Seleninntak og risikoen for kreft: To metaanalyser

Blue ribbon for prostate cancer
Til tross for de milliarder dollar som er brukt i krigen mot kreft, er kreft i dens forskjellige former fortsatt en førende dødsårsak på verdensplan. Behandling er dyrt. Prognosen er ofte dårlig. Likevel vurderer Verdens Helseorganisasjon, at muligens en tredjedel av alle krefttilfeller kunne forhindres med endringer i adferd og matvaner. Det er funnet en omvendt lineær sammenheng mellom et økt seleninntak og redusert risiko for alle kreftformer. Da seleninntaket steg, falt den samlede kreftrisikoen [Kuria 2020].
En metaanalyse fra 2020 av befolkningsbaserte prospektive studier viser at selentilskudd har en beskyttende virkning mot kreft; de gunstige virkningene av selentilskudd varierer imidlertid med de forskjellige typer av kreft. Forskjellene i virkningen av seleninntak på risikoen for forskjellige kreftformer tilskrives forskjellen i kreftens patofysiologi [Kuria 2020].

Kort fortalt viser data fra metaanalysen, at selen minsker risikoen for kreft ved de høyeste daglige inntaksnivåene i de inkluderende studiene.

Dette resultatet er i overensstemmelse med resultatene fra en tidligere studie som viser en beskyttende virkning av selen ved høye doser sammenlignet med lave doser [Cai 2016]. En metaanalyse fra 2018, som brukte forskjellige metoder til vurdering av seleneksponeringen, viste ingen sammenheng mellom selen ved høye doser sammenlignet med lave doser [Vinceti 2018].

Selenbeskyttelse mot kreft kan variere med kreftformen

Data fra de 37 observasjons- og intervensjonsstudiene som ble inkludert i 2020-metaanalysen, viste følgende sammenheng [Kuria 2020].

Seleninntak i doser over 55 mikrogram daglig var forbundet med en nedsatt risiko for alle kreftformer

De beskyttende virkningene av selen på spesifikke kreftformer varierte.

Noen kreftformer viste en signifikant nedsatt risiko:

  • Spiserør
  • Lever
  • Bukspyttkjertel
  • Mage

Noen kreftformer viste en statistisk ikke signifikant økt risiko:

  • Blære
  • Bryst

Hudkreft viste opprinnelig økt risiko, men denne forbindelsen forsvant, etter at forskere kontrollerte for konfunderende faktorer* som alder, BMI og røyking.

*Noe annet enn det som studeres, som kan forårsake de resultatene, som ses i studien.

Selen og prostatakreft: Metaanalyse 2018

Forfatterne til en 2018-metaanalyse av 38 studier av sammenhengen mellom seleninntak og risikoen for prostatakreft konkluderte, at selen sannsynligvis har en beskyttende rolle mot utviklingen av prostatakreft og dens utvikling til mer avanserte stadier. De var enige om at selenstilskudd kan foreslås til forebyggelse av prostatakreft [Sayehmiri 2018].

Metaanalysen fra 2018 omfattet data fra 36 419 tilfeller og 105 293 kontroller. Den samlede relative risikoen for forholdet mellom selen og prostatakreft var 0,86. Relative risiko basert på serum, plasma og negleprøver av selenstatus var henholdsvis 0,69, 0,85 og 0,66.

Ifølge data fra 10 studier er sammenhengen mellom seleninntak/-status og forekomsten av fremskreden prostatakreft 0,67.

Merk: En relativ risiko på 1,00 ville ha betyd at risikoen for å få prostatakreft var lik i gruppene med den høye og den lave seleninntaket/status. At de relative risikoene var statistisk signifikant under 1,00, indikerer, at et høyt seleninntak/status er knyttet til en nedsatt risiko for prostatakreft.

Seleninntak/status og lungekreft: Cochrane Review

Forfatterne til en Cochrane database gjennomgang fra 2020 konkluderte, at menns seleninnhold kun i mindre grad eller slett ikke gir noen forskjell i forekomsten og dødelighet av lungekreft [Cortés-Jofré 2020]. Deres konklusjon er dog basert på en analyse av data fra et enkelt randomisert, kontrollert forsøk, SELECT-studien, hvor et syntetisk selenomethionin-tilskudd ble brukt i stedet for et naturlig tilskudd av selenberiket gjær, og hvor studiedeltakerne hadde et høy selenstatus ved studiens start (gjennomsnitt: 135 mkg/L) [Lippman 2009].

Det er god grunn til å tro, at det selenberikede gjærtilskuddet er den foretrukne tilskuddsformen [Richie 2014]. Selengjær inneholder flere former for selen ut over selenomethionin; andre selenformer enn selenomethionin kan resultere i et fall i oksidativt stress og en reduksjon i kreftforekomsten. En eller flere av disse andre formene for selen kan ha kreftbeskyttende virkninger.

Konklusjon: Seleninntak og kreft

Forfatterne til metaanalysen om seleninntak og kreftrisiko skrev:

“Resultatene fra vår metaanalyse antyder, at selen ved de høyeste daglige inntakelsesnivåer i de inkluderende studier, nedsetter risikoen for kreft” [Kuria 2020, s. 689].

“Ytterligere selen fra kosttilskudd viste en signifikant beskyttende virkning i motsetning til selen utelukkende fra maten. Dette indikerer, at et ekstra inntak ut over matens seleninnhold kan være avgjørende for kreftforebyggelse” [Kuria 2020, s. 692].

Kilder

Cai X, Wang C, Yu W, et al. Selenium Exposure and Cancer Risk: An Updated Meta-analysis and Meta-regression. Sci Rep. 2016;6:19213.

Cortés-Jofré M, Rueda JR, Asenjo-Lobos C, Madrid E, Bonfill Cosp X. Drugs for preventing lung cancer in healthy people. Cochrane Database Syst Rev. 2020;3(3):CD002141.

Kuria A, Fang X, Li M, et al. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Lippman SM, Klein EA, Goodman PJ, et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2009;301(1):39-51.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Sayehmiri K, Azami M, Mohammadi Y, Soleymani A, Tardeh Z. The association between Selenium and Prostate Cancer: a Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2018;19(6):1431-1437.

Vinceti M, Filippini T, Del Giovane C, et al. Selenium for preventing cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2018;1(1):CD005195.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *