Effekten av selentilskudd på hjertehelsen

Chambers of the heart
Den amerikanske hjerteforeningen definerer hjertesvikt som en tilstand hvor hjertemuskelen ikke kan pumpe nok blod ut i kroppen til å holde vev og organer tilstrekkelig forsynt med oksygen. Hjertesvikt er en tilstand, hvor det ikke er noen kjent kur. Selenmangel er forbundet med forverring av hjertesvikt.

Selen er et essensielt antioksidant sporstoff, som er nødvendig for nøkkelaktiviteter i menneskets stoffskifte [Djalalinia 2019]. Metaanalysene av randomiserte kontrollerte studier med selentilskudd viser at selentilskudd er en omkostningseffektiv intervensjon, som er lett å bruke, og som kan spille en viktig rolle i forebyggelsen av risikofaktorer for hjertesykdom [Hasani 2018; Hasani 2019; Mahdavi 2019; Tabrizi 2017].

Disse resultatene fra metaanalyser av randomiserende kontrollerende studier bekrefter resultatene i den multinasjonale observasjonsgruppestudien av Bomer. I denne studien var det mer sannsynlig, at pasienter med hjertesvikt med serum-selenkonsentrasjoner under 70 mikrogram per liter hadde følgende karakteristika [Bomer 2019]:

 • eldre
 • hyppigere kvinner
 • dårligere NYHA-klasse (New York Heart Association-klasse)
 • mer alvorlige tegn og symptomer på hjertesvikt
 • dårligere treningskapasitet (6-minutters gangtest)
 • dårligere livskvalitet

Mange av de samme egenskapene var typiske for pasienter med hjertesvikt med serumkonsentrasjoner under 100 mikrogram per liter. Forskerne konkluderte, at selenmangel hos pasienter med hjertesvikt er forbundet med nedsatt treningskapasitet, med en 50% høyere dødelighet og med nedsatt mitokondriefunksjon i hjertemuskelcellene [Bomer 2019].

Selentilskudd og virkningen på biomarkører for oksidativ stress

Forskerne gjennomgikk 13 studier (12 randomiserte kontrollerte studier og en crossover-studie), som inkluderte 2790 deltakere. Forskerne vurderte effekten av selentilskudd på antioksidant-biomarkører. Metaanalysen viste at selentilskudd signifikant økte nivåene av antioksidantenzymet glutathion peroxidase og økte den totale antioksidantkapasiteten, mens nivåene av malondialdehyd, en kjent biomarkør for oksidativ stress, falt signifikant [Hasani 2019].

Selentilskudd og virkningen på kolesterol og triglyserider

Forskerne gjennomgikk 11 studier med i alt 1221 deltakere. De fant at inntak av selentilskudd resulterte i en statistisk signifikant forbedring i det samlede kolesterolnivået, i triglyseridnivået og i nivået av VLDL (very low density lipoprotein). Selentilskuddet forbedret ikke signifikant lipoprotein-nivåer med lav densitet, lipoprotein-nivåer med høy densitet eller forholdet mellom HDL (high-density lipoprotein) og totalkolesterol [Hasani 2018].

Selenstilskudd og virkningen på det glykemiske indeks

Forskerne lagde en metaanalyse av 12 dobbeltblindede, placebokontrollerte studier offentliggjort mellom 2004 og 2016 (selenintervensjonsgruppe: n = 757; placebokontrollgruppe: n = 684) [Mahdavi 2019].

Selentilskuddet reduserte signifikant HOMA-B (beta-cellefunksjon). Selentilskuddet økte insulinfølsomheten markant som målt med det kvantitative insulinfølsomhetsindeks (QUICKI) [Mahdavi Gorabi 2019]. Med selentilskudd var det tilsynelatende mindre sekretorisk fordring på betaceller, kanskje på grunn av forbedret insulinfølsomhet.

Selentilskudd var ikke signifikant forbundet med endringer i de følgende målingene, hvilket antydet, at selentilskuddene ikke økte eller forminsket risikoen for å utvikle type 2-diabetes:

 • fastende plasma-glukosenivåer
 • insulinnivåer
 • HOMA-IR insulinresistens score
 • HbA1c-nivåer (gjennomsnitlig nivå av blodsukkeret de siste 2-3 måneder)
 • adiponectin-nivåer (proteinhormon nødvendig til regulering av blodsukkeret)

En metaanalyse fra 2017 viste, at selentilskudd til pasienter, som ble diagnostisert med metabolisk syndrom, var knyttet til en signifikant stigning i QUICKI-insulinfølsomhetsscoren, men var ikke forbundet med endringer i fastende plasmaglukose og insulinresistens [Tabrizi 2017].

Et randomisert, kontrollert forsøk fra 2016 viste, at et selentilskudd på 200 mkg / dag til pasienter med Type-2-diabetes og koronar hjertesykdom resulterte i et signifikant fall i insulinnivåer, insulinresistens-resultater, betacellefunksjons-resultater, serum hs-CRP-nivåer samt i markante stigninger i QUICKI-scoringer og i total antioksidantkapasitet [Farrokhian 2016].

Selen i kombinasjon med koenzym Q10 og virkningen på hjertefunksjonen

I Kisel-10-studien undersøkte professor Urban Alehagen virkningen av et selentilskudd (200 mcg/dag) kombinert med et koenzym Q10-tilskudd (2 x 100 mg/dag) på ikke-institusjonalisert eldre i fire år. Data fra studien viste 50% redusert risiko for å dø av hjertesykdom, forbedret hjertefunksjon og en bedre livskvalitet i den aktive behandlingsgruppen. Professor Alehagen mente, at det reduserte oksidative stressnivået, lavere inflammasjonsnivåer, nedsatt fibrose og et økt nivå av insulinlignende vekstfaktor-1 var mulige mekanismer, som kunne forklare de beskyttende virkningene av selen og koenzym Q10 på hjertemuskelen [Alehagen 2013; 2018].

Sammendrag: Selen og hjertehelse

 • Selen er et essensielt mikronæringsstoff i menneskets stoffskifte
 • Selen’s antioksidant og antiinflammatoriske virkninger spiller en viktig rolle i forebyggelsen av hjertesykdommer.
 • Selenoproteinenzymer slik som glutathion peroxidase og thioredoxin reduktase beskytter mot oksidativ skade og hjelper med å regulere immunsystemets prosesser.
 • Det ser ut til å være et synergistisk innbyrdes forhold mellom selen og koenzym Q10, som beskytter hjertemuskelen [Alehagen 2015].

Kilder

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 157-162.

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., & Johansson, P. (2018). Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Plos One, 13(4), e0193120.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, et al. Selenium and Outcome in Heart Failure. Eur J Heart Fail. 2019, 10.1002/ejhf.1644.

Djalalinia S, Khosravi M, Hasani M, et al. Effects of Selenium Supplementation on Cardiometabolic Risk Factors, Inflammatory, and Antioxidant Markers: A Systematic Review and Meta-analysis Protocol. Int J Prev Med. 2019;10:213.

Farrokhian A, Bahmani F, Taghizadeh M, et al. Selenium Supplementation Affects Insulin Resistance and Serum hs-CRP in Patients with Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease. Horm Metab Res. 2016, 48(4): 263-268.

Hasani M, Djalalinia S, Sharifi F, Varmaghani M. Effect of Selenium Supplementation on Lipid Profile: A Systematic Review and Meta-Analysis. Horm Metab Res. 2018, 50(10): 715-727.

Hasani M, Djalalinia S, Khazdooz M, Asayesh H. Effect of Selenium Supplementation on Antioxidant Markers: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Hormones (Athens). 2019, 18: 451-462.

Mahdavi Gorabi A, Hasani M, Djalalinia S, Zarei M. Effect of Selenium Supplementation on Glycemic Indices: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Diabetes Metab Disord. 2019, 18: 349-362.

Tabrizi R, Akbari M, Moosazadeh M, et al. The Effects of Selenium Supplementation on Glucose Metabolism and Lipid Profiles Among Patients with Metabolic Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Horm Metab Res. 2017, 49(11): 826-830.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *