Selentilskudd og risiko for svangerskapsforgiftning

Selentilskudd for gravide kvinner med høy risiko for svangerskaps-forgiftning har vist gunstige effekter på 1) serumselennivåer, 2) noen metabolske profiler, 3) livmor pulsatilitetsindeks og 4) mental helse – sammenlignet med placebo. Studien sammenlignet effekten hos 60 gravide kvinner som fikk et tilskudd på 200 mcg/dag i 12 uker med effekten av deltakere som fikk placebo i samme periode.

Gravid kvinne
Svangerskapsforgiftning er en alvorlig hypertensiv tilstand under graviditeten. Det er forbundet med høy risiko for morbiditet og mortalitet hos både mor og foster. Seleninntak og status er blitt forbundet med forekomsten av svangerskapsforgiftning.

Tilskuddsperioden varte i 12 uker med start i uke 16 til 1uke 8 av graviditeten. Det ble ikke rapportert om bivirkninger relatert til inntak av 200 mcg selen om dagen hos gravide kvinner med høy risiko for svangerskaps forgiftning i hele studiens varighet [Mesdaghinia 2022].

SELENTILSKUDD SAMMENLIGNET MED PLACEBO

Hvordan var selentilskuddet sammenlignet med placebotilskuddet hos de gravide? Les mer