Selen og forebyggelse av prostatakreft: Metaanalyse

Det er mange risikofaktorer forbundet med utviklingen av prostatakreft: Alder, familiehistorie, geografisk område, insulinlignende vekstfaktorer, nasjonalitet og etnisitet. En risikofaktor som fortjener en undersøkelse, er forholdet mellom selenkonsentrasjonen i blodet og risikoen for prostatakreft.

Sitat: “Selen har sannsynligvis en beskyttende rolle i utviklingen av prostatakreft og dens utvikling mot mer fremskredne stadier. Derfor er selentilskudd en mulighet til forebyggelse av prostatakreft”.

Disse ordene er tatt fra konklusjonen av en systematisk gjennomgang og metaanalyse av undersøkelser av sammenhengen mellom selen og prostatakreft laget i 2018 [Sayehmiri].

Metaanalysen er basert på data fra 38 artikler i medisinske tidsskrifter, som omfatter 36.419 tilfeller av prostatakreft og 105.293 friske kontrollpersoner. Det var 22 case kontrollstudier, 6 kohortstudier og 10 randomiserte kontrollerte forsøk inkludert i metaanalysen [Sayehmiri].

Sammenhengen mellom selennivå og risiko for prostatakreft

Den samlede relative risikoen fra de 38 undersøkelsene av sammenhengen mellom selennivå og risiko for prostatakreft viste en statistisk signifikant risikoreduksjon på 14% ved et høyere nivå av selen målt i blodet eller i tånegler.
Av de 38 undersøkelsene omhandlet 10 undersøkelser forholdet mellom fremskreden prostatakreft og selen. Data fra disse 10 undersøkelsene viste en statistisk signifikant risikoreduksjon på 33%.

Tidligere metaanalyser av selen og risiko for prostatakreft

Etminan 2005

 • Resultatene av Sayehmiri-metaanalysen fra 2018 bekrefter resultatene av 2005-metaanalysen utført av Etminan et al.
 • Etminans metaanalyse omfattet data fra 16 undersøkelser – 11 kohortstudier og 5 case-kontrollstudier og viste en statistisk signifikant risikoreduksjon på 26 % ved et moderat seleninntak.
 • Etminan-studiet viste en dosisrespons-tendens, da studiene ble stratifisert i forhold til sykdommens alvorlighet.
 • Resultatene tyder på at inntak av selen kan redusere risikoen for prostatakreft [Etminan].

Hurst 2012

 • Hurst et al omfattet 12 undersøkelser med 5007 tilfeller av prostatacancer og i alt 13.254 deltakere.
 • Data fra innholdet av plasma- eller serumselenkonsentrasjoner viste, at risikoen for prostatakreft falt med stigende plasma / serumnivåer opp til 170 mikrogram selen per liter [Hurst].
 • Det sikreste intervalet for potensiel nedsatt risiko for prostatakreft syntes å være et plasmaseleninnhold mellom 120 og 170 mikrogram selen per liter [Hurst].

Sammenfatning: Selenkonsentrasjon og prostatakreft

 • Prostatacancer er i dag den mest alminnelige krefttype globalt. I USA er livstidsrisikoen for å bli rammet av denne sykdommen på 1 ut av 6 menn [Sayehmiri].
 • Det har manglet konsensus om effektiviteten av ​​selentilskudd til forebyggelse av prostatakreft, hovedsakelig på grunn av resultatene fra SELECT-undersøkelsen, hvor det ble brukt en syntetisk form for selen i stedet for en organisk form [Schrauzer].
 • Metaanalyse er en statistisk teknikk til å kombinere resultatene av flere undersøkelser for å nå frem til et enkelt resultat. Det er en strategi som benyttes til å finne en felles bakgrunn blant mange undersøkelser [Sayehmiri].
 • Den nåværende metaanalysen bekrefter resultatene fra en 2016-metaanalyse av seleninntak og kreftrisiko, som viste, at et høyt seleninntak reduserte risikoen for brystkreft, lungekreft, spiserørskreft, magekreft og prostatakreft, men det var ikke knyttet til tykktarmskreft, blærekreft eller hudkreft [Cai].

Konklusjon: Selen og kreft

Siste ordet får den svenske forskeren Dr. Mikael Björnstedt fra Karolinska Universitetshospital i Stockholm, Sverige. Han sier at de selenavhengige antioksidant enzymene er unike blant antioksidantene. Dr. Björnstedt tilføyer, at en stor mengde dokumentasjon, som viser selens potensiale for general kreftforebyggelse i større skala. Forebyggelsen fungerer via flere forskjellige kompleksmekanismer og i alle kreftens stadier.

Kilder

Cai, X., Wang, C., Yu, W., Fan, W., Wang, S., Shen, N., & Wang, F. (2016). Selenium Exposure and Cancer Risk: An Updated Meta-analysis and Meta-regression. Scientific Reports, 619213.

Etminan, M., FitzGerald, J. M., Gleave, M. & Chambers, K. (2005). Intake of selenium in the prevention of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Cancer Causes Control, 16, 1125-31.

Hurst, R., Hooper, L., Norat, T., Lau, R., Aune, D., Greenwood, D. C., & Fairweather-Tait, S. J. (2012). Selenium and prostate cancer: systematic review and meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 96(1), 111-122.

Sayehmiri, K., Azami, M., Mohammadi, Y., Soleymani, A. & Tardeh, Z. (2018). The association between selenium and prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Asian Pac J Cancer Prev, 19 (6), 1431-1437.

Schrauzer, G. N. (2009). Selenium and selenium-antagonistic elements in nutritional cancer prevention.
Critical Reviews in Biotechnology, 29, 1, 15.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *