Studier med selengjær

En begrunnelse for å ta et selengjærpreparat: En eller flere av selenforbindelsene i preparatet bortsett fra innholdet av selenmethionin kan være former for selen, som har spesifikke virkninger mot kreft. Dette er et område for ytterligere forskning.

Glass of beer made using brewer's yeast
Selengjærpreparater bruker Saccharomyces cerevisiae, vanligvis kjent som ølgjær. Gjæren dyrkes i et selenberiket medium, der gjæren absorberer selenet. Det ferdige preparatet pasteuriseres, noe som gjør at gjærcellene dør. Selenberikede gjærpreparater inneholder mange organiske selenforbindelser i tillegg til selenmetionin.

Denne uken fokuserer vi på studier utført med et selen-gjærpreparat som inneholder minst 20 forskjellige arter av selen i tillegg til selenometionin [Bendahl & Gammelgaard 2004].

Randomiserte kontrollerte studier er gullstandardmetoden for å teste sikkerheten, absorberbarheten og effektiviteten til kosttilskudd og medisinske legemidler. Nedenfor oppsummerer vi noen av de viktige kliniske utprøvingene av ernærings-intervensjoner ved bruk av selen-beriket gjær.

ANTI-KREFT EFFEKT AV SELENBERIKET TILSKUDD

Merk at SELECT-studien med selen og vitamin E og prostatakreft, brukte et selenpreparat med 100 % selenometionin. Selenometioninet avsettes hovedsakelig i musklene og har ikke vist noen anti-krefteffekt [Lippman 2009].

I Nutritional Prevention of Cancer-studien (forebyggelse av kreft med ernæring) brukte imidlertid forskerne et selengjærpreparat som inneholdt en rekke selenarter. Data fra studien viste at gruppen som fikk selenberiket gjær hadde betydelige reduksjoner i total kreftdødelighet, total kreftforekomst og i forekomst av lunge-, tykktarms- og prostatakreft [Clark 1996].

ANTIOKSIDANTEFFEKT AV SELENBERIKET GJÆRTILSKUDD

Richie og kollegaer gjennomførte en randomisert kontrollert studie av et selengjærtilskudd (200 eller 285 mcg/dag), og et selenometionintilskudd (200 mcg/dag), i ni måneder hos 69 friske menn. Forskerne fant at de selenberiket gjærtilskuddene var signifikant assosiert med reduksjoner i biomarkører for oksidativt stress. Dette var ikke tilfellet med tilskudd av selenometionin. Forskerne antydet at selenberiket gjærtilskudd som inneholder andre selenforbindelser enn selenmetionin kan forklare reduksjonen i oksidativt stress [Richie 2014].

Opptak AV SELENBERIKET GJÆRTILSKUDD

Absorpsjon, utskillelse og retensjon av selen avhenger av den kjemiske formen av selen. I en studie av 12 friske mannlige frivillige i alderen 26-51 år, som regelmessig hadde tatt store mengder kosttilskudd som inneholder selen, analyserte forskerne blod-, urin- og avføringsprøver med jevne mellomrom i opptil 14 dager. De konkluderte med at selen fra et selenanriket gjærtilskudd absorberes godt og beholdes [Bügel 2004].

Hurst og kolleger gjennomførte en randomisert kontrollert selenintervensjon hos 119 friske menn og kvinner, i alderen 50–64 år bosatt i Storbritannia. Deltakerne fikk daglig placebo eller selenberiket gjærtabletter som inneholdt 50, 100 eller 200 mikrogram selen. Ved starten av intervensjonen var studiedeltakernes plasmaselenstatus i gjennomsnitt 95,7 mcg/L. De hadde et estimert seleninntak i kosten på omtrent 55 mcg/dag [Hurst 2010].

10-uker med et daglig tilskudd av et selenberiket gjærpreparat resulterte i følgende økninger i plasmaselenstatus [Hurst 2010]:

  • 50 mcg/dag: 118.3 mcg/L
  • 100 mcg/dag: 152.0 mcg/L
  • 200 mcg/dag: 177.4 mcg/L

Plasmanivåer av selenoprotein P, som er den primære selentransportøren i kroppen, økte betydelig i alle intervensjonsgrupper [Hurst 2010]. Basert på selenoprotein P-dataene i denne studien resulterer tilskudd med enten 50 eller 100 mcg Se/dag i forbedringer i selenstatus i en britisk kohort med suboptimal selenstatus [Hurst 2010].

Dataene fra Hurst-studien er interessante i lys av konklusjonene fra en multinasjonal, observasjonskohortstudie som inkluderte pasienter med forverret hjertesvikt [Bomer 2020]. I denne studien ble serumselenkonsentrasjoner mindre enn 70 mcg/L (mangelstatus) sett hos hjertesviktpasienter, som tilhørte en dårligere New York Heart Association-klasse, mer alvorlige tegn og symptomer på hjertesvikt, dårligere treningskapasitet og dårligere livskvalitet.

Enda viktigere rapporterte forskerne at hjertesviktpasienter med serumselenkonsentrasjoner mellom 70 og 100 mcg/L hadde lignende uønskede assosiasjoner. Dette antyder at serumselenverdier mindre enn 100 mcg/L kan anses som suboptimale [Bomer 2020].

Hjertekarsykdom og SELENBERIKET GJÆRTILSKUDD

Betydelig redusert kardiovaskulær dødelighet vedvarte etter 12 år hos eldre svenske statsborgere, som fikk daglig tilskudd i fire år med en kombinasjon av selenanriket gjær og koenzym Q10. Forskerne observerte også betydelige reduksjoner i kardiovaskulær dødelighet i undergrupper av studiedeltakere med diabetes, hypertensjon, iskemisk hjertesykdom og redusert hjertefunksjon [Alehagen 2018].

DIABETES-risiko og SELENBERIKET GJÆRTILSKUDD

I et randomisert kontrollert studie ble 501 eldre frivillige tilfeldig fordelt til en seks måneders intervensjon med placebogjær, eller til å motta 100, 200 eller 300 mcg selen/dag fra et selenberiket gjærtilskudd.

Data fra studien viste at selentilskuddet ikke hadde effekt på adiponektin-nivået etter seks måneders behandling. Det vil si at selentilskuddet ikke viste en diabetogen effekt* hos en gruppe eldre med relativt lav selenstatus ved baseline [Rayman 2012].

*et vedvarende forhøyet blodsukkerinnhold.

NYRESYKDOM OG SELENBERIKET GJÆRTILSKUDD

Pasienter med kronisk nyresykdom har økt forekomst av kreft. Lange perioder med hemodialysebehandling er assosiert med DNA-skade på grunn av tilhørende oksidativt stress. I en studie av 42 pasienter med kronisk nyresykdom og 30 friske kontroller, undersøkte forskere effekten av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selenberiket gjærpreparat i tre måneder på forebygging av oksidativ DNA-skade i hvite blodceller hos pasienter med kronisk nyresykdom på hemodialyse. Studiedataene viste at DNA-skader av hvite blodlegemer er høyere hos pasienter med kronisk nyresykdom på hemodialyse enn hos friske kontroller, og at selengjærtilskudd bidrar til å forhindre oksidativ skade på DNA [Zachara 2011].

KVIKKSØLV-TOKSISITET OG SELENBERIKET GJÆRTILSKUDD

I en studie av kinesiske personer, som bodde i en region preget av høy eksponering for kvikksølv, viste en intervensjon med et selenberiket gjærpreparat en signifikant økt eliminering av kvikksølv og reduserte nivåer av biomarkører for oksidativ stress [Li 2012].

GRAVIDITET OG SELENTILSKUDD

I en serie studier av 230 førstegangsgravide kvinner i Storbritannia undersøkte forskere effekten av tilskudd med 60 mikrogram selenberiket gjærpreparat, eller placebo, fra 12. svangerskapsuke til fødsel. Data fra disse studiene viste at de gravide med lav selenstatus hadde en signifikant økt risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning og/eller svangerskapsindusert hypertensjon [Rayman 2015].

I en annen rekke studier tildelte forskere 166 førstegangsgravide kvinner 100 mikrogram av et selenberiket gjærpreparat, eller en matchende placebo, daglig fra første trimester av svangerskapet til fødsel. Forskerne brukte Edinburgh Postnatal Depression Scale for å evaluere symptomene på fødselsdepresjon i de åtte ukene etter fødselen. Selentilskuddet var assosiert med en signifikant økning i gjennomsnittlig serumselenkonsentrasjon ved termin, mens serumselennivået forble uendret i kontrollgruppen. Den gjennomsnittlige poengsummen til Edinburgh Postnatal Depression Scale i selengruppen var signifikant lavere enn for kontrollgruppen. Resultatene av studien tyder på at tilskudd med selen under graviditet kan være en effektiv tilnærming i å forebygge fødselsdepresjon [Mokhber 2011].

I en av studiene av de 166 førstegangsgravide kvinnene, observerte forskerne at selentilskuddet signifikant reduserte forekomsten av for tidlig (vannavgang) brudd på fosterhinnen [Tara 2010].

KONKLUSJON

Forskere har brukt et patentert selenberiket gjærpreparat i mange randomiserte kontrollerte studier som undersøker effekten av tilskudd med selen:

  • Opptak og bevarelse
  • Antioksidantbeskyttelse
  • Kreftforebyggelse
  • Risiko for hjertekarsykdommer
  • Nyrepasienter i dialyse
  • Kvikksølv avgiftning
  • Graviditet
KIlder

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

Bendahl L & Gammelgaard B. Separation of selenium compounds by CE-ICP-MS in dynamically coated capillaries applied to selenized yeast samples. J. Anal. At. Spectrom. 2004;19:143-148.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Bügel S, Larsen EH, Steenberg LC, Moesgaard S. Selenium from a high Se yeast supplement is well absorbed and retained in humans. Metal Ions in Biology & Medicine. 2004;8:206-209.

Clark LC, Combs GF, Turnbull BW, Slate E, & Alberts D. The nutritional prevention of cancer with selenium 1983-1993: a randomized clinical trial. JAMA. 1996;276:1957-1963.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Li YF, Dong Z, Chen C, Li B, et al. Organic selenium supplementation increases mercury excretion and decreases oxidative damage. Environ Sci Technol. 2012;46(20):11313-8.

Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, Lucia MS, Thompson IM, Ford LG, Parnes HL, Minasian LM, Gaziano JM, Hartline JA. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: The selenium and vitamin E cancer prevention trial (SELECT). JAMA. 2009;301:39–51.

Mokhber N, Namjoo M, Tara F, Boskabadi H. Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Maternal Fetal Neonatal Med. 2011;24:104-8.

Rayman MP, Blundell-Pound G, Pastor-Barriuso R, Guallar E, Steinbrenner H, Stranges S. A randomized trial of selenium supplementation and risk of type-2 diabetes, as assessed by plasma adiponectin. PLoS One. 2012;7(9):e45269.

Rayman MP, Bath SC, Westaway J, Williams P. Selenium status in U.K. pregnant women and its relationship with hypertensive conditions of pregnancy. Br J Nutr. 2015;113:249-58.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Tara F, Rayman MP, Boskabadi H, Ghayour-Mobarhan M. Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. J Obstet Gynecol. 2010;30: 30-4.

Zachara BA, Gromadzinska J, Palus J, Zbrog Z. The effect of selenium supplementation in the prevention of DNA damage in white blood cells of hemodialyzed patients: a pilot study. Biol Trace Elem Res. 2011;142:274-83.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *