Moderat selenmangel kan øke risikoen for kronisk sykdom

selenmangel
Et tilskudd på 100 mikrogram selen om dagen er nok til å mette de viktigste selenoproteinene.

Observasjoner viser at 100 mikrogram selen daglig kan redusere risikoen for alvorlige, aldersrelaterte sykdommer ifølge den kjente forskeren Bruce Ames såkalte triageringsteori.

Forskerne Joyce McCann og Bruce Ames fra Children’s Hospital Oakland Research Institute har analysert data fra hundrevis av vitenskapelige artikler. De konkluderer med at de selen-avhengige proteinene som anses som “ de mest betydningsfulle” for kroppens overlevelse frem til vi når den reproduktive alder er langt mer resistente ovenfor selenmangel enn “mindre betydningsfulle” selenoproteiner.

Triagering
De nye undersøkelsene støtter dr. Ames triageringsteori publisert første gang i 2006 i tidsskriftet PNAS for å forklare hvorfor aldersrelaterte sykdommer som f.eks. hjertesykdom, kreft og demens kunne være konsekvenser av mekanismer som har blitt utviklet i løpet av menneskets utvikling for å beskytte oss mot periodevise vitamin- og mineralmangler.

Triagering – fra fransk: Trier som betyr å sortere, separere eller å velge, ble utviklet under Napoleons krigene, hvor man hadde behov for et system som kunne prioritere behandlingen av de sårede basert på deres sannsynlighet for å overleve. Dermed kunne man raskt identifisere de soldatene som raskest ville være i stand til å delta i krigføring igjen.

Dr. Ames teori minner om dette prinsippet.

Triageringsteorien
Triageringsteorien går ut på at et moderat mangel på ethvert vitamin eller mineral kan forårsake aldersrelaterte sykdommer. De vitamin- og mineralavhengige proteinene som er nødvendig for overlevelse på kort sikt eller for reproduksjonsevnen kategoriseres som de “mest betydningsfulle” og forventes å bli beskyttet mot vitamin- og mineralmangler i forhold til andre “mindre betydningsfulle” vitamin- og mineral-avhengige proteiner som kun er nødvendige for den langsiktige helsen. Resultatet av denne prioriteringen som kroppen foretar er en langsom opphopning av skader og symptomer som med tiden øker risikoen for sykdom.

Kortsiktig nødløsning
Et godt eksempel som illustrerer dr. Ames triageringsteori er når kalsium frigis fra knoklene til blodet som en kortsiktig overlevelsesreaksjon for å nøytralisere det syreoverskuddet i blodet som oppstår ved et høyt proteininntak. Denne kortsiktige nødløsningen som kroppen lager har ofte som konsekvens at det på sikt utvikles benskjørhet.

Forskerne har tidligere testet teorien på K-vitaminet med suksess. I denne nye undersøkelsen gjennomgås cirka halvparten av de 25 kjente selenoproteinene hos pattedyr.

Triageringsteorien er en metode for å “måle” de langsiktige skadene som oppstår over tid. Det er mitt forsøk på å gi ernæring en solid fundament, har dr. Ames uttalt.

Ny innsikt
Ved å analysere aktiviteten og konsentrasjonen av 12 viktigste selenoproteinene hvor fem ble klassifisert som de ”mest betydningsfulle” og syv som ”mindre betydningsfulle”, oppdaget McCann og Ames at aktiviteten og nivået av de mindre betydningsfulle selenoproteinene fortrinnsvis ble redusert når organismen led av moderat selenmangel. Dette analyseresultatet støtter i høy grad Dr. Ames teori om at blant alle selenoproteiner vil feilfunksjon av de mindre betydningsfulle selenoproteinene sannsynligvis være en årsak til økt risiko for sykdom senere i livet.

Betydning for anbefalingene
Forskerne anser også at den nåværende daglige anbefalingen på 55 µg selen om dagen som tilsvarer ca. 100 µg pr liter plasma-selen basert på den maksimale glutathion peroxidase (GPX) aktiviteten i blodet kan være utilstrekkelig. Siden det livsviktige selenavhengige proteinet kalt Sepp1 har vist seg å være mer følsom for selenmangel enn GPX. De foreslår at anbefalingen for selen heves til 75 µg om dagen. EU’s øvre tolerable grense ligger på 300 µg om dagen.

 

Referencer
McCann JC, Ames BN. Adaptive dysfunction of selenoproteins from the perspective of the triage theory: why modest selenium deficiency may increase risk of diseases of aging. FASEB Journal 2011. E-Pub ahead of print.
nutraingredients-usa.com

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *