Selen og autoimmun sykdom

Autoimmune sykdommer er en tilstand, hvor personens immunsystem feilaktig angriper deler av personens egen kropp, som f.eks ledd eller huden. Det er minst 14 alminnelige forekommende autoimmune sykdommer. Noen angriper kun et enkelt organ, andre angriper hele kroppen. Via sin rolle i vedlikehold av skjoldbruskkjertelfunksjonen og dens rolle i antioksidantforsvaret av celler og DNA kan selen ha en avgjørende beskyttende virkning i håndteringen av autoimmune sykdommer. Mer klinisk forskning er påkrevd.

Selen er et mikronæringsstoff, som spiller en viktig rolle i det oksidative forsvaret av celler og DNA mot skade fra frie radikaler. Selen er hovedkomponenten i selenoproteinene, som spiller en viktig rolle i den reproduktive funksjonen, i reguleringen av immunfunksjonen samt i dannelsen av skjoldbrusk-kjertelhormoner [Sahebari].

Lavt selennivå og autoimmun sykdom

Et lavt serumnivå i serum er blitt knyttet til en økt forekomst av noen autoimmune sykdommer. Videre kan lave nivåer av selen være en risikofaktor for systemisk inflammasjon og til utvikling av noen autoimmune sykdommer [Sahebari]:

  • Reumatoid artritis
  • Sjøgrens syndrom
  • Behcets sykdom
  • Scleroderma (systemisk sklerose)

Selentilskudd og autoimmun sykdom

Selentilskudd har vist seg å ha en gunstig virkning i behandlingen av reumatoid artritis og scleroderma [Sahebari].

Selentilskudd kan redusere forekomsten og storhetsgraden av en rekke autoimmune sykdommer via dets rolle i vedlikeholdelse av skjoldbruskkjertelfunksjon samt via dens antiinflammatoriske virkninger [Sahebari].

Det er behov for mer klinisk forskning i effekten av selentilskudd på immunsystemets funksjon generelt og i virkningen av selentilskudd på risikoen for å utvikle autoimmune sykdommer spesielt [Sahebari].

Selen og autoimmun sykdom: Beviset

Forskerne gikk gjennom resultatene av 32 offentliggjorte vitenskapelige artikler om tema  selen og autoimmun sykdom. De fleste av artiklene viste en forbedring av de kliniske symptomene på autoimmun sykdom etter behandling av pasientene med forskjellige doseringer av l-selenomethionin, som er den mest utbredte selentype i preparater med selengjær [Sahebari].

Forskernes gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen viste, at lave serumkonsentrasjoner ikke er usedvanlig hos pasienter med autoimmune sykdommer [Sahebari].

På nåværende tidspunkt er det ikke klart om selenmangel, som finnes hos pasienter med autoimmune sykdommer, er årsaken til eller en konsekvens (eller begge deler) av utviklingen av autoimmun sykdom [Sahebari].

Selen og reumatoid artritis (leddgikt)

Forskning viser forhøyede nivåer av oksidativt stress og lave nivåer av antioksidanter i blodet hos pasienter med reumatoid artritis. Selenmangel kan være en faktor i utviklingen av reumatoid artritis. Selentilskudd lindrer symptomer og reduserer nivået av inflammasjon hos pasienter med reumatoid artritis [Sahebari].

Selen og Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Mengden av selen i serum er lav hos pasienter, som er diagnostisert med SLE. Den eksakte virkningen av selen på SLE-pasienter er ikke kjent på nåværende tidspunkt. Et dyreforsøk har vist, at selentilskudd har signifikante effekter på naturlige drepercellers aktivitet hos mus med SLE [Sahebari].

Selen og Sjøgrens syndrom

Undersøkelser har vist, at serumnivået er lavt hos ubehandlede pasienter med Sjøgren-syndrom, spesielt hos eldre pasienter. En undersøkelse har vist, at tilskudd med selen og E-vitamin stoppet sykdomsforløpet hos noen, men ikke alle pasienter med Sjøgrens syndrom. Det er i øyeblikket ikke tilstrekkelig bevis for effekten av selen på pasienter med Sjøgrens syndrom [Sahebari].

Selen og Behcets sykdom

Undersøkelser har vist, at serum-selennivået hos pasienter med Behcets sykdom er mye lavere enn hos normale, sunne kontrollpersoner. En undersøkelse har vist, at selenmangel er forbundet med nedsatt immunrespons i ekstracellulære kroppsvæsker. Den eksakte virkningen av selentilskudd på pasienter med Behcets sykdom er imidlertid ukjent [Sahebari].

Selen og scleroderma (dannelse av hardt bindevev i huden)

Pasienter med scleroderma har generelt lave selennivåer. En undersøkelse har vist et lavt nivå av det selenholdige antioksidantenzymet glutathionperoxidase hos pasienter med scleroderma. Det er en dokumentert sammenheng mellom serum-selenkonsentrasjon og utvikling av scleroderma. Selentilskudd kan minske omfanget av sykdomsforløpet [Sahebari].

Konklusjon: Det er behov for mer forskning i selen og autoimmune sykdommer

Mer forskning i de antioksidative og antiinflammatoriske virkningene av selentilskudd på utvikling av autoimmune sykdommer samt klinisk symptomsnedsettelse fra autoimmune sykdommer er nødvendig. Selentilskudd kan ha gunstige virkninger, spesielt de antioksidative og antiinflammatoriske virkninger på noen autoimmune sykdommer [Sahebari].

Kilder

Sahebari, M, Rezaieyazdi, Z & Khodashi, M. (2019).  Selenium and autoimmune diseases: a review.  Current Rheumatology Reviews, 15: 123-134.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *