Selen og hjertesykdom

En undersøkelse av nivået av serumselen, og tilskudd med et patentert organisk selengjærpreparat viser en sammenheng mellom serum-selen konsentrasjoner, og det forholdsmessige antallet av dødsfall av hjertesykdom hos friske, eldre deltakere.

Det er blitt gjort to bemerkelsesverdige oppdagelser i et nylig, randomisert, kontrollert forsøk foretatt av Dr. Urban Alehagen og hans kolleger ved Linköping universitet (Sverige).

For det første fant man at mennesker med lave konsentrasjoner av selen i blodet viste seg å ha betydelig høyere risiko for å dø av hjertesykdom.

Deretter viste en kombinasjon med et patentert, høyberiket selegjær-preparat og et veldokumentert Q10-preparat, som ble inntatt daglig i fire år en statistisk sikker beskyttelse mot hjertesykdom hos mennesker med en lav serumselen-status.

Kisel-10-undersøkelsen av kardiovaskulær dødelighet
I undersøkelsen deltok 668 friske, eldre personer i alderen 70-80 år. Undersøkelsen var veldesignet og velutført. En gruppe på 219 tilfeldig utvalgte personer mottok tabletter med 200 mikrogram 
selen fra selengjær, og kapsler med 200 mg koenzym Q10 daglig i fire år. En annen tilfeldig utvalgt gruppe på 222 personer mottok tilsvarende placebo-preparater. Den resterende gruppen på 227 personer mottok ingen behandling.

Deltakerene i Kisel-10-undersøkelsen av kardiovaskulær dødelighet
Etter den innledende fireårige behandlingsperioden med tilskudd, eller placebo fulgte forskerne undersøkelsens deltakere i gjennomsnittlig 1870 ytterligere dager (litt over fem ekstra år) etter avslutningen av behandlingsperioden. I oppfølgingsperioden registrerte man alle dødsfall relatert til hjertesykdom. Det var ingen forsøksdeltakere som forskerne manglet disse dataene fra.

Husk at deltakerne hadde en gjennomsnittsalder på 77-78 år ved starten av undersøkelsen. Tenk på hvor gamle de var 10 år senere.
Av hensyn til analysen delte forskerne undersøkelsens deltakere opp i tre grupper etter deres serum-selennivå ved undersøkelsens start:

  • Seleninnhold under 65 nanogram per milliliter (svarer til 65 mikrogram per liter)
  • Seleninnhold mellom 65 og 85 nanogram per milliliter
  • Seleninnhold over 85 nanogram per milliliter

Forholdet mellom menn og kvinner i de to gruppene med de laveste seleninnholdet var kun litt over over 1: 1. Forholdet i den høyeste gruppen var tett på 2: 1, i mennenes favør.

Dr. Urban Alehagen og hans forskerkollegaer har økt vår innsikt i effekten av tilskudd med selen og koenzym Q10 på dødeligheten av hjerte-karsykdom og på hjertefunksjonen hos en eldre befolkningsgruppe.

Serum-selenkonsentrasjoner og dødsfall fra hjertesykdom
Basert på selennivået ved undersøkelsens start sammenlignet Dr. Alehagen og hans team dødeligheten av hjertesykdom hos undersøkelses deltakere med de som ikke fikk noe kosttilskudd. Det vil si med de deltakere i undersøkelsen som ikke mottok noen tilskudd, hverken aktiv behandling eller placebo.

Blant disse deltakerne hadde dem med et basis-serumselennivå på under 65 nanogram per milliliter en prosentvis andel av dødsfall grunnet hjertesykdom på 28%. Hos deltakere med et basis-serumselennivå over 85 nanogram per milliliter, var dødeligheten 14%.

Denne forskjellen er statistisk signifikant. Den er også klinisk signifikant. Jeg er ikke et sekund i tvil om hvilken gruppe jeg ønsker å tilhøre.

Virkningen av selentilskudd på hjertesykdom
Fire års daglig tilskudd med den patenterte selengjæren økte deltakernes serum-selennivå fra 185 til 245 nanogram per milliliter. Deltakernes serum-selennivå steg uansett om deres nivå ved undersøkelsens start var under 65 nanogram per milliliter eller om den var over 85 nanogram per milliliter eller i midt mellom.

Derimot forble serum-selennivået uendret hos deltakerne i placebogruppen. Det var helt klart at selentilskudd forbedret selennivået.

Selen og hjertesykdom i den lave gruppen
Hos deltakerne med det laveste serum-selennivået ved undersøkelsens start, dvs. under 65 nanogram per milliliter, var andelen av dødsfall pga. hjertesykdom på 24,1% blant de personene som ikke fikk det kombinerte tilskuddet med høytberiket selengjær og coenzym Q10.

Derimot hadde de personene som fikk det kombinerte tilskuddet i fire år, en dødelighet på 12,1%. Forskjellen på de to dødelighetsprosentene er statistisk signifikant. En absolutt reduksjon i dødelighet på 12% er i like høy grad klinisk signifikant.

Selen og hjertesykdom i den midtre gruppen
I deres analyse av deltakere i den midtre gruppen, dvs. med serumkonsentrasjoner av selen mellom 65 og 85 nanogram per milliliter ved undersøkelsens start, fant forskerne en dødelighet av hjertesykdom på 14% blant de deltakere som ikke fikk tilskudd, og 6% blant de deltakere som fikk tilskudd. Dette er også en statistisk signifikant reduksjon i dødeligheten.

Selen og hjertesykdom i den høye gruppen
Kun i gruppen av deltakere med et serum-selennivå på over 85 nanogram per milliliter var det ingen statistisk signifikant nedsettelse av risikoen for å dø av hjertesykdom. Men forskerne gjør oppmerksom på at den ”høye” gruppen var den minste.

Antallet av deltakere var lite, og konfidensintervallet var høyt. Å ta konklusjoner ut fra data basert på dette lille antallet er kanskje ikke en god idé.

Seleninntaket og aktiviteten av viktige selenoproteiner
Dr. Alehagen påpeker at et lavt seleninntak fra matvarer vi spiser vil resultere i en lav serum- (eller plasma-) konsentrasjon av selen, som ligger under det nivået som er nødvendig for en optimal ekspresjon og funksjon av selenoproteinene glutathionperoxidase og selenoprotein P, der begge har viktige antioksidative egenskaper. Dessuten har vi bruk for tilstrekkelige mengder av selen i form av thioredoxin reduktase fordi thioredoxin reduktase er med til å redusere den oksiderte formen av Koenzym Q10 (ubiquinon) til dets anti-oksidative form (ubiquinol).

Vi ser at både selen og koenzym Q10 arbeider med å beskytte hjertemuskelens vev mot skader forårsaket av oksidativt stress. Oksidativt stress skal forstås som en ubalanse mellom skadelige frie radikaler og nøytraliserende antioksidanter i kroppen.

Resymé
Hva har vi lært av Dr. Alehagens undersøkelse som er verdifullt?
Friske eldre har langt høyere risiko for å dø av hjertesykdom, hvis deres seleninnhold i serum er under 85 nanogram per milliliter.

Et daglig tilskudd med 200 mikrogram organisk, høytberiket selengjær vil heve seleninnholdet i serum hos alle personer til omtrent det samme nivå (185 – 245 nanogram per milliliter) uansett nivået av serumselen ved starten.

Et daglig tilskudd med en kombinasjon av høytberiket selengjær og Q10 resulterte i en stor reduksjon av risikoen for å dø av hjertesykdom.

 

Kilder

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31, 157-162.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *