Selentilskudd og prostatakreft

New Zeland landscape
Studieresultater fra New Zealand tyder på, at hver enkelt av oss er nødt til å ta en personlig tilpasset dosering av selenstilskudd basert på vår individuelle karakteristika i stedet for å ha oss alle til å ta den samme doseringen på 200 mikrogram daglig til fordel for prostata [Karunasinghe 2019]..
Demografiske-, kostholds-, genetiske- og livsstilsfaktorer påvirker selentilskudds helseeffekter på prostata ifølge New Zealandske forskere.

Det var et spesielt sterkt omvendt sammenheng mellom serumselenkonsentrasjoner og prostata-spesifikke antigennivåer i de følgende undergruppene av studiedeltakere [Karunasinghe 2019]:

 • menn under 55 år
 • menn som aldri har røyket
 • menn som bærer GPX1 rs1050450 T-allelen
 • menn med et kostinntak av sink over det anbefalte daglige inntaket (11 mg)
 • menn med et kostinntak av vitamin B12 under det anbefalte daglige inntaket (15 mkg)

Dessuten var stigningen i serumselenstatus og den resulterende serumselenstatus etter tilskudd signifikant avhengig av nivået av selen ved studiens start [Karunasinghe 2019].

Den samlede forøkelsen i serumselennivået fra tilskudd falt forholdsmessig med 0,828 µg/l for hver mikrogram/liters førøkelse av serumselennivået ved studiens start [Karunasinghe 2019].

Den nedsatte forøkelsen indikerer, at noe av selentilskuddet ikke kompletterende serumkomponenten, men tok en annen rute gjennom kroppen:

 • utskillelse
 • omsetning av tarmens mikrobiom til former, som reduserer absorpsjonshastigheten til kretsløpet
 • binding av giftige forbindelser
 • opptak i annet vev inklusiv prostatavev
 • hvor selenomethioninkomponenten i selengjæren innføyes i vevsproteiner i stedet for methionin

Designet av studien fra New Zealand: Selen og prostatakreft

Forskerne ga 200 µg selen/dag i form av selengjær til 481 menn i seks måneder. Gjennomsnittsverdiene for deltakerne i studien var som følger:

 • Alder: 55 år
 • BMI: 26 kg/m2
 • Serumselennivå ved studiestart 110 µg/L
 • PSA- nivå ved studiestart: 1.0 ng/mL

Studieresultater fra New Zealand: Selen og prostatakreft

Studiedataene viste, at GPX1 rs1050450 TT, AKR1C3 rs12529 CG og SEL15 rs5845 CT-alleler var forbundet med den beste korrelasjon mellom serumselennivåer ved studiestart og etter tilskudd.

Dette resultatet antydet, at den individuelle serumselenbæreevnen varierer med individets genotype [Karunasinghe 2019].

Kort forklart: Individuell genotype og utnyttelse av selen

 • Genotype er det vitenskapelige uttrykket for den enkeltes genetiske sammensetning.
 • En enkelt nukleotid-polymorfisme, en SNP (uttales “snip”), er en variasjon i en enkelt posisjon i en DNA-sekvens blant individer.
 • Når mer enn 1% av befolkningen har en variasjon av et nukleotid i en bestemt posisjon i DNA-sekvensen, klassifiseres variasjonen som en SNP.
 • Hver gang en SNP forekommer i et gen, beskrives genet som mer enn en allel.
 • I en tidligere studie viste Karunasinghe og kollegaer, at forskjellige selenoprotein-gen-enkeltnukleotidpolymorfier kan påvirke selenutnyttelsens effekt. Disse SNP’er omfattede følgende selenoprotein-gener [Karunasinghe 2012]:
 • glutathionperoxidase GPx1 rs1050450 og GPx4 rs713041
 • selenoproteinene SEPP1 rs3877899, SEL15 rs5845, SELS rs28665122 og SELS rs4965373
 • Man så at flere forskjellige SNPer i genene for selenoproteiner endret forholdet mellom serumselenkonsentrasjonen og DNA-beskadigelse og selenoprotein-antioksidantaktiviten på den ene siden og behovet for selentilskudd på den andre siden.
  [Karunasinghe 2012].
 • De new zealandske forskerne bemerket spesielt et signifikant fall i DNA-beskadigelse med stigende serumselenkonsentrasjoner blant GPx1 rs1050450CC og GPX rs713041 TT-genotypebærere opp til et serumselennivå på henholdsvis 116 og 149 µg/L [Karunasinghe 2012].

Konklusjon: Selentilskudd og fordeler for prostata

Resultatene av New Zealand-studien fra 2019 viser, at følgende variabler påvirker de helsemessige fordelene ved selentilskudd for prostata:

 • alder (forskjell mellom 55 og 69 år)
 • kost (spesielt inntak av sink og vitamin B12)
 • genetikk (forskjellige selenoprotein alleler)
 • røyker eller aldri røykt

I det omfanget det er mulig, bør menn basere deres doseringsstrategi for selentilskudd på informasjon om deres personlige karakteristika [Karunasinghe 2019].

I kraft av manglende adgang til alle de opplysningene de har bruk for, synes det ønskelig for menn å sikte mot en serumselenkonsentrasjon mellom 100 og 150 µg/l [Karunasinghe 2012; Rayman 2012, figur 3; Rayman 2019, figur 2].

Den foretrukne formen for selentilskudd er selengjær, som inneholder adskillige former for selen ut over selenomethionin-formene [Richie 2014].

Kilder

Karunasinghe N, Ng L, Wang A, Vaidyanathan V. Selenium Supplementation and Prostate Health in a New Zealand Cohort. Nutrients. 2019; 12(2): doi:10.3390/nu12010002.

Karunasinghe N, Han DY, Zhu S, et al. Serum selenium and single-nucleotide polymorphisms in genes for selenoproteins: relationship to markers of oxidative stress in men from Auckland, New Zealand. Genes Nutr. 2012;7(2):179-190.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020;19(1):9-14.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;379(9822):1256-1268.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *