Pasienter med Hashimotos sykdom kan ha nytte av selentilskudd

Hypotyreose forårsakes av en underaktiv skjoldbruskkjertel, som ikke produserer nok mengder skjoldbruskkjertelhormoner. Det er skjoldbruskkjertelens manglende evne til å fungere normalt.

Jan Olav Aaseth
Endokrinolog Jan Aaseth, M.D., Ph.D., ERT, forklarer at i Norge stilles diagnosen Hashimotos sykdom etter en klinisk undersøkelse, som involverer vurdering av pasientens nivå av det sirkulerende tyreoideahormonet tyroksin (T4), thyreoideastimulerende hormon og av tyroperoksidase-antistoffer [Aaseth 2022].
Den vanligste formen for hypotyreose er relatert til Hashimotos tyreoiditt. Hashimotos sykdom er en autoimmun lidelse som er mest vanlig blant middelaldrende kvinner. Symptomer inkluderer angst, tørr hud, tretthet og sløvhet, muskelsmerter og stivhet, lavt humør, følsomhet for kulde, langsom tenkning og dårlig hukommelse.

Standardbehandlingen for Hashimotos sykdom er todelt:

1) behandling med et syntetisk hormon som heter levotyroksin, som virker som T4-hormonet som naturlig produseres av skjoldbruskkjertelen

2) overvåkning av thyreoidea-stimulerende hormonnivå

MANGLENDE FOKUS PÅ SELENSTATUS I HASHIMOTOS SYKDOM

Imidlertid har mer enn 10 % av pasientene med Hashimotos sykdom symptomer på hypotyreose, til tross for levotyroksinbehandlingen. I denne sammenhengen er det generelt lite fokus på pasientenes selenstatus, selenoprotein P-status og status for de to dejodinase-selenoenzymene, som er involvert i aktiveringen av thyroideahormoner og omdannelsen av det biologisk inaktive T4-hormonet (tyroksin) til den biologisk aktive T3 trijodtyronin hormon [Aaseth 2022].

De selenholdige DIO1 og DIO2-deiodinase-enzymene er nødvendige for å katalysere frigjørelse av jod (dvs. deiodinat) fra T4 for å øke mengden av sirkulerende T3 [Aaseth 2022].

Thyroid gland function

Attribusjon:  Claire Moore, Public domain, via Wikimedia Commons.

EN ROLLE FOR SELENTILSKUDD I HASHIMOTOS SYKDOM

Så tidlig som i 2010 var det kliniske vist at selentilskudd kunne være nyttig som supplerende terapi til levothyroxin (LT4) i behandlingen av Hashimotos thyroiditis. En systematisk gjennomgang, som inkluderte pasienter diagnostisert med Hashimotos thyroiditis og i behandling med levothyroxin (LT4), viste at selentilskudd i tre måneder var forbundet med signifikant lavere konsentrasjoner av thyreoideaperoxidase-autoantistoffer (TPOAb), og med en signifikant større sjansje for en forbedring av velvære og humør, sammenlignet med kontroller [Toulis 2010].

Klinisk dokumentasjon for selentilskudd hos pasienter med Hashimotos sykdom
Tilskudd av selengjær

I en seks måneders randomisert kontrollert studie (RCT) av en gruppe som ble behandlet med selengjær (n = 43) og en kontrollgruppen (n = 47), fant Hu et al. ut at behandlingen med selengjær signifikant reduserte nivåene av tyroidea-peroxidase-antistoff (TPOAb), thyroglobulin-antistoff (TGAb) og thyreoideastimulerende hormonet (TSH). Selengjærbehandlingen – 200 mcg/dag – økte signifikant selen-, glutathionperoxidase 3 (GPx3) og selenoprotein P-konsentrasjonene, sammenlignet med kontrollgruppen [Hu 2021].

Dessuten var prosentandelen av aktiverte regulatoriske T-celler signifikant høyere i den selenbehandlede gruppen enn i kontrollgruppen. Selengjærtilskudd viste å ha en gunstig effekt på skjoldbruskkjertelens autoantistoffer og skjoldbruskkjertelens funksjon ved å øke antioksidantaktiviteten og oppregulere aktiverte regulatoriske T-celler [Hu 2021].

I en klinisk studie ga forskere et selengjærtilskudd på 200 mcg/dag til 100 pasienter med Hashimotos som hadde selenmangel. Etter tre og seks måneder med tilskudd økte pasientenes serumselennivåer til moderate nivåer [Wang 2021].

Pasientenes konsentrasjoner av tyroglobulinantistoffer (TGAb) hadde signifikant reduksjon etter seks måneder med selentilskudd. I gruppen med stor reduksjon i antistoffer, hadde thyroidperoksidase-antistoffene (TPOAb) signifikant reduksjon etter 3 og 6 måneder med selentilskudd.

Forskerne konkluderte med at det var en generell selenmangel hos pasienter med autoimmun tyreoiditt og et normalt referanseområde for skjoldbrusk-kjertelen. Etter seks måneders behandling med selengjær var det signifikante reduksjoner i konsentrasjonene av TGAb- og TPOAb-antistoffer.

Tilskudd av natriumselenitt

I en klinisk studie ga forskerne selen i form av natriumselenitt i en dose på 100 mcg/dag i 6 måneder til nydiagnostisert og tidligere ubehandlet Hashimotos tyreoiditt pasienter, med enten normal produksjon av tyreoideahormon eller med subklinisk hypotyreose. 29 kvinner fullførte studien.

Selentilskuddet økte konsentrasjonene av selen og selenoprotein P i serum og reduserte nivået av anti-thyroidperoksidase-antistoffer betydelig, noe som begrenset utviklingen av hypotyreose [Kryczyk-Kozioł 2021].

AUTOIMMUNITET OVERFOR SELENOPROTEIN P VED HASHIMOTOS SYKDOM

Selen er nødvendig for dannelsen av den beskyttende antioksidanten, selenoenzymet glutationperoksidase. Selenoprotein P er den primære transportøren av selen i kroppen.

I 2021 rapporterte Sun og et team av forskere å finne naturlige autoantistoffer mot selenoprotein P hos pasienter med skjoldbruskkjertelforstyrrelser (omtrent 6-7 % av pasientene). Autoimmunitet mot selenoprotein P svekker selentransport og påvirker dannelsen av glutationperoksidasene negativt [Sun 2021].

Det er mulig at det ved mangel på selenoprotein P vil være nødvendig med et kompenserende selentilskudd.

KLINISK DOKUMENTASJON FOR SELENTILSKUDD TIL ELDRE MED NORMAL SKJOLDBRUSKKJERTELFUNKSJON

I den danske PRECISE-pilotstudien (PRECISE = Prevention of Cancer by Intervention with Selenium), som var en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie, ga forskerne et tilskudd av selengjær til 491 menn og kvinner i alderen 60-74 år [Vinter 2015]:

  •  100 mkg/dag (n = 124)
  • 200 mkg/dag ( (n = 122)
  • 300 mkg/dag ( (n = 119)
  • Placebotabletter (n = 126)

361 deltakere fullførte den 5-årige intervensjonsperioden. Data fra studien viste at selenkonsentrasjoner i plasma økte signifikant og doseavhengig i de aktive behandlingsgruppene.

Serum-TSH og FT4-konsentrasjoner sank signifikant og doseavhengig pr doseøkning på 100 mg/dag. Det ble ikke observert signifikante effekter av den aktive behandlingen på FT3 og FT3:FT4 forholdet.

Forskerne konkluderte med at hos eldre studiedeltakere med normal skjoldbruskkjertelfunksjon, påvirket selentilskudd skjoldbrusk-kjertelfunksjonen minutiøst og på en doseavhengig måte, sammenlignet med placebo. Resultatene deres indikerte at selentilskudd ikke er indisert for personer med normal skjoldbruskkjertelfunksjon. Imidlertid bemerket de at spørsmålet om selentilskudd i behandlingen av autoimmune skjoldbrusksykdommer fortsatt var uløst [Winther 2015].

CATALYST-STUDIEN AV SELENTILSKUDD OG LIVSKVALITET PÅ PASIENTER MED HYPOTYROIDISME

CATALYST-studiet (CATALYST = Chronic Autoimmune Thyroiditis quality of Life Selenium Trial) som nærmer seg slutten sommeren 2022, vil kunne kaste lys over effekten av selengjærtilskudd kontra placebo på livskvaliteten til pasienter med kronisk autoimmun tyreoiditt [Winther 2014].

Forskere har gitt 200 mcg selengjær, eller matchende placebotabletter daglig i 12 måneder. De evaluerte skjoldbrusk-relatert livskvalitet ved å bruke spørreskjemaet Thyroid Patient-Reported Outcome (ThyPRO). De målte også serum skjoldbrusk peroksidase antistoffkonsentrasjon, serum trijodtyronin/tyroksin ratio, levotyroksin dose, bivirkninger og alvorlige bivirkninger og hendelser.

Offentliggjørelse av data fra studien forventes i slutten av 2022.

RESUMÉ OG KONKLUSJON: PASIENTER MED HASHIMOTOS SYKDOM KAN HA NYTTE AV SELENTILSKUDD
  • Selen er et spormineral som er essensielt for menneskers helse, med antioksidant- og antiinflammatoriske effekter samt gunstig for thyreoideahormonmetabolismen
  • Selengjærtilskudd har vært assosiert med reduksjoner i skjoldbruskkjertelautoantistoffer og thyreoideastimulerende hormonnivåer hos pasienter med Hashimotos sykdom.
  • Selentilskudd kan være til nytte for pasienter med Hashimotos sykdom med lav selenstatus og kan forhindre dysfunksjon i skjoldbruskkjertelen i sykdomsforløpet.
Kilder

Aaseth, JO. Private communications. 3 June 2022.

Hu Y, Feng W, Chen H, Shi H, Jiang L, Zheng X, Liu X, Zhang W, Ge Y, Liu Y, Cui D. Effect of selenium on thyroid autoimmunity and regulatory T cells in patients with Hashimoto’s thyroiditis: A prospective randomized-controlled trial. Clin Transl Sci. 2021 Jul;14(4):1390-1402.

Kryczyk-Kozioł J, Zagrodzki P, Prochownik E, Błażewska-Gruszczyk A, Słowiaczek M, Sun Q, Schomburg L, Ochab E, Bartyzel M. Positive effects of selenium supplementation in women with newly diagnosed Hashimoto’s thyroiditis in an area with low selenium status. Int J Clin Pract. 2021 Sep;75(9):e14484.

Sun Q, Mehl S, Renko K, Seemann P, Görlich CL, Hackler J, Minich WB, Kahaly GJ, Schomburg L. Natural Autoimmunity to Selenoprotein P Impairs Selenium Transport in Hashimoto’s Thyroiditis. Int J Mol Sci. 2021 Dec 3;22(23):13088.

Toulis KA, Anastasilakis AD, Tzellos TG, Goulis DG, Kouvelas D. Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto’s thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis. Thyroid. 2010 Oct;20(10):1163-73.

Wang LF, Sun RX, Li CF, Wang XH. The effects of selenium supplementation on antibody titres in patients with Hashimoto’s thyroiditis. Endokrynol Pol. 2021;72(6):666-667.

Winther KH, Bonnema SJ, Cold F, Debrabant B, Nybo M, Cold S, Hegedüs L. Does selenium supplementation affect thyroid function? Results from a randomized, controlled, double-blinded trial in a Danish population. Eur J Endocrinol. 2015 Jun;172(6):657-67.

Winther KH, Watt T, Bjørner JB, Cramon P, Feldt-Rasmussen U, Gluud C, Gram J, Groenvold M, Hegedüs L, Knudsen N, Rasmussen ÅK, Bonnema SJ. The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2014 Apr 9;15:115.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *