Selenstatus og Covid-19 pasienter

I tilfeller av alvorlig Covid-19 sykdom har pasienter betydelig lavere konsentrasjoner av selen og selenoprotein P, og betydelig høyere nivåer av oksidativt stress. Det vil si at det er en mer dannelse av skadelige frie radikaler hos pasienter med alvorlig Covid-19 sykdom [Skesters 2022].

Corona virus
Tilstrekkelig tilførsel av selen og sink og vitamin D er avgjørende for motstand mot koronavirus og andre virusinfeksjoner. Skesters et al så at Covid-19-pasienter har betydelig lavere nivåer av plasmaselen og selenoprotein P, og betydelig høyere nivåer av oksidativt stress.

Merk: Oksidativ stress er biomedisinsk betegnelse for en ubalanse mellom skadelig frie radikalaktivitet og beskyttende antioksidantaktivitet. Selen er en nøkkelkomponent i selen-proteiner, som er antioksidanter, slik som glutation peroksidase og thioredoksin reduktase.

SELEN OG SELENOPROTEIN P SIN ROLLE I COVID-19-SYKDOM

Forskere har undersøkt rollen som selen kan spille for å redusere alvorlighetsgraden og dødeligheten av Covid-19-infeksjoner. Studien viste en sammenheng mellom lav selenstatus, Selenoprotein P-mangel, oksidativt stress-nivå og forekomst, alvorlighetsgrad og prognose av Covid-19 [Skesters 2022].

 • Selenmangel er forbundet med en svekket immunrespons på virus og med økt virulens av noen virus, herunder coronavirus.
 • Virale infeksjoner er forbundet med en økt produksjon av reaktive oksygenarter (frie radikaler).
 • Oksidativ stress kan betraktes som en nøkkelegenskap ved virusinfeksjoner.
 • Produksjonen, som de frie radikalene kjenner som reaktive oksygenarter, kan øke replikasjonen av virus.
SELENMANGEL, NEDSATT IMMUNFUNKSJON OG HØYERE FOREKOMST AV COVID-19
 • Selen er innebygd i 25 kjente selenoproteiner med ulike biologiske funksjoner i kroppen.
 • Tilstrekkelig seleninntak er viktig for funksjonene til immunsystemet og for funksjonene til antioksidantforsvaret
 • Selenoprotein P er et av de viktigste selenoproteinene. Det er den primære bæreren av selen i blodsirkulasjonen.
STUDIE AV NIVÅENE AV SELEN, SELENOPROTEIN P OG OKSIDATIV STRESS HOS COVID-19-PASIENTER

Skesters et al undersøkte blodplasmanivåene av selen, selenoprotein P og malondialdehyd (en biomarkør for oksidativt stress) hos 40 akutt syke Covid-19-pasienter og hos 80 post-Covid-19-pasienter.

Plasmaselennivåer
 • Data fra studien viste at seleninnholdet i blodet, til pasienter med post-Covid-19-infeksjon, tilsvarte de lavere selennivåene til de friske latviske borgere, dvs. i området 84,6 mcg/l og 88,2 mcg/l.
 • Derimot var seleninnholdet hos de akutt syke Covid-19-pasientene betydelig redusert sammenlignet med post-Covid-19-pasienter: 69,7 mcg/l.
 • Hos akutt syke Covid-19 pasienter, behandlet på intensivavdelingen (i stedet for på ordinære sykehusavdelinger), var plasmaselennivået så lavt som 59,3 mcg/l.

Merk: Det er noe som tyder på, at plasma/serum selennivåer under 70 mcg/l er tegn på selenmangel, plasma/serum selennivåer under 100 mcg/l er suboptimale nivåer, og plasma/serumnivåer omkring 125 mcg/l er optimale for en god helse [Al-Mubarak 2021; Rayman 2020].

Plasmaselenoprotein P nivåer
 • Data fra studien viste at plasmaselenoprotein P-innholdet var 4,5 mg/ml for de akutte pasientene og varierte fra 5,5 mg/ml til 6,8 mg/ml hos post-COVID-19 pasientene.
 • Forskning har vist at selenoprotein P spiller en avgjørende rolle i beskyttelsen av nervevev i perioder med høyt oksidativt stress [Skesters 2022].
Plasma malondialdehyd-nivåer
 • Data fra studien viste høye nivåer av malondialdehyd – en biomarkør for oksidativ stress – i begge gruppene av pasienter, akutt syke Covid-19-pasienter og post-Covid-19-pasienter.
 • I alle Covid-19-pasientgrupper var plasmanivåene av malondialdehyd mange ganger høyere enn nivåene hos friske individer.
DISKUSJON AV RESULTATENE FRA SELEN OG COVID-19-STUDIEN

Skesters og forskerholdet karakterisert studieresultatene som følger:

 • Plasmakonsentrasjoner av selen og selenoprotein P hos de akutt syke Covid-19-pasientene, var henholdsvis lave og ekstremt lave.
 • Plasma-selenkonsentrasjoner hos akutt syke Covid-19-pasienter på intensivavdelingen var alvorlig lave.
Map of USA
Chen et al gjorde en studie som sammenlignet det forholdsmessige antallet Covid-19-dødsfall i USA med geokjemiske konsentrasjoner av sporelementet sink fra region til region. Analysen deres viste et signifikant omvendt forhold mellom den regionale sinkkonsentrasjonen og dødsfall fra COVID-19. De observerte økt risiko for å dø av covid-19 i områder med den laveste konsentrasjonen av sink i jordbruksjorden.

Skesters og hans kolleger konkluderte med at det er svært viktig å oppdage denne selen- og selenoproteinmangelen hos Covid-19-pasienter, spesielt hos pasienter på intensivavdeling. Selenmangel og selenoprotein P er relatert til en generell antioksidantmangel i kroppens immunsystemprosesser [Skesters 2022].

I en egen studie viste Chen og kolleger at lavt jordinnhold av sporelementet sink også er assosiert med økt risiko for død fra Covid-19-infeksjon [Chen 2022].

KONKLUSJON: SELEN OG COVID-19-INFEKTIONER

Skesters et al konkluderer, at der er behov for organiske selenpræparater og naturlige antioksidanter, der kan brukes som supplerende terapi til forebyggelse og ved sykdommer og rekonvelescens [Skesters 2022].

I denne sammenheng er det verdt å merke, at Richie et al har vist, at tilskudd med et selengær-preparat reduseres betydelige biomarkør-nivåer for oksidativ stress hos raske menn, hvorimod tilskudd med ren selenomethionin ikke gjorde. Deres resultater tyder på, at det er selenholdige forbindelser i selengærpræparater annet end end selenomethionin, der kan forklare faldet i oxidativ stress [Richie 2014].

Sources

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, selenoproteins, and heart failure: current knowledge and future perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021;18(3):122-131.

Chen Y, Ma ZF, Yu D. Geographical distribution of trace elements (selenium, zinc, iron, copper) and case fatality rate of COVID-19: a national analysis across conterminous USA. Environ Geochem Health (2022). https://doi.org/10.1007/s10653-022-01204-0.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Skesters A, Kustovs D, Lece A, Moreino E, Petrosina E, Rainsford KD. Selenium, selenoprotein P, and oxidative stress levels in SARS-CoV-2 patients during illness and recovery. Inflammopharmacology. 2022 Feb 14:1–5.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *