Selen: beskyttelse mot virus og bakterier

Mask
Endring av holdninger hjelper med å beskytte oss mot virusinfeksjoner, f.eks. ved å bruke maske offentlig, vaske hender med såpe og vann eller et alkoholbasert middel, holde avstand på minst en meter fra andre mennesker, unngå overfylte steder, ikke røre øyne, nese og munn, hoste eller nyse i albuen eller i en serviett og selvisolere, hvis vi har symptomer. Men, like viktig er det å sørge for at vi har et optimalt seleninntak og dermed et optimalt selennivå i kroppen. Selen styrker immunforsvaret og beskytter mot virus- og bakterieinfeksjoner.

I en gjennomgang fra 2015 av forskningslitteraturen gir selenforskerne Holger Steinbrenner og Helmut Sies fra Heinrich-Heine-universitetet i Düsseldorf, Tyskland, en oversikt over effekten av selenstatus og selentilskudd ved infeksjons-sykdommer forårsaket av virus (f.eks. HIV, influensa A-virus, hepatitt C-virus, poliovirus, West Nile-virus) og bakterier (f.eks. M. tuberculosis og Helicobacter pylori) [Steinbrenner 2015].

 • Mangelfullt inntak og lavt nivå av det essensielle sporstoffet selen er forbundet med virus- og bakterieinfeksjoner.
 • I fravær av god nok selenstatus, kan ellers godartede stammer av Coxsackie-virus og influensavirus mutere til sterkt virulente stammer.
 • Kosttilskudd med selen for å øke selenstatus ser ut til å gi helsemessige fordeler for pasienter som lider av noen virussykdommer, spesielt pasienter med HIV og influensa A-virusinfeksjoner.
 • Multimikronæringsstoffer som inneholder selen har vist seg å forbedre flere kliniske og livsstilsvariabler hos pasienter, som samtidig er infisert med HIV og Mycobacterium tuberculosis.
 • Selenstatus kan påvirke funksjonen av ​​celler med både adaptiv og medfødt immunitet.
 • Supplerende inntak av selen er forbundet med forøkt proliferasjon og differensiering av naive (ikke-aktiverende) CD4-positive T-lymfocytter mot T-hjelper 1-celler og understøtter dermed den akutte cellulære immunresponsen.
 • Tilsvarende er supplerende inntak av selen forbundet med en dirigering av ​​makrofager i retning av M2-typen, hvorved en overdreven aktivering av immunsystemet med resulterende vevsbeskadigelse hos verten motvirkes.
 • Data fra epidemiologiske studier og intervensjonsforsøk med selen gitt alene eller i kombinasjon med andre mikronæringsstoffer har vist, at selenstatus og -inntak påvirker immunsystemets funksjoner.

Selenstatus og inntak

I oversiktsartikkelen i The Lancet fra 2012 påpeker selenforskeren Margaret P. Rayman, at det gjennomsnitlige seleninntaket / dag i Europa utgjør 40 mikrogram sammenlignet med 93 mikrogram / dag for kvinner og 134 mikrogram / dag for menn i USA. Kosttilskudd kan gi yttterligere 50-200 mikrogram selen pr. dag [Rayman 2012].

Steinbrenner og Sies rapporterer, at den øvre tolerable grensen for inntak er satt til 300-450 mikrogram selen pr. dag. De påpeker at folk som tar en daglig multivitamin- og mineraltablett, skal være oppmerksom på seleninnholdet i tabletten.

I en studie fra 2010 med henblikk på å etablere det optimale seleninntaket rapporterte Hurst og kollegaer, at friske menn og kvinner i alderen 50-64 år, som bodde i England hadde en gjennomsnitlig plasma-seleniumkonsentrasjon på 95,7 +/- 11,5 mikrogram/l.

 • Ti ukers tilskudd med 50 mikrogram selen fra selenberiket gjær økte plasmaselenkonsentrasjonen til 118,3 +/- 13,1 mikrogram/l.
 • Ti ukers tilskudd med 100 mikrogram selen fra selenberiket gjær økte plasmaselenkonsentrasjonen til 152,0 +/- 24,3 mikrogram/l.
 • Ti ukers tilskudd med 200 mikrogram selen fra selenberiket gjær økte plasmaselenkonsentrasjonen til 177,4 +/- 26,3 mikrogram/l.

I figur 3 i artikkelen hennes fra 2012 viser professor Rayman, at effekten av selenstatus på helse og sykdom kan vises som en U-formet kurve. Grafen hennes viser at den optimale serum-selenstatus for en nedsatt risiko for å dø av alle årsaker ligger mellom ca. 110 mikrogram/l og 170 mikrogram/l [Rayman 2012].

Beste formen for selentilskudd

I et randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert forsøk fra 2014 viste forskere fra Penn State University, at tilskudd med selenberiket gjær, men ikke selenomethionintilskudd er signifikant forbundet med en reduksjon i biomarkører for oksidativ stress hos friske menn. Deres funn antyder, at det er andre selenholdige forbindelser enn selenomethionin, som tegner seg for fallet i oksidativ stress [Richie 2014]. Denne konstateringen er veldig spennende, fordi tidligere kliniske forsøk har antydet, at selenberiket gjær, men ikke selenomethionin, kan være effektiv til å redusere risikoen for prostatakreft.

Sammendrag: Selen og immunsystem

 • En tilstrekkelig selenstatus er nødvendig for immunsystemets beskyttelse mot virus- og bakterieinfeksjoner.
 • Det er regionale forskjeller i tilgjengeligheten av selen i maten. Det synes tilrådelig med et seleninntak som er tilstrekkelig til å oppnå og opprettholde en serum-selenstatus mellom ca. 110 og 170 mikrogram per liter.
 • Det er mulig å få målt sitt serumselenstatus.
 • Tilskudd med selengjær, som inneholder opp mot 20 forskjellige selenformer, synes å være et bedre valg enn selenomethionintilskudd, som kun består av en enkelt selenform.

Kilder

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ. Establishing Optimal Selenium Status: Results of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial; Am J Clin Nutr 2010; 91: 923-31.

Rayman MP. Selenium and Human Health. Lancet 2012; 379: 1256-68.

Richie JP, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, & Berg A. Comparative Effects of Two Different Forms of Selenium on Oxidative Stress Biomarkers in Healthy Men: A Randomized Clinical Trial. Cancer Prev Res (Phila) 2014; 7: 796-804.

Steinbrenner H, Al-Quraishy S, Dkhil MA, Wunderlich F. & Sies H. Dietary Selenium in Adjuvant Therapy of Viral and Bacterial Infections. Adv Nutr 2015; 6:73–82.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *