Selen øker antiviral motstand mot COVID-19-smitte

COVID-19 Virus Infection
COVID-19-virusinfeksjoner ledsages av overdreven aktivering av det medfødte immunsystemet i form av progressiv inflammasjon og cytokinstormer. En gjennomgang av de medisinske tidsskrifter viser, at en passende tilførsel av mikronæringsstoffene selen, sink og D-vitamin er nødvendig for å styrke immunfunksjonen og redusere inflammasjonen.

Et tilstrekkelig inntak av selen, sink og D-vitamin er viktig for å sikre motstandskraft mot virusinfeksjoner, for å fremme en sterk immunfunksjon og for å nedsette nivået av inflammasjon. Et team av norske, svenske og russiske forskere anbefaler, å innta passende tilskudd med disse mikronæringsstoffene i områder med høy risiko og i tilfelle av mistanke om utsettelse for SARS-CoV-2 [Alexander 2020].

Selentilskudd til beskyttelse mot hyperinflammasjon knyttet til COVID-19

Forskerteamet konkluderte etter gjennomgang av den tilgjengelig medisinske litteraturen, at tilstrekkelig seleninntak / -status kan beskytte mot hyperinflammasjon forbundet med Corona-virusinfeksjoner.

Personer med høy risiko, som har et selenstatus under 100 mikrogram per liter, bør overveie et daglig tilskudd i størrelsesorden 100-200 mikrogram selen per dag [Alexander 2020].

Personer med høy risiko har følgende karakteristika:

  • Er eldre
  • Har en medisinsk tilstand som diabetes, høyt blodtrykk eller hjertesykdom
  • Har en livsstil, som involverer røyking, alkoholforbruk og lite mosjon
  • Har forhøyet preinfeksjonsnivåer av C-reaktivt protein, en biomarkør for systemisk inflammasjon
  • Bor eller arbeider i et område med høye infeksjonsrater
  • Har lave plasma- / serumkonsentrasjoner av selen, D-vitamin og sink

Biosyntese av livsviktige selenoproteiner

Ved å ta et daglig tilskudd på 100-200 mikrogram selen fra selengjær, kan disse individene oppnå en relativt rask biologisk produksjon av de vitale selenoproteiner, som representerer en adjuvant tilgang til forebyggelse av aggressive COVID-19-infeksjoner:

  • Glutathion peroxidaser
  • Thioredoxin reduktaser
  • Selenoproteinene P, K og S

Trygg øvre grense for seleninntak fra mat og kosttilskudd

Forskerne anbefaler, at det langsiktige kombinerte inntaket av selen fra mat og kosttilskudd ikke overstiger 300 mikrogram selen daglig, fordi et høyere inntak kan være forbundet med skadevirkninger.

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen var den ledende forskeren i KiSel-10-studien som undersøkte virkningen av et kombinert tilskudd med selen og koenzym Q10 på hjerte-kardødelighet. Professor Alehagen har også vært med i forskerteamet, som undersøkte ernæringsmessig intervensjon med selen, sink og D-vitamin med det formålet å skape antiviral resistens mot COVID-19.

Selentilskudd i kombinasjon med koenzym Q10

I den svenske randomiserte placebokontrollerte KiSel-10-studien fikk friske eldre med lav selenstatus (gjennomsnitt 67 mikrogram pr. liter) et daglig kombinert selen og koenzym Q10-tilskudd i fire år. Tilskuddet var på 200 mikrogram selen og 2 x 100 mg koenzym Q10, som reduserte nivået av uspesifikk inflammasjon som målt ved plasmanivåer av C-reaktivt protein og andre biomarkører for inflammasjon [Alehagen 2015; Alehagen 2019].

Overaktive inflammatoriske reaktioner er typisk for alvorlige Corona-virusinfeksjoner. Kombinasjonen av selen og koenzym Q10 til å gi en betydelig lindring av inflammatoriske respons er bemerkelsesverdig [Alexander 2020].

Selentilskudd i kombinasjon med N-acetylcystein

Funksjonen av antioksidant selenoenzymene glutathionperoxidase er avhengig av en tilstrekkelig forsyning av kofaktoren glutathion. Et ekstra tilskudd med N-acetylcystein, som er essensielt for dannelse av glutathion, kan være nødvendig [Alexander 2020].

Konklusjon: Selentilskudd og COVID-19

Inntak av selen fra matvarer varierer betydelig fra område til område verden over. Generelt er seleninntaket i store deler av Europa og Mellomøsten betydelig lavere enn seleninntaket i mange deler av Nordamerika [Stoffaneller & Morse 2015].

Personer med en plasmaselenstatus under 100 mikrogram pr. liter bør overveie et selentilskudd på 100-200 mikrogram daglig sammen med eller uten kofaktorer som koenzym Q10 og N-acetylcystein som en anbefalt adjuvant metode for å forhindre infeksjon med COIVD-19 virus [Alexander 2020].

En kinesisk studie har vist, at pasienters lave selenstatus var forbundet med en lavere helbredelsesrate av COVID-19-infeksjoner [Zhang & Rayman 2020].

En tysk studie har vist, at høyere selenstatus og høyere selenoprotein P-status var forbundet med høyere COVID-19-overlevelsesrater [Moghaddam 2020].

Et tilstrekkelig daglig seleninntak fra mat og kosttilskudd er nødvendig for å kunne danne vitale selenoproteiner [Alexander 2020].

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular Mortality and N-terminal-proBNP Reduced after Combined Selenium and Coenzyme Q10 Supplementation: A 5-year Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial Among Elderly Swedish Citizens. International Journal of Cardiology, 2013;167(5), 1860-1866.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E, Johansson P. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015;10(9):e0137680.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

Alexander J, Tinkov A, Strand TA, Alehagen U, Skalny A, Aaseth J. Early Nutritional Interventions with Zinc, Selenium and Vitamin D for Raising Anti-Viral Resistance Against Progressive COVID-19. Nutrients 2020, 12, 2358.

Moghaddam A, Heller RA, Sun Q, et al. Selenium Deficiency Is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients. 2020;12(7):2098.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015;7(3):1494-1537.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020;111(6):1297-1299.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *