Kina og COVID-19-virus: Selenforbindelsen

Map of China
Kina har både områder med selenrik jord og dermed selenholdige matvarer og områder med selenfattig jord og mat. Forskerne har sammenlignet frekvensen av remisjon og dødsfall for smittede i henholdsvis selenrike og selenfattige områder i Kina. De fant ut at i områder med lavt seleninnhold er prosenten av remisjon lavere og dødsfallet høyere.

Kina og Corona-viruset vil alltid være forbundet i våre sinn. Imidlertid er det en annen viktig forbindelse som vi også bør være klar over: Selenstatus og dens effekt på COVID-19-viruset i Kina.

La meg forklare. Kinesiske, amerikanske og britiske forskere har publisert et brev i American Journal of Clinical Nutrition som dokumenterer en signifikant sammenheng mellom regional selenstatus og rapportert andel remisjonstilfeller for COVID-19-infiserte pasienter i Kina [Zhang 2020].

Forskernes data viser en statistisk signifikant sammenheng mellom andelen rapporterte remisjonstilfeller for COVID-19-virusinfeksjoner og selenstatus i Kina [Zhang 2020].

Selenstatus og prosentandel i remisjon etter COVID-19

Fra midten av februar 2020 samlet forskerne data fra nettstedet Baidu, som de beskriver som et ikke-statlig nettsted som kommer med daglige oppdaterte rapporter fra helsekommisjonen i hver av Kinas provinser.

Forskerne definerte remisjonsfrekvensen og dødsraten som en prosentandel av COVID-19-infiserte pasienter som ble friske eller døde.

De brukte definisjonen av «friske pasienter» fra Kinas nasjonale helsekommisjon.

  • Pasientens temperatur har vært normal i mer enn 3 dager.
  • Pasientens pustesymptomer er betydelig forbedret.
  • Pasientens bilder av lungene viser betydelig redusert betennelse.
  • Pasientens test for respiratoriske patogener er negativ i to påfølgende tester med minst 1 dags mellomrom.
Professor Margaret P Rayman
Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, Guildford, UK, var en av forskerne i studien av selen og COVID-19 remisjonsraten i Kina. I figur 2 i sin artikkel fra 2019 om seleninntak, status og helse antyder professor Rayman, at en serumselenkonsentrasjon på cirka 125 mikrogram per liter er optimal.

Forskerne analyserte sammenhengen mellom remisjonsraten i byer og på landet og gjennomsnitlige regionale selenstatus på landet og i byene.

Data fra Hubei-provinsen (hovedstad: Wuhan)

Raten av dødsfall var markant høyere, og remisjonsraten betydelig lavere i Hubei-provinsen enn i alle andre kinesiske provinser. Derfor besluttet forskerne å foreta to separate analyser: en analyse inne i Hubei-provinsen og en utenfor Hubei-provinsen.

Spesielt viser data for Hubei-provinsen at remisjonsraten i Enshi City – syv timers kjøretur vest for Wuhan – var mye høyere enn remisjonshastigheten for andre byer i Hubei-provinsen. Enshi City ligger i en region kjent for svært høyt seleninntak og høy selenstatus, høyere enn i andre deler av Hubei-provinsen.

Data utenfor Hubei-provinsen (hovedstad: Wuhan)

Forskernes analyse av data fra Heilongjiang-provinsen i det nordøstlige Kina, en notorisk selenfattig region der Keshan-regionen ligger, viste en mye høyere dødsrate for denne lav-selen regionen sammenlignet med andre kinesiske provinser utenfor Hubei-provinsen.

Forskerne fant også signifikante sammenhenger mellom selenstatus og remisjonsrate i byer utenfor Hubei-provinsen.

De utførte ingen korrelasjonsanalyse for byer i Hubei-provinsen fordi selenstatusdata bare var tilgjengelig for to byer i provinsen.

Forklaring på sammenhengen mellom selenstatus og remisjonsrate

For å forklare hvorfor høy selenstatus er assosiert med høyere remisjonsrate og lavere dødsrate, pekte forskerne på en tidligere studie fra Melinda Beck Laboratory:

Forskerne pekte også på bevis fra Keshan-regionen, stedet for sesongutbrudd av Keshans sykdom. Keshans sykdom er en selenmangelsykdom som resulterer i kongestiv kardiomyopati (en form for hjertemuskelsykdom). Keshan sykdom er forårsaket av en kombinasjon av selenmangel og infeksjon av en mutert stamme av coxsackie-viruset.

I 2018 publiserte Zhou og kollegaer en metaanalyse av 41 studier, inkludert 1 983 238 forsøksdeltakere, hvorav 683 075 ble inkludert i eksperimentelle grupper og 1 300 163 av dem var i kontrollgrupper. Dataene fra studiene viste at å gi selenstilskudd til beboerne i de epidemisk rammede områdene med Keshan sykdom signifikant reduserte forekomsten av Keshan sykdom [Zhou 2018].

Mulige begrensninger i selenstatus og COVID-19 remisjonsrate studie

Forskere innrømmer at det kan være andre variabler innblandet som de ikke hadde data om i studien av effekten av selenmangel på COVID-19-kur og dødsrate i Kina [Zhang 2020]:

  • alder
  • komorbiditeter (mer enn én diagnose) som hjertesykdom, diabetes, hypertensjon, kronisk luftveissykdom og kreft
  • variasjoner i medisinske behandlingsanlegg fra region til region
  • variasjoner i terapiprotokoller fra region til region

Sakens kjerne: Selenstatus og COVID-19-remisjon i Kina

Kilder

Beck MA, Handy J, Levander OA. Host nutritional status: the neglected virulence factor. Trends Microbiol. 2004; 12:417–23.

Guillin OM, Vindry C, Ohlmann T, Chavatte L: Selenium, Selenoproteins and Viral Infection.; Nutrients 2019 11 2101

Rayman MP.  Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2019; 19(1): 9-14.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K & Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcomes of COVID-19 cases in China. Amer J Clin Nutr. 2020; 1-3.

Zhou H, Wang T, Li Q & Li D. Prevention of Keshan Disease by selenium supplementation: a systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2018 Nov; 186(1): 98-105

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk hjelp og skal ikke tolkes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *