Selentilskudd og polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) forekommer hos 5–10 prosent av alle kvinner. Det er den vanligste årsaken til infertilitet hos kvinner. PCOS beskrives typiskt som et symtombilde som lett overvekt, uregelmessig eller uteblitt menstruasjon og tegn på overflødig androgen som hirsutism og akne. De fleste PCOS-pasientene har flere cyster i eggstokkene. Det trengs mer forskning om effekten av selentilskudd på PCOS.

Polycystisk ovariesyndrom (forkortet PCOS) er en hormonell lidelse med en forekomst på 5-10% hos kvinner i reproduktive alder.

  • Den eksakte årsaken til PCOS er ukjent.
  • Symptomer på PCOS er blant annet uregelmessig menstruasjon, forhøyet nivå av mannlig kjønnshormon og eggestokker som ikke fungerer normalt.
  • Overdreven insulinproduksjon og en liten grad av inflammasjon menes å påvirke utviklingen av PCOS [Mayo Clinic].

Selen: Effekt på mental helse, hormonprofil, inflammasjon og oksidativt stress hos pasienter med PCOS

I en randomisert kontrollert studie med 60 kvinner i alderen 18-40 år, var et daglig tilskudd av et probiotika preparat sammen med 200 mikrogram selen i 12 uker forbundet med følgende resultater [Jamilian 2018]:

Betydelig forbedring i poeng for Beck Depression Inventory (BDI), påengene for spørreskjema om generell helse samt påengene for depresjon, angst og stress sammenlignet med placebo
Betydelig nedsatt total testosteron-nivå, hirsutisme, høyfølsom CRP (en biomarkør for inflammasjon) og malondialdehyd-nivå (en biomarkør for oksidativt stress) samt betydelig  økt  total antioksidantkapasitet og total glutathion (GSH ) -nivåer sammenlignet med placebo

Forskerne konkluderte med at tilførsel av probiotika og selen i 12 uker til kvinner med PCOS hadde en god helseeffekt.

Selen: Virkning på stoffskifteprofil hos pasienter med PCOS

I en randomisert kontrollert studie med 70 kvinner i alderen 18-40 år var et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen i 8 uker tilkoblet med følgende resultater sammenlignet med placebo [Jamilian 2015]:

  • Betydelig nedsatt serum-insulinnivå
  • Betydelig nedsatt HOMA-IR insulinresistens-nivå og HOMA-B betacelle-funksjonsnivå
  • Betydelig økt kvantitative insulinsensitivitets-kontrollindeksnivå
  • Betydelig redusert serumtriglycerid-nivå

Forskerne konkluderte med at selentilskudd hadde gunstig virkninger på parametre for insulin stoffskiftet [Jamilian 2015].

Selen: Virkning på inflammasjon og oksidativt stress hos pasienter med PCOS

I en randomisert kontrollert studie med 64 kvinner i alderen 18-40 år var et daglig inntak av 200 mikrogram selen i 8 uker forbundet med følgende resultater [Razavi 2016]:

Flere graviditeter i selengruppen enn i placebogruppen
Betydelig fallende nivåer av høyfølsom CRP i serum (en biomarkør for inflammasjon)
Betydelig nedsatt plasma-malondialdehydnivå (en biomarkør for oksidativ stress)

Forskerne konkluderte med at selentilskudd til PCOS pasienter i 8 uker hadde gode virkninger på reproduksjon, inflammasjon og oksidativt stress.

Selen: Virkning på genuttrykk relatert til insulin hos pasienter med PCOS

I en randomisert kontrollert studie med 40 infertile kvinner var et daglig inntak av 200 mikrogram selen i 8 uker forbundet med følgende resultater [Zadeh Modarres 2018]:

  • Selentilskuddet oppregulerte genuttrykket av Peroxisom proliferator-aktivert reseptor gamma (PPAR-γ = viktig for regulering av fettsyredeponering og sukkerstoffskifte) samt glucosetransportør 1 (GLUT-1 = viktig for glukoseopptaket, som er nødvendig for å opprettholde cellerespirasjonen) i lymfocytter hos kvinner med PCOS, som var kandidater til IVF (reagensglassbehandling).
  • Selentilskudd nedregulerende genuttrykk av lavdensitets lipoproteinreseptor (LDLR = viktig for lavdensitets lipoproteinreseptorene) i lymfocytter hos kvinner med PCOS, som var kandidater til IVF.

Konklusjon: Selentilskudd og PCOS

Det er bruk for mer forskning i virkningene av selenmangel og selentilskudd mot inflammasjon og oksidativt stress hos pasienter med PCOS. De studiene som er oppsummert ovenfor, representerer en start.

Kilder

Jamilian, M., Mansury, S., Bahmani, F., Heidar, Z., Amirani, E., & Asemi, Z. (2018). The effects of probiotic and selenium co-supplementation on parameters of mental health, hormonal profiles, and biomarkers of inflammation and oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome. Journal of Ovarian Research, 11(1), 80.

Jamilian, M., Razavi, M., Fakhrie Kashan, Z., Ghandi, Y., Bagherian, T., & Asemi, Z. (2015). Metabolic response to selenium supplementation in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clinical Endocrinology, 82(6), 885–891.

Mayo Clinic. (2019). Polycystic ovary syndrome (PCOS). Patient Care and Health Information. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pcos/symptoms-causes/syc-20353439

Razavi, M., Jamilian, M., Kashan, Z. F., Heidar, Z., Mohseni, M., Ghandi, Y. and Asemi, Z. (2016). Selenium Supplementation and the Effects on Reproductive Outcomes, Biomarkers of Inflammation, and Oxidative Stress in Women with Polycystic Ovary Syndrome. Hormone and Metabolic Research, 48(3), 185–190.

Zadeh Modarres, S., Heidar, Z., Foroozanfard, F., Rahmati, Z., Aghadavod, E., & Asemi, Z. (2018). The Effects of Selenium Supplementation on Gene Expression Related to Insulin and Lipid in Infertile Polycystic Ovary Syndrome Women Candidate for In Vitro Fertilization: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Biological Trace Element Research, 183(2), 218–225.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *