Selentilskudd og parametre for sædkvalitet

Tilskudd med selen og koenzym Q10 har gunstig virkning på sædceller, sædceller motilitet og morfologi. Det ser ut til å være et spesielt forhold mellom selen og koenzym Q10, slik at det er nødvendig med tilstrekkelige konsentrasjoner av begge deler for at hver og en skal fungere optimalt.

Data fra to randomiserte kontrollerte forsøk har vist, at selentilskudd har følgende signifikante fordelaktige virkninger [Salas-Huertos]:

  • forbedret sædvolum og konsentrasjon
  • forbedret motilitet på sædceller
  • forbedret sædcelle morfologi

Et selentilskudd på 100 mikrogram per dag i 3 måneder forbedret sædens bevegelighet og økte sjansjen for befruktning. Et selentilskudd på 200 mikrogram per dag i 6 måneder forbedret sædens volum, det totale antallet sædceller, konsentrasjon og morfologi [Salas-Huertos].

Data fra fem andre randomiserte kontrollerte studier har vist, at koenzym Q10-tilskudd er signifikant forbundet med følgende gunstige virkninger:

  • forbedret antall sædceller
  • forbedret sædkonsentrasjon
  • forbedret sædmotilitet
  • forbedret sædmorfologi

Koenzym Q10-tilskudd var mest effektiv, når tilskuddet lå i intervallet 200 – 300 mg pr. dag (i oppdelte doser) i minst 3 måneder og spesielt etter 6 måneder [Salas-Huertos].

Selen og koenzym Q10 og sædparametre

Dataene antyder, at tilskudd med selen og koenzym Q10 kan være med på å modulere mannlig fertilitet [Salas-Huertos].

Oksidativ stress – et overskudd av skadelige frie radikaler i forhold til de beskyttende antioksidanter – er en sterk mellomfaktor ved mannlig infertilitet. Oksidativ stress er forbundet med dysfunksjon av sæden og sædcelleskader. Høye nivåer av skadelige frie radikaler er forbundet med DNA-sædskade og lav sædmotilitet [Salas-Huertos].

Både selen i form av selenoproteiner – glutathionperoxidaser, thioredoxin-reduktaser og jodothyronin-dejodinaser – og koenzym Q10 i sin reduserte form spiller en viktig rolle som antioksidanter, som demper omfanget av oksidativ stress og celleskader.

Selen og koenzym Q10: En spesiell forbindelse?

I KiSel-10-studiet tildelte professor Urban Alehagen og et team av forskere tilfeldige eldre til enten å få 200 mikrogram selen fra selengjær samt 200 mg koenzym Q10 eller tilsvarende placebo daglig i fire år. Gruppen som fikk den aktive behandlingen oppnådde følgende gunstige resultater [Alehagen]:

  • nedsatt dødelighet av hjertesykdom
  • forbedret hjertefunksjon
  • bedre helserelatert livskvalitet

Professor Alehagen legger vekt på det spesielle innbyrdes forholdet mellom selen og koenzym Q10. Han har forklart at et utilstrekkelig seleninntak kan forhindre cellene i å få tilstrekkelig koenzym Q10, og at det er behov for et tilstrekkelig nivå av koenzym Q10, hvis cellene skal ha en optimal selenfunksjon [Alehagen].

Den antioksidantbeskyttende virkningen av selen og koenzym Q10, som ble sett i KiSel-10-studien, kan også forklare de fordelaktige virkningene av selen og koenzym Q10 på sædparametre.

Randomiserte, kontrollerte studier med selen og Q10

Randomiserte kontrollerte studier er gullstandarden når det dreier seg om å designe forskning av effekten av et tilskudd. Randomisering er viktig, fordi det sikrer at hver deltaker i studien har like stor sjansje for å havne i den aktive behandlingsgruppen som i den tilsvarende placebogruppen. Randomisering er en metode som reduserer eller eliminerer eksistensen av bias* ved fordelingen av studiedeltakerne.
*forvrengning av studieresultater som kan skyldes forutinntatthet eller metodiske feil.

Kontrollerte studier er studier hvor resultatene av den aktive behandlingen – selentilskuddet og Q10-tilskuddet kan sammenlignes med resultatene av placebotilskuddet. Vanligvis er de randomiserte kontrollerte forsøkene dobbeltblindete studier. Hverken forskerne eller studie deltakerne vet hvem som får aktivt tilskudd eller placebo før studien er avsluttet, og forseglingen med koden er blitt brutt. Ved å dobbeltblinde en studie elimineres effekten av holdningen man måtte ha til medisinens virkning, både fra forskernes og deltakernes side.

Sammendrag: Selen og koenzym Q10 og mannlig fertilitet

Ifølge Linus Pauling Instituts opplysninger om mikronæringsstoffer er utviklingen av modne sædceller og mannlig fertilitet veldig avhengig av tilgjengeligheten av selenoproteinet glutathionperoxidase-4 (GPx-4).

Det er dokumentasjon for at cellene har bruk for nok mengder av koenzym Q10 for å ha en optimal selenfunksjon. Dette kan så vel gjelde for sædceller som for muskelceller og nerveceller samt andre celler.

Dokumentasjon fra randomiserende kontrollerte studier viser, at både selentilskudd og tilskudd av koenzym Q10 forbedrer sædparametre.

Kilder

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 157-162.

Salas-Huetos A, Rosique-Esteban N, Becerra-Tomas N & Vizmanos B. (2018). The effect of nutrients and dietary supplements on sperm quality parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Adv Nutr; 9(6): 833-848.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *