Selen og koenzym Q10 gir langvarig beskyttelse for helsen

KiSel-10-studien ble utført i Sverige, og de er kjent for å ha selenfattig jord og matvarer med et lavt seleninnhold. Derfor var et daglig tilskudd med 200 mikrogram selengjær passende. I geografiske områder med et høyt seleninnhold i jorda og i matvarer kan det være nødvendig med et lavere selentilskudd. Selen er et essensielt mikronæringsstoff med kjente antioksidantfunksjoner i kroppen, og er koblet med en god skjoldbruskkjertelfunksjon og et godt immunforsvar.

Ved å kombinere tilskudd med selengjær og koenzym Q10 oppnår eldre mennesker, som lever i områder med et lavt seleninnhold, en god beskyttelse mot hjertesykdom. Det synes å være det viktigste resultatet fra en 12-årig oppfølgende analyse av den svenske KiSel-10-studie [Alehagen 2018].

Beskyttende virkninger av selen og Q10 vedvarer i 12 år

Professor Urban Alehagen og hans forskerkollegaer ved universitetet i Linköping, registrerte 443 eldre svenske borgere, som bodde i et område, med et kjent lavt seleninnholdet i matvarer. De ga tilfeldige studiedeltakere enten en kombinasjon med 200 mikrogram selen fra selengjærtabletter og 200 milligram koenzym Q10 daglig eller matchende placebo. Denne studien varte i fire år [Alehagen 2013].

De deltakerne som deltok i den aktive behandlingsgruppen, hadde signifikant bedre hjertehelse ved utgangen av de fire årene:

  • Nedsatt risiko for å dø av hjertesykdom
  • Bedre vedvarende hjertefunksjon som målt med ekkokardiogrammer
  • Lavere nivå av biomarkører for oksidativt stress, inflammasjon og fibrose
  • Nedsatt behov for innleggelse
  • Forbedret livskvalitet

Langvarende beskyttelse av hjertet med selen og Q10

Ved hjelp av offentlige registre og dødsattester fortsatte de svenske forskerne å følge studiens deltakere etter at de hadde sluttet med det daglige tilskuddenet. Ved oppfølging etter 10 år og nå også ved den 12-årige oppfølgningen kan forskerne rapportere  positive effekter på hjertehelsen i gruppen, som fikk den aktive behandlingen i form av selengjær og Q10. 12 år etter undersøkelsens avslutning har de deltakerne, som var heldige nok til å komme i den aktive behandlingsgruppen, en signifikant lavere risiko for å dø av hjertesykdom [Alehagen 2018].

Fordelene ved å ha vært i den aktive behandlingsgruppen virker å øke over tid. Dessuten rapporterer forskerne, at fordelene ved den aktive behandlingen, sammenlignet med placebobehandlingen gjelder, selv om studiedeltakerne hadde diabetes eller et høyt blodtrykk eller ischemisk hjertesykdom, mens de var i den opprinnelige studien [Alehagen 2018].

Hva er forklaringen på den langvarige helseeffekten av selen og Q10?

En forklaring kan være at deltakerne besluttet seg for å fortsette med å ta disse tilskuddene med selen og Q10 etter studiens slutt. Det er ikke kjent i hvilket omfang dette måtte være, men  studiets deltakere i begge gruppene, har hatt like muligheter for å beslutte seg for å kjøpe og ta tilskudd med selen og Q10 kosttilskudd etter studiens avslutt.

En annen forklaring kan være at dette bestemte området i Sverige er kjent for å være selenfattig, og bare tillegg av tilstrekkelige mengder selen til kostholdet i fire år kan ha hatt en varig ernærings- og helseeffekt.

Mulig epigenetisk effekt av tilskudd med selen og Q10?

Dr. Mark Miller siteres i en bloggartikkel, hvor han spekulerer i, om den vedvarende beskyttende virkningen av selengjær- og Q10-tilskuddet kunne være resultatet av en endring av den genetiske programmeringen, som regulerer hjertehelse og sykdom [Daniells 2018].

Epigenetisk forklaring på effekten av tilskudd med selen og Q10

Dr. Miller spekulerer i, om epigenetikk kan forklare forskjellen i hjertehelse hos deltakerne i den aktive behandlingsgruppen og i placebo-kontrollgruppen.

Epigenetikk er det biomedisinske uttrykket for biokjemiske mekanismer, som får gener til å uttrykkes (være aktive) eller å være sovende (innaktive).

Dr. Millers ide er, at den genetiske reguleringen av slike helsefaktorer som mitokondrie-funksjon, oksidativt stress og inflammasjon er blitt positivt påvirket av kombinasjonen av selengjær og koenzyme Q10 [Daniells 2018].

Aldring og tilskudd med selen og koenzym Q10

Ifølge Dr. Millers tolkning fortsatte den vanlige aldringsprosessen, som er karakterisert ved en økt mitokondriell dysfunksjon og gradvis tap av fysisk og kognitiv funksjon sannsynligvis hos  studiedeltakere, som tilfeldigvis var i placebo-kontrollgruppen.

I mellomtiden kan studiedeltakerne, som var heldige nok til å være i den aktive selen og Q10-behandlingsgruppen i fire år, ha gjennomgått fysiske forandringer, som påvirker reguleringen av de genene (hvordan genes slås av og på) og som påvirker hjertehelsen [Daniells 2018].

Det er viktig å merke seg, at slike faktorer som menns  kjønn, røyking, diabetes og høyt blodtrykk er koblet med en høyere risiko for å dø av hjertesykdom. Hvis du er i en av disse høyrisikogruppene, er det desto mer grunn til å mosjonere, spise og drikke moderat og å ta et daglig tilskudd av Q10 og selen.

Hvorfor veier selengjær-preparater så høyt?

Det er et par ting, som man bør huske.

Det ene er, at de eldre svenske deltakerne i studien hadde serum-selenkonsentrasjoner langt under de nivåene, som anses for nødvendig for en optimal selenoprotein-aktivitet. Derfor var det rett med et daglig tilskudd på 200 mikrogram selen fra selengjær.

Personer som lever i områder med mye selen i jorden og med et høyt selennivå i matvarene, behøver ikke mer enn 50 eller 100 mikrogram selen daglig. Det beste er å få målt selennivået sitt.

Bedre opptak, lengre opphold og bedre virkning av selengjær

Selenpreparater fra selengjær (også kalt en selenberiket gjær) opptas og tilbakeholdes godt i kroppen [Bügel 2008].

Selengjær-preparater er selen-preparater, der sammensetningen og mangfoldigheten av selenformer har den høyeste tilknytning til gode helseeffekter [Richie 2014].

Kilder

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., & Johansson, P. (2018). Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Plos One, 13(4), e0193120. doi:10.1371/journal.pone.0193120

Bügel, S., Larsen, E. H., Sloth, J. J., Flytlie, K., Overvad, K., Steenberg, L. C., & Moesgaard, S. (2008). Absorption, excretion, and retention of selenium from a high selenium yeast in men with a high intake of selenium. Food & Nutrition Research, 52doi:10.3402/fnr.v52i0.1642

Daniells, S. (2018, Aug. 20).  A major reset of the drivers for disease and health: Protective effects of selenium + CoQ10 may persist for years.  Nutra-ingredients-USA.com. Retrieved from https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2018/08/20/A-major-reset-of-the-drivers-for-disease-and-health-Protective-effects-of-selenium-CoQ10-may-persist-for-years

Richie, J. J., Das, A., Calcagnotto, A. M., Sinha, R., Neidig, W., Liao, J., & … El-Bayoumy, K. (2014). Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prevention Research (Philadelphia, Pa.), 7(8), 796-804. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-14-0042

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *