Professor Jørgen Clausen: En av de første forskere på selen

Professor Jørgen Clausen var en av de første forskerne som innså viktigheten av selentilskudd i områder av verden der jordsmonnet er selenfattig.
Professor Jørgen Clausen var en av de første forskerne som innså viktigheten av selentilskudd i områder av verden der jordsmonnet er selenfattig.

Jørgen Clausen, mangeårig professor ved Institutt for biologi og kjemi, ved Roskilde Universitet i Danmark var en av de første forskerne som startet med kliniske undersøkelser for å kartlegge virkningen av selentilskudd. Derfor kan det være lærerikt å gå tilbake og se på forskning som dr. Clausen og hans kolleger utførte på slutten av det 20. århundre.

Professor Clausens selenforskning
I utgangspunktet blir professor Clausens forskning delt inn i fem ulike kategorier:

 • Helseeffekter av selen blant eldre sykehjemsbeboere
 • Helseeffekter av selen på sigarettrøykernes helse
 • Helseeffekter av selen for pasienter med kroniske nevrologiske lidelser
 • Helseeffekter av selen på de toksiske effektene ved blyforgiftning
  Helseeffekter av selen på aktiviteten i det selenavhengige antioksidantenzymet glutation peroksidase

Dessuten var professor Clausen tidlig ute med å kartlegge biotilgjengelighet og helseeffekter ved ulike typer organiske og uorganiske selen varianter.

Selentilskudd, røykere og oksidativt stress
For å forstå dr. Clausens interesse for effekten av selen tilskudd blant røykere må vi først forstå begrepet oksidativt stress og det tilhørende begrepet oksidativ skade. Oksidativt stress oppstår i stoffskiftets omsetning av oksygen, hvor kroppen produserer flere biprodukter som er reaktive oksygenforbindelser (for eksempel peroxid, superoxid og hydroxyl).

Hvorfor skjer dette? Fordi de frie radikalene i moderate mengder spiller en viktig rolle i celle-signalering og celle-homeostasen. Men når mengdene av frie radikaler imidlertid overstiger mengden av tilgjengelige antioksidanter som kan nøytralisere de frie radikalene, kan de frie radikalene føre til omfattende strukturelle skader på celler, DNA, og lipider.

Selen, vitamin E og røykere
Professor Clausen undersøkte effekten av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen og 1000 milligram Vitamin E (500 mg to ganger daglig) i et ti-dagers intervensjonsstudie. Han beviste at antallet av såkalte respiratoriske burst’s – dvs.  produksjonen av reaktive oksygenforbindelser (frie radikaler) er betydelig høyere hos røykere enn hos ikke-røykere. Hans intervensjonsstudie som ble utført på 10 røykere og 10 ikke-røykere, både menn og kvinner, i alderen 20 – 45 år, viste at tilskudd av de to antioksidantene selen og E-vitamin resulterte i en signifikant reduksjon i antall respiratoriske burst hos røykere. Basert på disse resultatene anbefalte professor Clausen at røykere bør ta selen og andre antioksitant-tilskudd daglig for å begrense omfanget av oksidative skader på lungene.

Selentilskudd, eldre og aldringsprosessen
For å undersøke effekten av tilskudd med en daglig antioksidant-cocktail til 97 ældre plejehjemsbeboere, gjennomførte professor Clausen et 12-måneders randomisert, dobbelt-blind, placebo-kontrollert studie. De eldre beboerenes gjennomsnittsalder var 75,3 år (fra 50 – 94 år). Antioksidant-cocktailen bestod av følgende ingredienser:

 • 300 mikrogram selen
 • 45 milligram sink
 • 2.7 milligram vitamin A
 • 6 milligram vitamin B6
 • 270 milligram vitamin C
 • 465 milligram vitamin E
 • 250 milligram gamma-linolensyre (GLA)

Tilskuddet økte beboernes nivå av selen i blodet (fullblod), i tillegg til å øke glutation peroksidases enzymaktivitet i de røde blodlegemene sammenlignet med nivået de hadde før de fikk tilskudd, og nivået hos placebogruppens deltagere.

Resultatene av selentilskuddet var statistisk signifikant:

 • Reduserte nivåer av lipofuscin i de røde blodlegemene (lipofuscin = opphopning av pigment-granula, som ansees for å være en biologisk markør for aldring)
 • Forbedring i psykologisk score
 • En generell forbedring ved analyser av blodsirkulasjonen i forskellige områder av hjernens overflate

Selentilskudd og kroniske nevrologiske lidelser
Multippel sklerose

Professor Clausen og hans kolleger undersøkte pasienter med multipel sklerose(MS) og oppdaget betydelig reduserte selenverdier og nedsatt aktivitetsnivå av glutation peroksidase i flere typer celler som stammer fra blodet eller ble transportert med blodet. Disse cellene viste også tegn på et økt nivå av oksidative skader.

I en ikke-blindet undersøkelse fant forskere fra Roskilde Universitetscenter, at et daglig tilskudd med en kombinasjon av selen, vitamin C og E-vitamin normaliserte MS-pasienters unormale blodceller.

Battens sykdom
I et lignende studie av selen og antioksidanttilskudd til pasienter med Battens sygdom, som er en resessiv, arvelig, nevrodegenerativ lidelse som er karakterisert ved gradvis tap av synet, epilepsi og demens, oppdaget professor Clausen at pasientene  hadde lav selenstatus og lave nivåer av glutation peroksidaseaktivitet i blodcellene. På samme måte som med MS-pasienter var forskerne i stand til å bruke selen og andre antioksidanter til å normalisere de biokjemiske forandringene hos pasientene med battens sykdom.

Forskerne pekte på tilsvarende kliniske undersøkelser fra Finland, som viste at en antioksidant-behandling som inkluderte selen som hovedkomponent, kan hemme utviklingen av mental svekkelse. De tilgjengelige data fra intervensjonen med selen og andre antioksidanter er relevante for teorien om at battens sykdom kan være forårsaket av økt oksidativ skade på cellemembranene.

Selentilskudd og blyforgiftning
Tidlig i sin karriere utførte professor Clausen noen dyreforsøk (med rotter) for å se om selentilskudd kunne beskytte mot de toksiske effektene fra bly, på samme måte som selentilskudd beskytter mot de toksiske effektene fra methylkvikksølv. Resultatene fra hans eksperimenter bekreftet at selen også beskytter mot blyforgiftning.

I de kommende artiklene på denne hjemmesiden vil vi se på nyere forskning som tar for seg sammenhengen mellom selen og tungmetaller i kroppen.

Professor Clausen: En pioner indenfor forskning i selentilskud
Professor Jørgen Clausen fra Danmark var sammen med professor Matti Tolonen fra Finland blant de tidligste biomedisinske forskerne som innså behovet  for selentilskudd i regioner med selenfattig jord.

 

Kilder

Clausen, J., Nielsen, S. A., & Kristensen, M. (1989). Biochemical and clinical effects of an antioxidative supplementation of geriatric patients. A double blind study. Biological Trace Element Research, 20(1-2), 135-151.

Clausen, J. (1992). The influence of antioxidants on the enhanced respiratory burst reaction in smokers. Annals of the New York Academy of Sciences, 669, 337-341.

Clausen, J. (1991). The influence of selenium and vitamin E on the enhanced respiratory burst reaction in smokers. Biological Trace Element Research, 31(3), 281-291.

Clausen, J., Jensen, G. E., & Nielsen, S. A. (1988). Selenium in chronic neurologic diseases. Multiple sclerosis and Batten’s disease. Biological Trace Element Research, 15179-203.

Jensen, G. E., Gissel-Nielsen, G., & Clausen, J. (1980). Leucocyte glutathione peroxidase activity and selenium level in multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 48(1), 61-67.

Jensen, G. E., & Clausen, J. (1983). Leucocyte glutathione peroxidase activity and selenium level in Batten’s disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 43(3), 187-196.

Rastogi, S. C., Clausen, J., & Srivastava, K. C. (1976). Selenium and lead: mutual detoxifying effects. Toxicology, 6(3), 377-388.

Shukla, V. K., Jensen, G. E., & Clausen, J. (1977). Erythrocyte glutathione perioxidase deficiency in multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica, 56(6), 542-550.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *