Lavt serum-selennivå og økt kardiovaskulær dødelighet

I en nylig gjennomført studie, fant man en relativ høy dødelighetsrisiko hos eldre svensker med lav selenstatus. Tilskudd med selenberiket gjær og et koenzyme Q10-preparat, resulterte i en signifikant redusert risiko for å dø av hjertesykdom, en bedre hjertefunksjon og en bedre livskvalitet for eldre. De positive effektene av tilskuddene var fortsatt 12 år etter studien. .

Lave selenkonsentrasjoner i plasma/serum er koblet til økt risiko for å  dø av hjertesykdom og generelt økt dødsrisiko, uansett årsak. Professor Urban Alehagen og et forskerteam ved Linköpings universitet har undersøkt forholdet mellon lave selenverdier og risikoen for hjertesykdom.

Selentilskudd anbefales til eldre med veldig lave selennivåer

Den svenske studien viser at voksne mennesker med en selenkonsentrasjon under 57 mikrogram per liter, har en signifikant høyere risiko for å dø av alle årsaker (43 % høyere risiko) og for å dø av hjertesykdom (56 % høyere  risiko) [Alehagen 2016].

Sammenhengen forble selv etter at forskerne hadde korrigert de faktorene som muligens kunne påvirke resultatet:

 • mannlig kjønn
 • røyking
 • iskemisk hjertesykdom
 • diabetes
 • KOLS (kroniskt obstruktiv lungsykdom)
 • Nedsatt hjertefunksjon [Alehagen 2016].

I følge professor Alehagen, bør voksne med selennivåer under 57 mikrogram anbefales et selentilskudd.

Ingen forskjell funnet i kreftdødelighet

Den svenske studien viste ingen signifikante forskjeller i kreftdødelighet mellon de fire gruppene (kvartilene) studiedeltakere. Merk at den gjennomsnittlige serumkonsentrasjonen i alle fire kvartiler som ble sammenlignet i studien var lave:

 • Kvartil 1: <57,2 mikrogram/l
 • Kvartil 2: 57,2–67,1 mikrogram/l
 • Kvartil 3: 67,1–76,1 mikrogram/l
 • Kvartil 4: >76,1

Husk: Den beste beregningen vi har for hva som har en beskyttende effekt mot prostatakreft er en selenkonsentrasjon på mellom 120 og 170 mikrogram per liter [Hurst 2012].

Dødstallene i samtlige fire kvartiler i denne studien skiller seg kanskje ikke fra hverandre, men alle er høye i forhold til grupper som har selennivåer på over 120 mikrogram per liter.

Hvorfor trenger vi selentilskudd?

Professor Alehagen forklarer at seleninnholdet i jorden og i matvarene varierer veldig mellom ulike områder i verden. Dessuten varierer matvanene, som betyr at mennesker får mer eller mindre selen i maten avhengig av hvor man bor.

Selen er nødvendig for en rekke cellefunksjoner. Sporelementet selen finner man sjeldent som et isolert stoff i kroppen. Det utfyller sine vesentlige biologiske funksjoner som en bestanddel av  aminosyren selenocystein.

Selenocystein er en nødvendig komponent i 25 kjente selenproteiner. Mange av disse selenproteinene, spesielt glutationperoxidaser og tioredoxinreduktaser, beskytter celler og vev mot de skadelige effektene av oksidativt stress [Alehagen 2016].

Med tanke på de regionale variasjonene når det gjelder opptaket av selen og betydningen av tilstrekkelig selenkonsentrasjoner i serum for et lengre livslengde og bedre livskvalitet, kan det være klokt å kontrollere selenkonsentrasjonen sin og se hvordan man ligger an sammenlignet med de svenske studiedeltakerne.

Hvor mye selentilskudd skal man ta?

Professor Fairweather-Tait og kollegaer i England har rapportert resultatet fra en studie av friske middelaldrene menn og kvinner (50 til 64 år). Studiedeltakernes gjennomsnittlige selenkonsentrasjon i plasma var ved studiens start over 95 mikrogram per liter [Hurst].

 • Tilskudd av en daglig 50 mg-tablett med selengjær i 10 uker økte studiedeltakernes selenkonsentrasjon i plasma til i gjennomsnitt 118,3 mikrogram per liter.
 • Tilskudd av en daglig 100 mg-tablett med selengjær i 10 uker økte studiedeltakernes selenkonsentrasjon i plasma til i gjennomsnitt 152 mikrogram per liter.

Sammendrag av den svenske studien av selennivåer i serum og dødelighet

I professor Alehagens studie fant man en signifikant høyere risiko for å dø av hjertesykdom og av alle årsaker hos studiedeltakere med serum-selennivåer under 57,2 mikrogram per liter. Andre studier har vist lignende sammenheng mellom lave selennivåer i serum og høyere dødelighet:

 • En dansk studie: En studie på over 3 000 menn med serum-selenkonsentrasjoner på under 60 mikrogram per liter viste økt risiko for hjerteinfarkt [Suadicani 1992].
 • Finske studier: Studier fra 1970-tallet, før man i Finland begynte å tilsette selen i gjødselsmiddel, viste en sammenheng mellomlave serum-selennivåer og økt risiko for å dø av hjertesykdom [Salonen 1982].
 • Fransk studie: En fransk studie med eldre deltakere rapporterte om en sammenheng mellom lavt plasma-selenkonsentrasjoner og økt dødelighet [Akbaraly 2005].

Beskyttende effekt av selentilskudd

Selen i tilstrekkelige konsentrasjoner har viktige antioksidant- og immunsystemfunksjoner. Det er sannsynlig at den beskyttende virkningen av tilstrekkelige plasmakonsentrasjoner av selen er relatert til selenoproteinenes virkning:

 • reduksjon i oksidativt stress
 • reduksjon i inflammasjon

Kilder

Akbaraly, N.T., Arnaud, J., Hininger-Favier, I., Gourlet, V., Roussel, A.M. & Berr, C.  92005). Selenium
and mortality in the elderly: results from the EVA study. Clin Chem, 51:2117–2123.

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96. doi:10.1038/ejcn.2015.92

Hurst, R., Hooper, L., Norat, T., Lau, R., Aune, D., Greenwood, D. C., & Fairweather-Tait, S. J. (2012). Selenium and prostate cancer: systematic review and meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 96(1), 111-122.

Hurst, R., Armah, C. N., Dainty, J. R., Hart, D. J., Teucher, B., Goldson, A. J., & Fairweather-Tait, S. J. (2010). Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 91(4), 923-931.

Salonen, J.T., Alfthan, G., Huttunen, J.K., Pikkarainen, J. & Puska, P. (1982). Association between cardiovascular death and myocardial infarction and serum selenium in a matched-pair longitudinal study. Lancet, 2: 175–179.

Suadicani, P., Hein, H.O. & Gyntelberg, F. (1992). Serum selenium concentration and risk of ischaemic heart disease in a prospective cohort study of 3000 males. Atherosclerosis, 96: 33–42.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i denne artikkelen er ikke avsett som medisinsk rådgivning og ska ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *