Det daglige seleninntaket

Inntaket av selen fra kosten varierer betydelig fra person til person, og fra region til region. Selentilskudd er nødvendig for å heve selennivået tilstrekkelig for å forhindre oksidativ skade av cellene, forbedre immun-systemets funksjon, og for å redusere risikoen for kreft og hjertesykdom.

Hvor mye selen fra mat og kosttilskudd har vi bruk for om dagen? Hvilke bio-markører for optimal selenstatus er de beste til å besvare disse spørsmålene? Dr. Rachel Hurst og Dr. Susan J. Fairweather-Tait fra Norwich Medical School i Storbritannia og deres kollegaer ville finne svar. Den måten de utformet deres undersøkelse på er veldig interessant.

De meldte på 119 friske, britiske menn og kvinner i alderen 50 – 64 år i et randomisert, dobbelt-blindet, placebokontrollert studie, som varte i 12 uker [Hurst]. De utelukket følgende personer fra undersøkelsen:

 • røykere
 • overvektige
 • personer som allerede hadde et høyt nivå av plasma-selen
 • personer med langvarig sykdom
 • personer som brukte forskjellige former for medisin
 • personer som var uvillige til å opphøre med å ta vitaminer og urtepreparater minst en måned før starten av undersøkelsen

De 119 deltakerene i undersøkelsen fikk enten placebo eller en av de følgende behandlinger:

 • selenberiket gjærtabletter med 50, 100 eller 200 mikrogram patentert, organisk selen (SelenoPrecise® levert av Pharma Nord, Danmark)
 • selenberiket løkmåltider som tilsvarte 50 mikrogram selen om dagen
 • ikke-beriket løkmåltider som ga mindre enn 4 mikrogram selen om dagen

Målinger av selen
Husk: Selen er et sporstoff. Vi måler inntakelsen i mikrogram per dag, ikke i milligram. Vi måler selenstatus i plasma og serum i form av mikrogram per liter (eller tilsvarende i nanogram per milliliter). Selen i tånegler eller i håret måler vi i mikrogram per gram. Les mer

En grunnleggende guide til selen

Selen er et biprodukt ved utvinning og raffinering av kobber. Det er ingen steder i verden hvor man kun utvinner selen. På grunn av dets relative knapphet og dens mange anvendelsesmuligheter i industri og landbruk samt ernæringsmessig, vil selen som kosttilskudd helt sikkert bli dyrere i fremtiden, og det kan også oppstå mangel på det i fremtiden. Derfor er det viktig for oss å bruke det klokt og bevare det.

Selen er et viktig mikronæringsstoff. Det er avgjørende for liv, både for mennesker og dyr. Kroppen kan ikke danne selen, og er derfor avhengig av det selenet vi kan få fra kosten. I mange områder av verden er det for lite selen i jorden og i matvarene, slik at tilskudd derfor er nødvendig for å oppnå optimal helse.

Regioner med selenfattig jord
I mange områder av verden er innholdet av selen i jorden ganske lavt. I store deler av Asia, spesielt Kina, og i store deler av Europa, og midtøsten er det lave nivåer av selen i jorden.

Planter opptar uorganisk selen fra jorden og omdanner det til organisk selen. På den måten kommer selen inn i matkjeden. For eksempel spiser kuer gress som inneholder selen, og noe av dette selenet havner i kjøtt, og melk fra kuene. Folk spiser kjøttet og drikker melken. For lite selen i jorden betyr altså for lite selen i matvarene. Les mer

Hva er et tilskudd med høyopptakelig selengjær?

Bakegjær, ølgjær og høyopptakelig selengjær … alle stammer fra samme gjærart av … Saccharomyces cerevisiae … Preparater med høyopptakelig selengjær er den mest effektive formen for selen i kosttilskudd. Gjæren i tablettene er død og inaktiv, og det er ingen risiko for en gjærinfeksjon fra et preparat med høyopptakelig selengjær.

Sporstoffet selen utgjør en viktig del av de selenavhengige enzymene som blir kalt selenoproteiner. Vi har bruk for disse selenoproteinene for en optimal biologisk funksjon av cellene våre. Konkret har vi bruk for et tilstrekkelig daglig seleninntak til å beskytte det cellulære DNAet, for en velfungerende reproduksjonsevne, skjoldbruskkjertelfunksjon, for beskyttelse mot infeksjoner, til antioksidativ beskyttelse mot skader forårsaket av frie radikaler og ikke minst for å forebygge kreft og hjertesykdom.

Hvilken selen er best?
Mange av oss får ikke tilstrekkelig med selen fra kosten vår, spesielt hvis vi ikke regelmessig spiser paranøtter (som inneholder mye selen), eller hvis vi spiser relativt lite kjøtt og fisk. Men det er forskjellige former for selentilskudd til rådighet for oss som forbrukere. Les mer

Menneskekroppen er ikke i stand til å produsere selen

Forskningen på selentilskudd viser behovet for et passende daglig inntak, og et passende selennivå i kroppen. Både formuleringen og doseringen av selentilskudd er veldig viktig.

Vårt daglige seleninntak? Vi har alle behov for dette essensielle sporstoffet selen i vårt kosthold og i våre kosttilskudd, fordi kroppen ikke selv kan produsere det. Forskningen utført av Dr. Gerhard N. Schrauzer, Dr. Raymond J. Shamberger og Dr. Douglas V. Frost har vist at det er et omvendt forhold mellom vår selenstatus og risikoen for å dø av kreft. Dyreforsøk viser også en omvendt korrelasjon mellom selenstatus og forekomsten av kreft. Observasjons studier viser lavere risiko for forskjellige former for kreft ved høyere selenstatus.

Intervensjonsstudier av selentilskudd og kreft
Kliniske studier i Kina
Store intervensjonsstudier i Kina i et av de områdene i verden med selenfattig jord og selenfattige matvarer har vist at kosttilskudd med selen beskytter mot hepatitt B-virus og leverkreft [Yu], og at tilskudd med en kombinasjon av selen og andre antioksidanter reduserer forekomsten av kreft og dødelighet i en region preget av en høy kreftdødelighet [Blot]. Les mer

Selen og tarmkreft: Bonelli-studiet

Selen studie
Bonelli-studiet viste at et selenbasert antioksidant-multivitamintilskudd reduserer risikoen for å utvikle nye adenomatøse polypper i tykktarmen etter at de har blitt fjernet. Uten forebygging eller fjerning av disse adenomene, kan man utvikle tykktarmskreft.

Dr. Luigina Bonelli og et forskerteam fra Genova, Italia, ble motivert av disse overbevisende fakta:

 • Tykktarmskreft var den nest største årsak til kreft dødsfall i Europa
 • Adenomer (godartede tumorer som under tiden omdannes til ondartede) i tykktarmen var kjent for å være forstadier til tarmkreft
 • Pasienter som hadde gjennomgått en polypektomi av tykktarmen (fjerning av polypper fra innsiden av tykktarmen) hadde en økt risiko for å utvikle tykktarmskreft og hadde bruk for periodiske, oppfølgende koloskopier (kikkertundersøkelser)
 • Økt risiko for utvikling av adenomer ble sidestilt med økt risiko for utvikling av tykktarmskreft
 • Observasjonsstudier viste at det var en sammenheng mellom plasma- eller serumkonsentrasjonene av flere antioksidanter, blant annet selen og risikoen for tykktarmskreft
 • I noen intervensjonsstudier ble selentilskudd knyttet til reduksjon i forekomsten av tykktarmskreft

Tiden var moden for å iverksette en stor undersøkelse av effektiviteten av selen, og andre antioksidanters evne til å redusere risikoen for tykkarmskreft.

Selen og redusert risiko for tykktarmskreft
Dr. Bonelli og hennes kolleger ønsket å undersøke om et daglig tilskudd av antioksidanter med selen kunne nedsette risikoen for tilbakevendende adenomer hos pasienter som hadde fått en eller flere adenomatøse polypper fjernet. Forskerne designede et randomisert, dobbelt-blindet, placebo-kontrollert klinisk studie over en periode på mange år. De inkluderte i alt 411 pasienter som tidligere hadde gjennomgått en polypektomi. Les mer

Hvordan vet vi at selentilskudd er viktig?

Selentilskudd, virus
Et tilstrekkelig inntak av selen er nødvendig for å sikre en optimal funksjon av kroppens selenoproteiner. Selenoproteiner beskyttelser mot utvikling av kreft og hjertesykdommer; de er viktige for immunforsvaret; og de beskytter mot skader forårsaket av tungmetaller, giftige kjemikalier og stråling. Det er også tegn på at noen av selenoproteinene har virusbekjempende egenskaper.

Selen? Et sporstoff? Man kan spørre: Hvordan kan vi vite at det er viktig at få tilstrekkelige mengder selen i kosten og fra kosttilskudd?
Det første svaret er: Fordi vi kan se at selen-mangel gjør folk syke.
Enda et svar er at vi nå vet at selen er en viktig del av kroppens antioksidantenzymer.
Og på bakgrunn av resultatene fra kontrollerte studier vet vi at selentilskudd reduserer risikoen for kreft og hjertesykdommer, og at selen i tillegg forbedrer immunforsvaret.
Selen er også nødvendig for å redusere giftvirkningene fra tungmetaller i kroppen.

Årsak nummer en: Selenmangelsykdommer
Keshans syke
På 1960- og 1970-tallet døde tusenvis av mennesker av en alvorlig hjertesykdom. De bodde i en region i Kina med selen-fattig jord og fikk derfor også en selen fattig kost. Sykdommen som fikk sitt navn fra Keshan-provinsen i Kina er karakterisert ved betennelse og utvidelse av hjertemuskelen, og vann i lungene. Den primære årsaken til sykdommen var selen mangel. Les mer

Den kjente selenforskeren, Dr. Gerhard N. Schrauzer

Dr. Gerhard N. Schrauzer
Dr. Gerhard N. Schrauzer var den første vitenskapsmenn som systematisk undersøkte selens biologiske funksjoner. Han var internasjonalt kjent for sitt pionerarbeid innenfor selens kreftbeskyttende egenskaper. (Bilde: Cancer Research, vol 49 nr. 23, dec. 1, 1989)

Dr. Gerhard N. Schrauzer var selenforskningens “grand old man”. Faktisk var han en lederskikkelse innenfor forskning av sporstoffer i 30 år eller mere i USA. Han var en av pionerne som leverte en viktig innsats innenfor selenforskningen. La oss ta en titt på de nyttige bidragene til vitenskapsdatabasen om selentilskudd som Dr. Schrauzer leverte.

For det første, hvem var Dr. Schrauzer i forhold til selenforskningen?
Dr. Schrauzer tok sin avsluttende eksamen i kjemi ved universitetet i München, Tyskland. To år senere fikk han sin Ph.D. summa cum laude. Fra 1966 til 1994 var han professor i kjemi og biokjemi ved University of California i San Diego (UCSD). Etter sin pensjon var han professor emeritus ved UCSD. Les mer

Selentilskudds funksjoner

Selen er en viktig del av cellenes antioksidantforsvar. Selen hjelper til med å beskytte mot oksidative skader, både på celler og DNA. Selentilskudd
Selen er en viktig del av cellenes antioksidantforsvar. Selen hjelper til med å beskytte mot oksidative skader, både på celler og DNA. Det har vist seg å ha beskyttende virkning mot de skadene på hudens celler som er forårsaket av ultrafiolett stråling.

Hvorfor denne interessen for selenfakta? Her i opptarten av selenmangel.no websiden vil vi gjennomgå hva vi vet om de funksjonene som selentilskudd har. Vi er spesielt interessert i selens virkning som antioksidant og dets anti-inflammatoriske virkninger i menneskets kropp.

Selen er et essensielt sporstoff i menneskets kost, og i mange deler av verden er det absolutt nødvendig i form av tilskudd. Sporstoffet har mange viktige funksjoner i våres kropp.

En av de interessante tingene ved selen er at det ikke utfører dets funksjoner som et grunnstoff eller som en ion. I stedet fungerer det som en bestanddel av mere komplekse forbindelser. Det er spesielt en viktig bestanddel av den 21. aminosyre, selenocystein. Les mer

Professor Jørgen Clausen: En av de første forskere på selen

Professor Jørgen Clausen var en av de første forskerne som innså viktigheten av selentilskudd i områder av verden der jordsmonnet er selenfattig.
Professor Jørgen Clausen var en av de første forskerne som innså viktigheten av selentilskudd i områder av verden der jordsmonnet er selenfattig.

Jørgen Clausen, mangeårig professor ved Institutt for biologi og kjemi, ved Roskilde Universitet i Danmark var en av de første forskerne som startet med kliniske undersøkelser for å kartlegge virkningen av selentilskudd. Derfor kan det være lærerikt å gå tilbake og se på forskning som dr. Clausen og hans kolleger utførte på slutten av det 20. århundre.

Professor Clausens selenforskning
I utgangspunktet blir professor Clausens forskning delt inn i fem ulike kategorier:

 • Helseeffekter av selen blant eldre sykehjemsbeboere
 • Helseeffekter av selen på sigarettrøykernes helse
 • Helseeffekter av selen for pasienter med kroniske nevrologiske lidelser
 • Helseeffekter av selen på de toksiske effektene ved blyforgiftning
  Helseeffekter av selen på aktiviteten i det selenavhengige antioksidantenzymet glutation peroksidase

Dessuten var professor Clausen tidlig ute med å kartlegge biotilgjengelighet og helseeffekter ved ulike typer organiske og uorganiske selen varianter.

Selentilskudd, røykere og oksidativt stress
For å forstå dr. Clausens interesse for effekten av selen tilskudd blant røykere må vi først forstå begrepet oksidativt stress og det tilhørende begrepet oksidativ skade. Oksidativt stress oppstår i stoffskiftets omsetning av oksygen, hvor kroppen produserer flere biprodukter som er reaktive oksygenforbindelser (for eksempel peroxid, superoxid og hydroxyl). Les mer

Moderat selenmangel kan øke risikoen for kronisk sykdom

selenmangel
Et tilskudd på 100 mikrogram selen om dagen er nok til å mette de viktigste selenoproteinene.

Observasjoner viser at 100 mikrogram selen daglig kan redusere risikoen for alvorlige, aldersrelaterte sykdommer ifølge den kjente forskeren Bruce Ames såkalte triageringsteori.

Forskerne Joyce McCann og Bruce Ames fra Children’s Hospital Oakland Research Institute har analysert data fra hundrevis av vitenskapelige artikler. De konkluderer med at de selen-avhengige proteinene som anses som “ de mest betydningsfulle” for kroppens overlevelse frem til vi når den reproduktive alder er langt mer resistente ovenfor selenmangel enn “mindre betydningsfulle” selenoproteiner.

Triagering
De nye undersøkelsene støtter dr. Ames triageringsteori publisert første gang i 2006 i tidsskriftet PNAS for å forklare hvorfor aldersrelaterte sykdommer som f.eks. hjertesykdom, kreft og demens kunne være konsekvenser av mekanismer som har blitt utviklet i løpet av menneskets utvikling for å beskytte oss mot periodevise vitamin- og mineralmangler. Les mer