Endring av stoffskiftet etter tilskudd med selen og koenzym Q10

Professor Urban Alehages forskning har vist, at det er en relativ høy dødelighetsrisiko hos eldre svenske personer med et lavt seleninntak og lav selenstatus. Eldre personer i Sverige hadde gjennomsnitlig serumkonsentrasjoner på 67,1 mikrogram pr. liter. Den samme økte dødelighetsrisikoen, som ses i Sverige, kan også være typisk for andre selenfattige deler av verden.

Det var klare forskjeller i stoffskifteprofilene fra eldre menn, som tok 200 mikrogram selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 daglig i minst 18 måneder sammenlignet med de stoffskifteprofilene fra eldre menn som tok matchende placebo-preparater [Alehagen 2019].

På bakgrunn av data fra en studieanalyse av KiSel-10-studien rapporterte professor Urban Alehagen, at de største forskjellene primært ble sett i de følgende biologiske signalveiene [Alehagen 2019]:

 • pentosefosfatveien (prosess til dannelse av nikotin-amid-adenin-dinukleotid-fosfat, som er et stoff, som reduserer ubiquinon-koenzym Q10)
 • mevalonatveien (prosess til dannelse av kolesterol, koenzym Q10 og dolichol)
 • betaoksidasjon (prosess til nedbrytning av fettsyremolekyler for å produsere energi og til å produsere acetyl-CoA, FADH2 og NADH, som er nødvendig for sitronsyresyklus [Krebs-syklus]

Det var også andre signifikante endringer av stoffskiftet forbundet med tilskudd av selen og koenzym Q10 til eldre [Alehagen 2019].

Endringer i stoffskifteprofilen etter tilskudd med selen og koenzym Q10

I denne undersøkelsen analyserte professor Alehagen og hans forskerteam stoffskiftemønstrene av 95 metabolitter i eldre menns plasma.

 • Metabolitt er biomedisinsk betegnelse for et stoff, som dannes under eller er nødvendig for prosesser i stoffskiftet.
 • Stoffskifte er betegnelsen for kjemiske prosesser i organismer, som er nødvendige for å opprettholde livet, f.eks. prosessene til konvertering av mat til energi.

Forskernes analyse viste, at 19 ut av de 95 identifiserte metabolitter var signifikant redusert hos de eldre mennene som ble behandlet med kombinasjonen selen og koenzym Q10 [Alehagen 2019].

Dessuten nådde ingen av de andre metabolittene nivåer, som var signifikant høyere enn de tilsvarende metabolittnivåene hos mennene som tok matchende placebo, hvilket indikerte, at det ikke var noen skadelige virkninger av det kombinerte tilskuddet med selen og koenzym Q10 [Alehagen 2019].

Statistisk sikre resultater angående hjertehelse fra KiSel-10-studien

Professor Alehagens forskergruppe har tidligere rapportert kliniske data fra KiSel-10-studien som viste, at eldre med lav serum selenkonsentrasjon ved studiestart (gjennomsnitt: 67,1 mikrogram pr. liter) hadde fordel av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 i fire år [Alehagen, 2013; Johansson, 2015; Alehagen, 2016]:

 • signifikant lavere risiko for død av hjertesykdom
 • signifikant forbedret hjertefunksjon
 • signifikant redusert plasmakonsentrasjon av biomarkøren NT-proBNP for hjertesykdom
 • betydelig forbedret helserelatert livskvalitet
 • observert reduksjon i følelsen av tretthet

Biokjemiske mekanismer bak KiSel-10s resultater angående hjertehelse

I sine forsøk på å forstå de biokjemiske mekanismer, som ligger til grunn for de gunstige resultatene for hjertehelsen hos de eldre deltakerne i KiSel-10-studien, har professor Alehagen tidligere foreslått følgende forklaringer:

 • redusert nivå av oksidativ stress [Alehagen 2015]
 • redusert nivå av inflammasjon [Alehagen 2015]
 • redusert nivå av fibrose [Alehagen 2017]
 • økt nivå av insulinlignende vekstfaktor 1 [Alehagen 2017]

Endringene i stoffskifteprofilene, som var knyttet til det daglige tilskuddet med selen og koenzym Q10, kan være enda et aspekt av de positive helseeffektene, som er nevnt i tidligere utgivne artikler [Alehagen 2019].

En oppfølgende studie fra  2018 av de deltakerne i KiSel-10-studien, som stadig var i live, avslørte en vedvarende nedsatt hjertekardødelighet 12 år etter det fire år lange tilskuddet med selen og koenzym Q10 [Alehagen 2018].

Betydningen av tilskudd med selen og koenzym Q10 til eldre

Selen og flere av de selenholdige selenoproteinene – glutathionperoxidaser, thioredoxinreduktaser og iodothyronine deiodinaser – spiller en viktig rolle i det antioksidative stressforsvar samt i immunfunksjonen [Alehagen 2019].

I selenfattige områder i verden, f.eks. Sverige, er et lavt inntak av selen og en lav serumselenstatus forbundet med en økt risiko for hjertekarsykdom [Alehagen 2019].

Det er dessuten et viktig forhold mellom selen og koenzym Q10 i kroppen. Et tilstrekkelig innhold av selen er nødvendig for å oppnå en optimal funksjon av koenzym Q10 [Alehagen 2015].

Koenzym Q10-molekyler er redoxmolekyler, som spiller en vesentlig rolle i den cellulære bioenergi og i cellenes antioksidantforsvar [Alehagen 2019].

I en internasjonal randomisert kontrollert multisenterundersøgelse: Q-Symbio-studien, resulterte en daglig supplerende behandling med 3 x 100 milligram koenzym Q10 daglig i to år til pasienter med kronisk hjertesvikt i en signifikant forbedring av symptomene og overlevelse for pasientene i behandlingsgruppen med koenzym Q10 [Mortensen 2014]. I en underanalyse av de europeiske deltakerne i Q-Symbio-studien viste forskerne, at den supplerende behandlingen med koenzym Q10 var signifikant forbundet med en forbedring i pasientenes utdrivningsfraksjon (ejection fraction).

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Aaseth J, Alexander J, Surowiec I, Lundstedt-Enkel K & Lundstedt T.  (2019). Significant changes in metabolic profiles after intervention with selenium and Coenzyme Q10 in an elderly population.  Biomolecules, 9(10): 10.3390/biom9100553. Retrieved from https://www.mdpi.com/2218-273X/9/10/553

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., & Johansson, P. (2018). Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Plos One, 13(4), e0193120.

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614.

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., Svensson, E., Johansson, P., & Larsson, A. (2017). Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors (Oxford, England),

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162.

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2015). Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(9), 870-877.

Mortensen, S. A., Rosenfeldt, F., Kumar, A., Dolliner, P., Filipiak, K. J., Pella, D., & Littarru, G. P. (2014). The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC. Heart Failure, 2(6), 641-649.

Mortensen, A. L., Rosenfeldt, F., & Filipiak, K. J. (2019). Effect of Coenzyme Q10 in Europeans with chronic heart failure: A sub-group analysis of the Q-Symbio randomized double-blind study. Cardiology Journal, 26(2): 147-156.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *