig tilførsel av selen.

 

Kilder

Aaseth, J., Alexander, J., Bjørklund, G., Hestad, K., Dusek, P., Roos, P. M., & Alehagen, U. (2016). Treatment strategies in Alzheimer’s disease: a review with focus on selenium supplementation. Biometals: An International Journal on The Role of Metal Ions in Biology, Biochemistry, and Medicine, 29(5), 827-839. doi:10.1007/s10534-016-9959-8

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541. doi:10.1371/journal.pone.0157541

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680. doi:10.1371/journal.pone.0137680

Hurst, R., Armah, C. N., Dainty, J. R., Hart, D. J., Teucher, B., Goldson, A. J., & Fairweather-Tait, S. J. (2010). Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 91(4), 923-931.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2015). Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(9), 870-877. doi:10.1007/s12603-015-0509-9

Ansvarsfraskrivelse: Opplysningene i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke brukes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *