Selen, selenoprotein P og dødelighet

Høyere dødelighet av alle årsaker og høyere dødelighet på grunn av kreft, hjerte- og karsykdommer, gastrointestinale sykdommer og luftveissykdommer er assosiert med lavere serumselenoprotein P-innhold hos eldre tyske voksne [Schöttker 2024].

Operasjonsbord(
Dødelighet av alle årsaker og død spesifikt fra kreft, hjerte- og karsykdommer, gastrointestinale sykdommer og luftveissykdommer er sterkt assosiert med lave nivåer av det selenavhengige selenoproteinet P.

Helt enkelt, et lavt innhold av det selen-avhengige selenoproteinet P i blodet er sikkert assosiert med en høyere risiko for utvikling av fremadskridende sykdom og for å dø. Videre viser data fra den tyske studien at risikoen for å dø knyttet til lave seleno-protein P-nivåer i blodet var mer enn dobbelt så stor hos menn sammenlignet med kvinner [Schöttker 2024].

I Esther-studien vurderte tyske forskere sammenhengen mellom målinger av serum-selenoprotein P-konsentrasjoner av alle årsaker og årsaksspesifikke dødelighetsdata. De målte serum-selenoprotein P ved studiens start og igjen ved en 5-års oppfølging hos henholdsvis 7.186 og 4.164 deltagere [Schöttker 2024]. Les mer