Skjoldbruskjertellidelser og selentilskudd

Skjoldbruskkjertellidelser.

Mange behandlere som behandler autoimmune skjoldbruskkjertellidelser, bruker selentilskudd som én behandlingsmodalitet, selv om selentilskudd i de offisielle retningslinjene kun anbefales til behandling av mild Graves’ orbitopati [Winther 2020].

Thyroid gland
Skjoldbruskkjertelen er et sommer-fuglformet organ foran på halsen. Skjoldbruskkjertelhormoner regulerer kroppstemperatur, hjertefrekvens og vektøkning eller -tap. Autoimmune skjold-bruskkjertelforstyrrelser oppstår når cellene i immunsystemet angriper cellene i skjoldbruskkjertelen. Autoimmune skjold-bruskkjertelsykdommer kan forårsake overproduksjon av skjoldbruskkjertel-hormoner (hypertyreose) eller under-produksjon av skjoldbruskkjertelhormoner (hypotyreose). Graves sykdom er den vanligste autoimmune hypertyreose. Hashimotos tyreoiditt er den vanligste autoimmune hypotyreose.

Noen behandlere anser selen-tilskudd som et farmasøytisk tiltak som kun bør tas av pasienter med skjoldbruskkjertel-forstyrrelser som har veldefinerte symptomer, enten for å lindre symptomer, for å forbedre sykdomsforløpet eller for å behandle. I slike tilfeller gjennomføres selenbehandlingen typisk i korte perioder, hvor helsegevinster og bivirkninger vurderes [Schomburg 2020].

Andre behandlere overveier tilskudd med selen på en mer holistisk måte og bruker selentilskudd til å korrigere den ernæringsmessige selen-mangelen, som er forbundet med skjold-bruskkjertellidelser [Schomburg 2020].

SELEN OG SKJOLDBRUSKKJERTELHELSE

Av alt vev i kroppen har vevet i skjoldbruskkjertelen høyest selenkonsentrasjon pr. gram. Selen er inkorporert i selenoproteiner, inkludert glutationperoksidaser, tioredoksinreduktaser og jodtyronin-deiodinaser, som er viktige for antioksidantbeskyttelse, for å redusere DNA-skader og for optimal hormonmetabolisme. Selenmangel kan forårsake en reduksjon i selenoenzymaktivitet og kan til slutt føre til redusert produksjon av skjoldbruskkjertelhormon [Fan 2014].

Prof. Lutz Schomburg (Charité Berlin) har oppsummert, hva vi vet om selenstatus og skjoldbruskkjertellidelser [Schomburg 2020]:

  • Et vanlig lavt seleninntak øker risikoen for skjoldbruskkjertelsykdom, både hypotyreose og hypertyreose.
  • Selen tilføres skjoldbruskkjertelen på en prioritert måte, noe som gjør det usannsynlig at selenstatus og selenoproteinekspresjon i skjoldbruskkjertelceller påvirkes av små forskjeller i seleninntaket i kosten.
  • Noen pasienter med Hashimotos tyreoiditt, Graves sykdom eller Graves orbitopati har imidlertid respondert positivt på behandling med selentilskudd.
  • En plausibel forklaring er at i tider med selenmangel er immunsystemet, som ikke har høy prioritet i distribusjonen av selen, ikke i stand til fullt ut å uttrykke selenoproteinene som er nødvendige for en adekvat immunrespons.
  • Det vil si: når selenstatusen er utilstrekkelig eller mangelfull, og spesielt når organismen er utfordret av en infeksjon, jodmangel, graviditet, sjokk, traumer eller av giftstoffer, er interaksjonen mellom skjoldbruskkjertelen og cellene i immunsystemet ( lymfocytter) suboptimal.
SELEN OG AUTOIMMUN TYROIDITT

Köhrle har gjennomgått flere studier som indikerer at selentilskudd ved både Hashimotos tyreoiditt og Graves sykdom forbedrer pasientenes kliniske skår og velvære, og reduserer antall tyroperoksidase-antistoffer. Suksessen med selentilskudd avhenger av en rekke faktorer: Basal selenstatus og dose, varighet og hvilken form for selen som brukes i intervensjonen [Köhrle 2015].

Tilsvarende har Wichman og medarbeidere gjennomført en systematisk gjennomgang og funnet at selentilskudd reduserer nivået av skjoldbruskkjertelautoantistoffer betydelig hos pasienter med kronisk autoimmun tyreoiditt [Wichman 2016].

Fans gjennomgang av ni studier med 787 pasienter har vist at selentilskudd er assosiert med en signifikant reduksjon i thyreoideaperoksidase-autoantistoffer ved 6 og 12 måneder og i tyroglobulinautoantistoff ved 12 måneder [Fan 2014].

KONKLUSJON: LAV SELENSTATUS OG RISIKO FOR SKJOLDBRUSKKJERTELLIDELSER

I en tidsskriftsartikkel med tittelen “Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians” (Selen i skjoldbruskkjertellidelser – vesentlig viten for behandlere) lister  Winther og kollegaer opp følgende punkter [Winther 2020]:

  • Epidemiologiske data tyder på økt forekomst av skjoldbruskkjertelsykdom med lav selenstatus.
  • Det optimale området for daglig seleninntak vil sannsynligvis være smalt. Både et lavt og høyt seleninntak korrelerer med sykdomsrisiko. Den optimale serumselenstatusen er beregnet til å være rundt 125 mcg/l [Winther 2020, figur 3].
  • Selentilskudd kan gi gunstige helsefordeler for skjoldbruskkjertelen gjennom tilskudd av antioksidanter eller immunmodulerende selenoproteiner.
  • Ved kronisk autoimmun tyreoiditt reduserer tilskudd av selen de sirkulerende nivåene av autoantistoffer i skjoldbruskkjertelen.
  • Ved Graves sykdom kan tilskudd av selen lette en biokjemisk gjenoppretting av normal funksjon av skjoldbruskkjertelen og kan redusere påvirkningen på øynene.
Kilder

Fan Y, Xu S, Zhang H, Cao W, Wang K, Chen G, Di H, Cao M, Liu C. Selenium supplementation for autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. Int J Endocrinol. 2014;2014:904573.

Köhrle J. Selenium and the thyroid. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2015 Oct;22(5):392-401.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Wichman J, Winther KH, Bonnema SJ, Hegedüs L. selenium supplementation significantly reduces thyroid autoantibody levels in patients with chronic autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. Thyroid. 2016 Dec;26(12):1681-1692.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *