Selenstatus og infertilitet hos menn

Storck bringing baby
Uten optimal selenstatus kommer ikke storken med en baby. Selentilskudd kan forbedre den mannlige reproduk-sjonssevnen ved å beskytte umodne spermatozoer og ved å forbedre sædens motilitet.

Omtrent 50% av problemene hos par der kvinnen ikke kan bli gravid, kan tilskrives mannlig infertilitet. Omtrent to prosent av alle menn har suboptimale sædparametre [Kumar og Singh 2015]:

 • lav sædkonsentrasjon
 • dårlig sædmotilitet
 • unormal sædcelle-morfologi
 • eller kombinasjoner derav

Selenstatus og infertilitet hos menn

Rollen til selen i mannlig infertilitet er ikke fullstendig forklart. Noen data viser imidlertid at selen spiller en rolle i beskyttelsen av sædceller mot oksidativ stress [Buhling 2019].

Det er i spesiell grad selenoproteinene glutathione peroxidase GPx4 og selenoprotein P som er essensielle ved dannelse av sædceller og for mannlig fertilitet [Rayman 2012].

 • I testiklene beskytter GPx4-selenoproteiner umodne spermatozoceller mot oksidativ skade.
 • GPx4-selenoproteiner er også viktige for en god sædmotilitet.
 • Selenoprotein P forsyner testiklene med selen.

Selen er et spormineral som er viktig for mange viktige prosesser i menneskekroppen. Selen er innlemmet i enzymer som fungerer som antioksidanter. Balansen mellom beskyttende antioksidanter og skadelige frie radikaler i cellene spiller en avgjørende rolle i forebygging av sykdom [Rayman 2002].

Vitenskapelig dokumentasjon fra Den Europeiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Panelet som vurderer vitenskapelige dokumentasjon for helsepåstander for næringsstoffer i EU, konkluderte om selen: ”Det finnes et årsaks- og virkningsforhold mellom inntak av selen fra maten og beskyttelse av DNA, proteiner og lipider mot oksidativ skade, en normal funksjon av immunsystemet, en normal skjoldbruskkjertelfunksjon samt en normal dannelse av sædceller ”[European Food Safety Authority 2009].

Metaanalyser av selentilskudd og studier av mannlig infertilitet

En metaanalyse fra 2019 viser at selentilskudd av infertile menn med doser på 100 mkg / dag og 200 mkg / dag er forbundet med en betydelig forbedring av sædparametrene [Buhling 2019].

En metaanalyse fra 2018 viser at selentilskudd er forbundet med signifikante forbedringer i den samlede konsentrasjonen av sædceller, sædens totale motilitet og sædmorfologi [Salas-Huetos 2018].

Utvalgte studier av selentilskudd og studier av infertilitet hos menn

I en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie av en kombinasjon med selen (200 mkg / dag) og N-Acetyl-cystein (600 mg / dag) av infertile menn med idiopatisk oligoasthenoteratospermi ble den aktive behandlingen signifikant forbundet med stigninger i det totale antallet sædceller og sædmotilitet efter 26 uger [Safarinejad 2009].

I en randomisert åpen studie tildelte forskere 28 menn et daglig inntak på 225 mkg selen sammen med 400 mg E-vitamin i 3 måneder. De ga ytterligere 26 pasienter en sammensatt vitamin B-behandling (750 mg vitamin B1, 750 mg vitamin B6 og 3 mg vitamin B12 tre ganger daglig, i alt 4,5 gram B-vitamin daglig) i 3 måneder.

I motsetning til tilskuddet med B-vitamin ga det kombinerte selen- og E-vitamintilskuddet et markant fall i konsentrasjonen av sædcelle-malondialdehyd (en biomarkør for lipidperoksidasjon) samt en forbedring av sædens motilitet. Resultatene bekrefter beskyttende og gunstige virkninger av E-vitamin og selen på sædkvaliteten [Keskes-Ammar 2003].

I en studie fra 2011 mottok 690 infertile menn med idiopatisk asthenoteratospermi et daglig selentilskudd (200 μg) i kombinasjon med E-vitamin (400 enheter) i minst 100 dager. Resultatene av studien viste en samlet forbedring 52,6% (362 tilfeller) av sædmotilitet, morfologi eller begge deler og 10,8% (75 tilfeller) av spontan graviditet sammenlignet med ingen behandling. Ingen respons på behandlingen forekom i 253 tilfeller (36,6%) etter 14 ukers kombinasjonterapi. Forskerne konkluderte, med at tilskudd med selen og E-vitamin kan forbedre sædkvaliteten og ha gunstige og beskyttende effekter, spesielt på sædmotilitet [Moslemi 2011].

I to forsøk som ble utført i Skotland, ble betydningen av selen for menns fertilitet fastslått. I det første forsøket økte tilskuddet med selen motiliteten av sædceller hos menn med kompromittert sædkvalitet [Macpherson 1993]. I et lignende, dobbeltblindet forsøk, hvor 69 infertile menn mottok selentilskudd kombinert med små mengder vitaminer, ble effekten av selen på sædcellemotiliteten bekreftet. I selengruppen oppnådde 11% av studiedeltakerne farskap sammenlignet med ingen i placebogruppen [Scott 1998].

Kjernepunkter: Selen og mannlig infertilitet

 • Nok selenstatus er viktig for mannlig fertilitet.
 • Flere studier har utforsket virkningsmekanismen for selen og selenoproteiner i den mannlige delen av reproduksjonen.
 • Oksidativ stress er blitt identifisert som en ledende årsak til mannlig infertilitet.
 • Selenoenzymet glutathione peroxidase (GPx-4) spiller en vesentlig rolle i reguleringen av sædcelleproduksjonen.

Kilder

Buhling K, Schumacher A, Eulenburg CZ, Laakmann E: Influence of oral vitamin and mineral supplementation on male infertility: a meta-analysis and systematic review.; Reprod Biomed Online 2019 39 269-279.

European Food Safety Authority: Scientific Opinion on the Substantiation of Health Claims related to Selenium.; EFSA Journal 2009 1220.

Keskes-Ammar L, Feki-Chakroun N, Rebai T, Sahnoun Z, et al.: Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men.; Arch Androl 2003 49 83-94.

Kumar N & Singh AK. 2015. Trends of male factor infertility, an important cause of infertility: A review of literature. J Hum Reprod Sci. 2015 Oct-Dec; 8(4): 191–196.

Macpherson A, Scott R, Yates R: The effect of selenium supplementation in sub-fertile males (abstract); 8th Intl.Conf. on Trace Element Metabolism in Man and Animals. 1993.

Moslemi MK, Tavanbaksh S: Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate; Int J Gen Med 2011 99-104.

Rayman MP: Selenium and human health.; Lancet 2012 379 9822 1256-68.

Rayman MP: The argument for increasing selenium intake.; Proc Nutr Soc 2002 61 203-15.

Safarinejad MR, Safarinejad S: Efficacy of selenium and/or N-acetyl-cysteine for improving semen parameters in infertile men; J Urol 2009 181 741-51.

Salas-Huetos A, Rosique-Esteban N, Becerra-Tomas N, Vizmanos B: TheEffect of nutrients and dietary supplements on sperm quality parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.; Adv Nutr 2018 833-848.

Scott R, MacPherson A, Yates RW, Hussain B, et al.: The effect of oral selenium supplementation on human sperm motility.; Br J Urol 1998 82 76-80.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk hjelp og skal ikke tolkes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *