Selen og hjertemuskelen

Daglig tilskudd med en kombinasjon av organisk, høytberiket selengjær, og koenzym Q10 i fire år, reduserte nedbrytingen av hjertefunksjonen, som ofte ses i forbindelse med aldringsprosessen.

Hjertemuskelens vev er ofte det første vevet hos mennesker hvor det oppstår skader forårsaket av selenmangel. Når celle-membranen i hjertemuskelens vev ødelegges av skadelige frie radikaler (også betegnet oksidativ skade), erstattes mange av de friske hjertemuskelcellene av fibrøst vev. Følgende tilstand kalles kardiomyopati.

Kardiomyopati er en sykdom i hjertemuskelen, hvor hjertet er forstørret med tykke og stive hjertevegger[Mayo]. Når kardiomyopatien forverres, blir den svekkede hjertemuskelen stadig dårligere til å pumpe tilstrekkelig med blod som transporterer oksygen og næringsstoffer til celler, og vev i hele kroppen. Til sist oppstår det pustebesvær, tretthet og hevelse i bein, føtter og mage, hvilket er symptomene på kronisk hjertesvikt.

6 millioner tilfeller av kronisk hjertesvikt i USA
Kardiomyopati er en av de hyppigste årsakene til kronisk hjertesvikt. Sirka seks millioner amerikanere lider av kronisk hjertesvikt. Det oppstår ca. 700.000 nye tilfeller av hjertesvikt hvert år [Columbianske leger]. Livskvaliteten er ofte alvorlig nedsatt hos pasienter med kronisk hjertesvikt.

Selens funksjon som antioksidant forsvarssystem
En av selens viktigste biologiske funksjoner er å inngå i aminosyren selenocystein, som selv blir en bestanddel av antioksidantenzymer slik som glutathionperoxidaser, thioredoxinreduktaser og selenoprotein P. Disse selenoproteinenes oppgave er å nøytralisere de oksidative skadene, som forårsakes av skadelige frie radikaler. Hvis de ikke hemmes, vil de frie radikalene skade proteiner, cellemembraner, celle-DNA og cellelipider.

Selens antiinflammatoriske virkning
Selens funksjon som antioksidant er avgjørende for oss alle og spesielt for personer med risiko for hjertesykdom. I tillegg har selen en antiinflammatorisk virkning, som kan bidra til å redusere følgene av hjertesykdom. For eksempel er det kjent at lave selennivåer ofte forekommer i kjølevannet av hjerteoperasjoner; supplering med selen kan ha anti-inflammatoriske virkninger, og kan forhindre endotel dysfunksjon [Fink].

Hva er endotel dysfunksjon? Endotelet er det laget av celler, som bekleder innsiden av blodkarene og hjertet. Disse endotelcellene frigir stoffer, som gjør at de utvider eller sammentrekker blodkarene, og dermed øker eller senker blodtrykket. Både koenzym Q10 og de selenholdige glutathionperoxidaser og thioredoxin reduktaser er kjent som nødvendige for velfungerende endotelceller.

Dr. Urban Alehagen og hans forskerteam gjennomførte et fireårig randomisert, kontrollert studie av effekten på daglig tilskudd med tabletter med høytberiket selengjær og kapsler med koenzym Q10 til eldre hjemmeboende borgere. Sammenlignet med placebo, reduserte kombinasjonen av de to kosttilskuddene signifikant risikoen for å dø av hjertesykdom. Oppfølgende undersøkelser foretatt 10 år etter starten av perioden med tilskudd viste at den beskyttende effekt fortsatte å vare.

Oksidative skader ved hjertesykdom
Professor Urban Alehagen, Linköping Universitet i Sverige erklærer at økt oksidativt stress i høy grad er implisert i utviklingen og graden av både iskemisk hjertesykdom og kronisk hjertesvikt [Alehagen & Aaseth 2015].
Vi har beskrevet hjertesvikt ovenfor. Iskemisk hjertesykdom er hjertesykdom forårsaket av nedsatt blodtilførsel til hjertet. Typisk er iskemisk hjertesykdom forårsaket av nedsatt eller blokkert blodgjennomstrømning i kranspulsårene, som er en følge av aterosklerose (oppbygning av plakk inne i arterienes vegg).

Selens spesielle interaksjon med koenzym Q10
Både selen i selenoproteinene; glutathionperoxidase og selenoprotein P, samt koenzym Q10 i sin reduserte form ubiquinol, har antioksidant funksjoner. De tjener alle til å minske omfanget av oksidativt stress [Alehagen & Aaseth 2015].

Selen, koenzym Q10 og oksdativt stress
Oksidativt stress kan defineres som en usunn ubalanse mellom skadelige frie radikaler og beskyttende antioksidanter. Oksidative skader skal forstås som skader på celler forårsaket av et overskudd av skadelige frie radikaler.

Oksidative skader er både impliserte i kroniske sykdommer som f.eks. hjertesykdom og i aldringsprosessen. Mitokondriene – de såkalte “energifabrikkene” inne i cellene – og andre komponenter i cellene produserer nødvendigvis frie radikaler som en konsekvens av at de utfører deres tilsiktede stoffskiftefunksjoner.

Selen, koenzym Q10 og frie radikaler
Frie radikaler er ustabile og veldig reaktive molekyler, som kan utløse kjeder av skadelige kjemiske reaksjoner. Det er dog behov for en viss mengde frie radikaler til funksjoner som cellesignalering og til genekspressjon og apoptose (programmert celledød, som eliminerer aldrende celler og beskadigede celler på en kontrollert måte).

Teorien om oksidativ skade går ut på at et overskudd av frie radikaler kan forårsake omfattende celle- og DNA-skader, hvilket fører til kroniske degenerative sykdommer og økt aldring. Antioksidanter, slik som selenavhengige enzymer og koenzym Q10 motvirker overdreven fri radikal aktivitet.

KiSel-10-studiet med tilskudd av selen og koenzym Q10
Siden 2013 har professor Alehagen og hans team av forskere rapportert om resultatene fra Kisel-10-studiet, en velkontrollert, fireårig undersøkelse, hvor friske eldre borgere fikk et daglig tilskudd bestående av 200 mikrogram selen fra høytberiket selengjær, og 200 milligram koenzym Q10 eller matchende placebo. Det koenzym Q10 produktet som ble anvendt, var det samme som ble anvendt i Q-Symbio-undersøkelsen med deltakelse av pasienter med kronisk hjertesvikt [Mortensen 2014].

Forskningsresultater fra Kisel-10-studiet med selen og koenzym Q10
Professor Alehagen og hans forskerteam har rapportert om følgende resultater fra de deltakere i undersøkelsen, som fikk tilskudd med selen og koenzym Q10, sammenlignet med de deltakere som fikk placebo-tilskudd [Alehagen 2013, 2105]:

  • En 54% reduksjon i risikoen for å dø av hjertesykdom
  • En reduksjon i konsentrasjonen av NT-proBNP-protein, som er en biologisk markør for hjertesykdom
  • En reduksjon i konsentrasjonene av C-reaktivt protein og SP-selectin protein, som er henholdsvis bio-markører for inflammasjon og oksidativt stress
  • En reduksjon i innleggelser, og deretter forbedringer i den fysiske yteevnen, vitalitet og kognitiv funksjon
  • En reduksjon av nedsatt hjertefunksjon, som normalt er forbundet med aldring

Redusert risiko for å dø av hjertesykdom ti år senere
Oppfølgende undersøkelser utført av Dr. Alehagen og hans forskerkolleger har vist at den beskyttende effekten av tilskudd med selen og koenzym Q10, har fortsatt frem til tidspunktet ti år etter starten på den fire-årige perioden med tilskudd [Alehagen, Aaseth, & Johansson 2015].

Hva har vi lært av KiSel-10-studiet?
Hva klarte tilskudd med en kombinasjon av høytberiket selengjær og Koenzym Q10 (ubiquinon) å utrette for friske eldre borgere?

  • en nedsatt risiko for å dø av hjertesykdom
  • bremset hastigheten av hjertets aldringsprosess
  • et redusert omfang av inflammasjon og oksidativt stress
  • en bedre livskvalitet

Kilder

Sources
Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452.

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641.

Columbia Doctors.  (2106).  Cardiomyopathy and congestive heart failure. Retrieved from http://columbiasurgery.org/conditions-and-treatments/cardiomyopathy-and-congestive-heart-failure.

Fink, K., Moebes, M., Vetter, C., Bourgeois, N., Schmid, B., Bode, C., & … Busch, H. (2015). Selenium prevents microparticle-induced endothelial inflammation in patients after cardiopulmonary resuscitation. Critical Care (London, England), 19, 58.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Alehagen, U.  (2015). Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and coenzyme Q10 combined. Results from a double blind, placebo-controlled prospective study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19,4, 1-8.

Mayo Medical Laboratories.  (2017.)  Test ID: SES; selenium, serum. Retrieved from http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/9765.

Mortensen, S. A., Rosenfeldt, F., Kumar, A., Dolliner, P., Filipiak, K. J., Pella, D., & Littarru, G. P. (2014). The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC. Heart Failure, 2(6), 641-649.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *