Menneskekroppen er ikke i stand til å produsere selen

Forskningen på selentilskudd viser behovet for et passende daglig inntak, og et passende selennivå i kroppen. Både formuleringen og doseringen av selentilskudd er veldig viktig.

Vårt daglige seleninntak? Vi har alle behov for dette essensielle sporstoffet selen i vårt kosthold og i våre kosttilskudd, fordi kroppen ikke selv kan produsere det. Forskningen utført av Dr. Gerhard N. Schrauzer, Dr. Raymond J. Shamberger og Dr. Douglas V. Frost har vist at det er et omvendt forhold mellom vår selenstatus og risikoen for å dø av kreft. Dyreforsøk viser også en omvendt korrelasjon mellom selenstatus og forekomsten av kreft. Observasjons studier viser lavere risiko for forskjellige former for kreft ved høyere selenstatus.

Intervensjonsstudier av selentilskudd og kreft
Kliniske studier i Kina
Store intervensjonsstudier i Kina i et av de områdene i verden med selenfattig jord og selenfattige matvarer har vist at kosttilskudd med selen beskytter mot hepatitt B-virus og leverkreft [Yu], og at tilskudd med en kombinasjon av selen og andre antioksidanter reduserer forekomsten av kreft og dødelighet i en region preget av en høy kreftdødelighet [Blot].

Ernæringsmessig forebyggelse av kreft (NPC-studiet)
Dr. Larry Clark og hans forskerkollegaers forsøk (The Nutritional Prevention of Cancer) har vist at et daglig tilskudd med 200 mikrogram organisk selengjær over tid, resulterte i en signifikant reduksjon av kreft tilfeller i prostata, tykktarm, lunger og av den totale risiko for kreft [Clark].

The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT-studiet)
I stedet for å forsøke å gjenta NPC-studiet ved å anvende den samme organiske, høyopptakelige selengjærpreparatet, anvente forskerne i SELECT-studiet et helt annet selenpreparat, et syntetisk selenomethionin-preparat, og de tilføyde også et E-vitaminpreparat til behandlingen. Tilskudd med disse nye preparatene var ikke i stand til å gi den samme helsemessige gevinstene som NPC-studiet gjorde, og SELECT-studiet ble avbrutt før tiden.

Problemet med SELECT-studiet ser ut til å være forårsaket av formuleringen samt undersøkelsens design og ikke av seleninnholdet i seg selv (jeg vil utdype dette emne om selenomethionin versus andre selenformer i kommende artikler på denne websiden).

Bonellis studie av selen og tilbakevendende adenomer
Det langvarige Bonelli-studie viste at tilskudd i fem år med følgende kosttilskudd i stort grad reduserte antallet av pasienter med tilbakevendende adenomer (godartede svulster) i tykktarmen:

 • 200 mikrogram selen
 • 30 milligram zink
 • 2 milligram vitamin A
 • 180 milligram vitamin C
 • 30 milligram vitamin E

Tilskuddet, som ble levert av Pharma Nord hadde en beskyttende virkning som rakte langt ut over studiets fem-årige tilskuddsperiode.

Note: Jeg vil skrive mer detaljert om NPC-studiet, SELECT-studiet og Bonelli-studiet i kommende artikler på denne websiden.

Intervensjonsstudie av selen, coenzym Q10 og hjertesykdom
I fire år ga professor Urban Alehagen og hans forskerkollegaer ved Linköping Universitet i Sverige en gruppe friske, eldre borgere i alderen 70 – 88 år en daglig kombinasjon av 200 mikrogram selen og 200 milligram Coenzym Q10 eller tilsvarende placebo. De deltakerne i studiet som mottok den aktive behandlingen med selen og coenzym Q10 oppnådde en signifikant nedsatt risiko for å dø av hjertesykom beregnet både ved den første undersøkelsen etter 5,2 år (i gjennomsnitt) og i en oppfølgende undersøkelse 10 år etter studiets start [Alehagen].

Selenavhengige enzymers antioksidantegenskaper
En plausibel forklaring på den beskyttende virkningen av selen og coenzym Q10-tilskudd mot kreft og hjertesykdommer er basert på de to stoffenes viktige antioksidantive egenskaper. Selen er en viktig del av glutationperoxidase enzymenes antioksidantfunksjon samt av andre selenavhengige antioksidant enzymer, som har som oppgave å minimalisere skader på proteiner og DNA i cellene forårsaket av skadelige frie radikaler, slik som hydrogenperoxider og organiske peroxider.

Selens biokjemi
Selens biokjemi er komplisert, når det handler om det daglige seleninntaket og om selenstatus. For eksempel viste NPC-studiet en betydelig helsegevinst med 200 mikrogram selen daglig; tilskudd med 400 mikrogram selen gjorde det imidlertid ikke [Reid]. Det er helt klart at selentilskuddets form og dosering er viktig.

Ulike formuleringer og doseringer av selen
Ulike former for selen ser ut til å ha forskjellige virkninger med hensyn til opptak og opplagring. Det er derfor vanskelig å spesifisere presise formuleringer og presise doseringer, som vil gi og opprettholde den ønskede konsentrasjon av selen i blodet [Thomson].

Ulike kostfaktorer som påvirker selenopptakelsen
Enkeltpersoner har en ulik biokjemi. Kosten varierer i sin kjemiske sammensetning. Friske mennesker og pasienters ulike karakteristika påvirker opptak og lagring av selen i kroppen. For eksempel ser det ut til å være stor forskjell på måten røykere og ikke-røykere omsetter selen fra kosten og kosttilskudd. Noe kost kan inneholde flere (eller færre) vitaminer og mineraler, som virker synergistisk eller antagonistisk overfor selen. Noe kost kan inneholde andre stoffer som påvirker opptakelsen og aktiviteten av selen i kroppen, f.eks.tungmetaller slik som kvikksølv.

Lav selenstatus og kreftrisiko
Et viktig spørsmål har lenge vært: Forårsaker kreft en lav selenstatus, eller bidrar en lav selenstatus til utviklingen av kreft?

Willett og kolleger lagde en undersøkelse for å minimalisere muligheten for at det er kreft som forårsaker det lave selennivået. De fant at hver femtedel av pasientene med det laveste seleninnhold i blodet hadde en risiko for å dø av kreft, som var dobbelt så høy som pasientene i den femtedelen med det høyeste seleninnholdet i blodet. En lav selenstatus øker risikoen for å utvikle kreft.

Nødvendige og tilstrekkelige konsentrasjoner av selen i blodet
På nåværende tidspunkt (2016) rommer vår kunnskapsbase ikke nøyaktive opplysninger om hvilken mengde selen i blodet som er nødvendig for å oppnå følgende resultater:

 • Optimal aktivitet av glutationperoxidase
 • Optimal aktivitet av selenoprotein P
 • Optimal immunfunksjon
 • Optimal beskyttelse mot utviklingen av kreft og hjertesykdom

Biomarkører for tilstrekkelig selenstatus
Forskere av selen er ikke ferdige med å undersøke hvilke biomarkører som er de best egnede som markører for et tilstrekkelig selennivå. Konsentrasjonen av selen i tånegler og håret er blitt foreslått som bedre langsiktede markører enn selenkonsentrasjonen i plasma. Konsentrasjonene av glutathionperoxidase i plasma og blodplater er blitt undersøkt. I nyere tid har en begynnende konsensus begynt å utvikle seg omkring konsentrasjonen av selenoprotein P (Sepp) som en egnet markør av selen status.

I en kommende artikkel vil jeg gjerne presentere resultatene fra Hurst-studiet. Forskeren Hurst og kolleger lagde et randomisert, kontrollert studie i England, hvor de forsøkte å finne det optimale selennivået, og relatere dette optimale selennivået til et optimalt seleninntak – en vanskelig oppgave.

Hvorfor er et optimalt selennivå avgjørende?
Selens biologiske funksjoner kommer primært fra dets inkorporering i aminosyren selenocystein, som i seg selv utgjør en viktig komponent i 25 forskjellige selenoproteiner. Blant disse selenoproteinene fortjener følgende biologiske funksjoner vår oppmerksomhet:

 • Glutathionperoxidaserne er viktige antioksidantenzymer
 • Thioredoxinreduktaser regulerer cellevekst og regenererer andre antioksidanter, ikke minst coenzym Q10
 • Iodthyronindeiodinaser regulerer skjoldbruskkjertelens funksjon
 • Selenoprotein P er det selenoproteinet som det er mest av i plasma. Det fungerer som en antioksidant i tillegg til å utføre andre viktige biologiske funksjoner

Randomiserte, kontrollerte studier har vist at selentilskudd er forbundet med en beskyttende virkning mot utviklingen av kreft og hjertesykdom.

 

Kilder

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641.

Blot, W.J., Li, J.Y., Taylor, P.R., Guo, W., Dawsey, S., Wang, G.Q., Yang, C.S., Zheng, S.F., Gail, M., Li, G.Y. (1993).  Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. J Natl Cancer Inst, 85(18):1483-92.

Bonelli, L., Puntoni, M., Gatteschi, B., Massa, P., Missale, G., Munizzi, F., & … Bruzzi, P. (2013). Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. Journal of Gastroenterology, 48(6), 698-705.

Clark LC, Combs GF, Jr., Turnbull BW, et al. Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA. 1996;276(24):1957-1963.

Hurst, R., Armah, C.N., Dainty J.R., Hart, D.J., Teucher, B., Goldson, A.J., Broadley, M.R., Motley, A.K., Fairweather-Tait, S.J.  (2010).  Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr, 91(4):923-31.

Reid ME, Duffield-Lillico AJ, Slate E, et al. The nutritional prevention of cancer: 400 μg per day selenium treatment. Nutr Cancer. 2008;60(2):155-163.

Thomson, C.D. (2004). Assessment of requirements for selenium and adequacy of selenium status: a review. Eur J Clin Nutr 58, 391-402.

Willett, W.C., Polk, B.F., & Morris,J.S. (1983). Prediagnostic serum selenium and risk of cancer. Lancet, ii: 130-4.

Yu SY, Zhu YJ, Li WG. Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biol Trace Elem Res. 1997;56(1):117-124.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *