Et normalt selennivå

Dr. Margaret P. Rayman, professor i ernæringsvitenskap ved University of Surrey i Guildford, sa i 2002: “Selenmangel er definert av Baum et al (1997) som et plasmanivå på <85 μg/liter, et nivå, som ikke oppnås i mange nordlige europeiske land”.

Selen er et viktig sporstoff, som er nødvendig for at cellene våre fungerer som de skal. Det er nødvendig i veldig små mengder, men det kan være en god ide å få tatt en blodprøve for å kontrollere serumselennivået.

Mayo Clinic Laboratories opplyser, at den normale konsentrasjonen i voksne menneskers blodserum er 70 til 150 mikrogram per liter (det samme som 70 til 150 nanogram pr. ml). Ifølge Mayo Clinic er den amerikanske befolkningsmiddelverdi 98 mikrogram per liter [Mayo Clinic].

Variasjoner i serumselennivåer

Mat, geografisk plassering, demografiske faktorer og miljøfaktorer er alle faktorer, som påvirker serumnivåer.

Følgende faktorer kan uavhengig forutsi en høyere selenstatus i USA [Park]:

 • mannlig kjønn
 • bor i de vestlige og nord midtvestlige regioner i USA
 • inntak av brød og oksekjøtt produkter
 • inntak av selentilskudd

Andre faktorer som uavhengig kan forutsi en lavere selenstatus i USA [Park]:

 • tobakk
 • alkoholinntak
 • høy alder
 • inntak av egg, hvit ris, meieriprodukter, kaffe

Regional variasjon i seleninntak og status

USA

Det finnes en betydelig geografisk variasjon i selenstatus i USA og i hele verden. I betraktning av det omfattende transportsystemet for matvarer i USA er det noe overraskende, at det stadig er så store regionale forskjeller i seleninnholdet i matvarer i forskjellige regioner, men flere studier har vist regionale forskjeller i innholdet av selen i jorda og matvarer [Parkere].

Amerikanere, de som bor i de midtvestlige stater, i vesten og i syd, har et markant høyere selennivå i tåneglene enn amerikanere, som bor i andre deler av landet. Menn som bor i de nordvestlige stater, har generelt høyere selennivåer enn menn, som bor i de sydøstlige stater [Park].

 • De høyeste nivåene av selenstatus finnes i Wyoming, South Dakota, North Dakota, Nebraska og Washington, med serumselennivåer, som spenner fra 94 til 100 mikrogram per liter.
 • De laveste selennivåene finnes i North Carolina, Kentucky, Pennsylvania, Nevada og South Carolina med serumselennivåer fra 75 til 77 mikrogram per liter.

Det er ingen holdepunkter for, at disse geografiske variasjonene i selenstatus er forvansket ved involvering av kjønn, røyking eller tilskudd [Park].

Europa og Mellomøsten

En gjennomgang fra 2015 viste, at selenstatus i Europa og Mellomøsten generelt er vesentlig lavere enn i USA.

Forskerne rapporterte om en suboptimal selenstatus i hele Europa, England og Mellomøsten [Stoffaneller & Morse].

 • Mennesker som bor i østeuropeiske land har generelt et ennå lavere seleninntak enn mennesker, som bor i vesteuropeiske land.
 • Det anslåtte daglige matinntaket av selen i mange europeiske land ligger under det amerikanske anbefalte matinntaket på 55 mikrogram pr. dag.
 • Seleninntaket i landene i Mellomøsten varierer betydelig, muligvis på grunn av variasjon i matvaner og import i de forskjellige regioner og innenfor forskjellige sosioøkonomiske grupper.
 • Det anslåtte daglige matinntaket av selen i Iran, Jordan og Tyrkia ligger under USAs anbefalte matinntak på 55 mikrogram per dag.
 • Tidligere forskning viste, at minst 98,7 mikrogram pr. liter selen i plasma eller serum er nødvendig for optimal aktivitet av antioksidantensymet glutathionperoxidase (GPx). Med denne standarden i tankene konkluderte Stoffaneller og Morse, at seleninntak og -status i europeiske og mellomøstlige land generelt er suboptimal, men noe mindre konsekvent enn i Mellomøsten.
Asia og Afrika

Store deler av Afrika og Asia, spesielt deler av Kina, Korea, Sibir og Tibet er kjent for deres lave seleninnhold i landbruksjorda og i maten. Det samme gjelder New Zealand [Haug].

Selengjødsling av landbruksjorda vs selentilskudd

I selenfattige områder av verden medfører selentilskudd mindre avfall og er mer bæredyktig enn gjødslingsprogrammer i stor skala med selenberiket gjødsling svarende til det vellykkede selengjødslingsprogrammet av landbruksjorda, som ble gjennomført i Finland. Dessuten er den årlige selenproduksjonen tilsynelatende ikke stor nok til å kunne levere selen til storskala selengjødsling [Haug].

Merk: Se min artikkel med tittelen “Seleninntak og helsetilstand“ for mer informasjon om selentilskudd.

Selengjødsling av landbruksjorda vs selentilskudd

I selenfattige områder av verden medfører selentilskudd mindre avfall og er mer bæredyktig enn gjødslingsprogrammer i stor skala med selenberiket gjødsling svarende til det vellykkede selengjødslingsprogrammet av landbruksjorda, som ble gjennomført i Finland. Dessuten er den årlige selenproduksjonen tilsynelatende ikke stor nok til å kunne levere selen til storskala selengjødsling [Haug].

Merk: Se min artikkel med tittelen “Seleninntak og helsetilstand“ for mer informasjon om selentilskudd.

Hvorfor har vi bruk for et tilstrekkelig nivå av selen i kroppen

Selen er et avgjørende mikronæringsstoff, fordi det er innbygd i viktige selenoproteiner og ensymer. Disse selenoproteinene og ensymer er viktige [Rayman 2004]:

 • til antioksidantforsvar av cellene våre mot oksidativ skade
 • til reduksjon av systemisk inflammasjon
 • til dannelse av skjoldbruskkjertelhormon
 • til DNA-syntese
 • til fertilitet og reproduksjon
 • til reduksjon av risikoen for hjertesykdom og noen former for kreft

I en fireårig randomisert kontrollert studie, undersøkte professor Urban Alehagen og et team av forskere fra Linköpings Universitet virkningen av et daglig tilskudd til eldre med en kombinasjon av 200 mikrogram selen fra selengjær og 200 mg koenzym Q10. Forskerne rapporterte følgende statistisk signifikante resultater fra studien:

Selenmangel er direkte forbundet med tre spesifikke sykdommer:

 • Keshans sykdom karakterisert ved et forstørret hjerte og dårlig hjertefunksjon
 • Kashin-Becks sykdom som resulterer i osteoarthropati, en sykdom i leddene
 • Myxedematøs endemisk kretinisme som resulterer i mental retardering

Kilder

Haug, A, Graham, RD, Christophersen, OA & Lyons, GH. (2007). How to use the world’s scarce selenium resources efficiently to increase the selenium concentration in food. Microb Ecol Health Dis. 2007 Dec; 19(4): 209–228.

Mayo Clinic Laboratories. (2019). Selenium, serum. Retrieved from https://pediatric.testcatalog.org/show/SES

Park, K, Rimm, E, Siscovick, D, Spiegelman, D, Morris, JS & Mozaffarian, D. (2011). Demographic and lifestyle factors and selenium levels in men and women in the U.S. Nutr Res Pract. 2011 Aug; 5(4): 357–364.

Rayman MP. (2004). The use of high-selenium yeast to raise selenium status: how does it measure up? British Journal of Nutrition, 92, 557-573.

Stoffaneller, R & Morse, NL. (2015). A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *