Selen og prostata

Nest etter hudkreft er prostatakreft den mest alminnelige kreftformen hos menn i USA. Det er den førende årsaken til kreftdødsfall blant menn av alle raser og etniske bakgrunn. Lav selenstatus er forbundet med økt risiko for prostatakreft.

Det kom nylig noen forskningsresultater vedrørende selentilskudd og prostata-kjertelvev. Forskere i Nederland har offentliggjort resultater som viser, at fem ukers daglig intervensjon med et tilskudd av selengjær på 300 mikrogram selen daglig er forbundet med en nedregulering av gener involvert i cellevekst og proliferasjon, med cellulær immunrespons og med inflammasjon. Også gener involvert i sårheling nedreguleres av selentilskud [Kok 2017].

Den nederlandske undersøkelse var en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert undersøkelse. Interessant nok så forskerne den motsatte virkning i placebogruppen. I placebogruppen var det oppregulering av genene involvert i cellulær immunrespons [Kok 2017].

Utformingen av den nederlandske undersøkelsen av selen og prostatavev
Forskerne utvalgte 23 menn i alderen 65-73 til å inngå i undersøkelsen. Herunder ble 12 deltagere tilfeldig utvalgt til å få aktiv behandling i form at et daglig selentilskudd, og de resterende 11 deltagere inngikk i placebogruppen. Alle 23 deltagere i undersøkelsen var prostatakreftpasienter som var planlagt til diagnostisk biopsi og etterfølgende radikal prostatektomi (operativ fjernelse av prostata) eller strålebehandling.

Mennene i den aktive behandlingsgruppen mottok 300 mikrogram selen daglig i form av selengjærtabletter (SelenoPrecise® fra Pharma Nord, Danmark). Mennene i placebogruppen fikk gjærtabletter uten selen, som var lik i lukt, smak eller utseende som selengær-tablettene. Hverken forskere eller pasienter visste før undersøkelsens avslutning, hvilke deltagere som hadde fått hvilke preparater.

Fem ukers intervensjon med selen
Forskerne valgte å foreta en fem ukers intervensjon, fordi fem uker var det gjennomsnitlige tidsrommet mellom en diagnostisk biopsi og en radikal prostatektomi.

Forskerne samlet inn blodprøver og ikke-angrepet prostatavev ved starten og ved avslutningen av intervensjonsperioden på fem uker. I gjennomsnitt økte selentilskuddet deltagernes serum-selenivåer fra 81 til 185 nanogram pr. milliliter (mikrogram pr. liter). Serum-selennivåene hos deltagerne i placebogruppen steg ikke markant [Kok].

Analysen av prostatavev
Forskerne analyserte prostatavevet for ekspressjon av epitele- og mesenkymale biomarkører. Selenbehandlingen økte ekspressjonen av epiteliale biomarkører og nedregulerte ekspressjon av mesenkymale biomarkører. Forskerne konkluderte at selen-behandling hadde en hemmende virkning på den såkalte epitel-mesenkymal-transition (EMT) som er en prosees hvor fastsittende epitelceller mister deres cellepolaritet og celleadhesjon og får evnen til at migrere og invadere og dermed spre seg.

Dette er viktig, fordi EMT muliggør kreftutvikling og metastasering.

Videre var selenbehandlingen forbundet med nedregulering av ekspressjonen av gener involvert i sårheling og inflammasjon. Både sårheling og inflammasjon er relatert til EMT-transition.

Konklusjon fra selen- og prostatavevsundersøkelsen
Forskerne konkluderte ut fra deres data, at selenbehandling i en størrelsesorden 300 mikrogram pr. dag har en positiv effekt på prosesser involvert i utvikling av prostatakreft.

Hva de nederlandske forskere gjorde
Store intervensjonsundersøkelser som the Nutritional Prevention of Cancer Trial [Clark 1996] og the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial [Lippman 2009] er utrolig dyre å organisere og utføre. De nederlandske forskerne valgte i stedet å studere de mekanismene hvor selentilskudd påvirker utviklingen og spredningen av kreft i prostata.

De analyserte fem biologiske signalveier som reguleres signifikant av tilskudd med selen. De innsamlet prostatavevene da intervensjonen begynte og igjen etter fem ukers intervensjon. Deretter sammenlignet de endringene i genekspressjon i vevsprøvene. Prostatavevsanalysene førte til oppdagelsen av selenets hemning av aktivitet knyttet til utvikling og spredning av prostatakreft.

Selengjær-tabletter foretrekkes frem for l-selenmethionin-tabletter
Det selenpreparatet som de nederlandske forskerne anvendte, var et patentert selengjærpreparat med et stabilt innhold av 67% organisk L-selenomethionin, selenmethyl-selenocystein og helt opp mot 30 andre organiske selenforbindelser. Preparatet har en dokumentert opptakelighet på 88,7%.

SelenoPrecise-tabletter er tidligere blitt anvendt i en randomisert, kontrollert undersøkelse av effekten av selentilskudd på eldre menneskers skjoldbruskkjertelfunksjon [Rayman 2008]. De ble også anvendt i CATALYST-undersøkelsen, en randomisert, kontrollert, multicenter, klinisk undersøkelse av effekten av selentilskudd til pasienter med kronisk, autoimmun thyroiditis [Winther 2014].

Kilder

Clark, L. C., Dalkin, B., Krongrad, A., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., & Rounder, J. (1998). Decreased incidence of prostate cancer with selenium supplementation: results of a double-blind cancer prevention trial. British Journal of Urology, 81(5), 730-734.

Kok, D. G., Kiemeney, L. M., Verhaegh, G. W., Schalken, J. A., van Lin, E. T., Sedelaar, J. M., & Afman, L. A. (2017). A short-term intervention with selenium affects expression of genes implicated in the epithelial-to-mesenchymal transition in the prostate. Oncotarget, 8(6), 10565-10579.

Lippman, S. M., Klein, E. A., Goodman, P. J., Lucia, M. S., Thompson, I. M., Ford, L. G., & Coltman, C. J. (2009). Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA, 301(1), 39-51.

Rayman, M. P., Thompson, A. J., Bekaert, B., Catterick, J., Galassini, R., Hall, E., & … Beckett, G. J. (2008). Randomized controlled trial of the effect of selenium supplementation on thyroid function in the elderly in the United Kingdom. The American Journal of Clinical Nutrition, 87(2), 370-378.

Winther, K. H., Watt, T., Bjørner, J. B., Cramon, P., Feldt-Rasmussen, U., Gluud, C., & Bonnema, S. J. (2014). The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 15115.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *