Hvordan vet vi at selentilskudd er viktig?

Selentilskudd, virus
Et tilstrekkelig inntak av selen er nødvendig for å sikre en optimal funksjon av kroppens selenoproteiner. Selenoproteiner beskyttelser mot utvikling av kreft og hjertesykdommer; de er viktige for immunforsvaret; og de beskytter mot skader forårsaket av tungmetaller, giftige kjemikalier og stråling. Det er også tegn på at noen av selenoproteinene har virusbekjempende egenskaper.

Selen? Et sporstoff? Man kan spørre: Hvordan kan vi vite at det er viktig at få tilstrekkelige mengder selen i kosten og fra kosttilskudd?
Det første svaret er: Fordi vi kan se at selen-mangel gjør folk syke.
Enda et svar er at vi nå vet at selen er en viktig del av kroppens antioksidantenzymer.
Og på bakgrunn av resultatene fra kontrollerte studier vet vi at selentilskudd reduserer risikoen for kreft og hjertesykdommer, og at selen i tillegg forbedrer immunforsvaret.
Selen er også nødvendig for å redusere giftvirkningene fra tungmetaller i kroppen.

Årsak nummer en: Selenmangelsykdommer
Keshans syke
På 1960- og 1970-tallet døde tusenvis av mennesker av en alvorlig hjertesykdom. De bodde i en region i Kina med selen-fattig jord og fikk derfor også en selen fattig kost. Sykdommen som fikk sitt navn fra Keshan-provinsen i Kina er karakterisert ved betennelse og utvidelse av hjertemuskelen, og vann i lungene. Den primære årsaken til sykdommen var selen mangel.

Legeundersøkelser av pasienter med Keshans syke har vist at det også kan være en virusinfeksjon, og at denne virusinfeksjonen kan forverres ved selenmangel, hvor påvirkningen på hjertet blir enda verre.

Ifølge oppslagsverket “Merck Manual of Diagnosis and Therapy” er den foreskrevne behandling av Keshans syke å ta selentilskudd. For å forebygge Keshans syke er det nødvendig å berike den selen-fattige landbruksjorden med selen og å bruke kosttilskudd med selen.

Kashin-Beck sykdom
Kashin-Beck er en annen sykdom som påvirker mennesker som bor i verdens selen fattige regioner: Spesielt store dele av Kina, Korea, Sibir og Tibet. Sykdommen er karakterisert ved at man i en ung alder utvikler forskjellige former for gikt og i noen tilfeller forskjellige ledd-deformiteter.
Undersøkelser som er utført i de berørte regionene gir håp om at selentilskudd kan redusere risikoen for Kashin-Beck sykdom, og at selentilskudd over tid kan føre til helbredelse av skadene på beinvevet.

Årsak nummer to: Selenavhengige antioksidantenzymer
På et tidspunkt etter at biomedisinske forskere hadde blitt oppmerksomme på farene ved selen-mangel fikk de stadig mer viten om selens rolle i antioksidantenzymenes funksjoner. Forskerne oppdaget at selen er en nødvendig komponent i følgende antioksidantenzymer (antioksidanter er nødvendige for å nøytralisere de skadelige frie radikalene som forårsaker oksidativ skade på cellestrukturer, proteiner, lipider og DNA):

  • Glutathion peroxidase
  • Thioredoxin reductase
  • Jodothyronin deiodinase

Alt i alt har selenforskerne identifisert 25 selenholdige proteiner (selenoproteiner) hos mennesker, og undersøkelser av disse selenoproteinenes biologiske funksjoner har vakt stor interesse i deler av det biomedisinske miljøet.

Årsak nummer tre: Selen og kreft, hjertesykdommer og immunfunksjon
Kreft
Dyreforsøk har vist at selentilskudd kan redusere risikoen for å utvikle kreft. Humane observasjonsstudier har vist at lavere plasmaselen er forbundet med en høyere risiko for å utvikle kreft [Tinggi]. Store intervensjonsstudier med mennesker som har brukt selen sammen med andre antioksidanttilskudd har vist at tilskudd reduserer risikoen for kreft betydelig. [Clark]

De mekanismene som gjør at selentilskudd reduserer risikoen for kreft er ennå ikke fullstendig kartlagt. Én teori går ut på at selentilskuddets kreftforebyggende virkninger kommer fra dets rolle i kroppens antioksidantforsvar mot oksidativ skader, og spesielt DNA-skader. Andre mekanismer som undersøkes her:

  • Indusert apoptose (programmert celledød) av tumorceller
  • Indusert stop i utviklingen av tumorens cellesyklus
  • Indusering av cellereparerende aktiviteter
  • Hemmet overaktivering av protein kinase C
  • Regulering av androgen- og østrogenreseptor-ekspression [Tinggi]

Hjertesykdom
Lav plasma- eller serum-selenstatus (<85 mikrogram per liter) er forbundet med en økt risiko for hjertesykdom [Alehagen]. Et daglig tilskudd av selen og Q10 til friske, eldre, svenske borgere i et fireårig randomisert, kontrollert studie har vist at tilskudd reduserer risikoen for å dø av hjerte-sykdom, forbedrer hjertefunksjonen og reduserer omfanget av sykehusinnleggelser [Alehagen].

Immunfunksjon
Ut over sine antiinflammatoriske og antioksidantive egenskaper, er selen kjent for å ha virusbekjempende egenskaper. Selen er knyttet til økt aktivitet av forskjellige typer immunceller: De naturlige drepecellene (NK-celler), makrofager og neutrofiler i det medfødte immunsystemet, og B-celler og T-celler i det adaptive immunsystemet [Rayman].

Selentilskudd har vist å kunne forsinke utviklingen av HIV-virus i randomiserte, kontrollerte studier [Baum].

Bedre selenstatus er forbundet med redusert risiko for autoimmune sykdommer i skjoldbruskkjertelen [Rayman]. Selentilskudd har vist seg å kunne senke nivået av auto-antistoffer rettet mod skjoldbruskkjertelen hos pasienter med Hashimotos sykdom, hvilket bedrer skjoldbruskkjertelens struktur [Drutel]. Tilskudd av selen har også vist seg å hjelpe pasienter med Graves sykdom med å raskere oppnå en normal skjoldbruskkjertelfunksjon [Drutel].

Det er ingen kjent effektiv behandling av Alzheimers sykdom for øyeblikket. En nylig gjennomgang (2016) har antydet at selentilskudd til eldre pasienter med mild kognitiv svekkelse motvirker utviklingen av fult utviklet Alzheimers sykdom [Aaseth].

Konklusjon
I skrivende stund er den beste forklaring på de helsemessige virkningene av selentilskudd i forhold til risiko for kreft, hjertesykdom og immunsystemets funksjon, at selentilskud hever blodets seleninnhold i en grad som tillater en optimal funksjon av de forskjellige antioksidantenzymene, herunder selenoprotein SEPP1, som har en antioksidantfunksjon, foruten andre biologiske funksjoner.

Kosten i mange områder av verden inneholder for lite selen til å tillate kroppens selenoproteiner å fungere optimalt. I samme grad som selen i kroppen brukes til å avgifte tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly, vil kroppens reserver bli tømt og behøve tilskudd for å bli fylt opp igjen.

 

Kilder

Aaseth, J., Alexander, J., Bjørklund, G., Hestad, K., Dusek, P., Roos, P. M., & Alehagen, U. (2016). Treatment strategies in Alzheimer’s disease: a review with focus on selenium supplementation. Biometals: An International Journal On The Role Of Metal Ions In Biology, Biochemistry, And Medicine, 29(5), 827-839.

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541.

Baum, M. K., Campa, A., Lai, S., Sales Martinez, S., Tsalaile, L., Burns, P., & Marlink, R. (2013). Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. Jama, 310(20), 2154-2163.

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & … Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. Jama, 276(24), 1957-1963.

Drutel, A., Archambeaud, F., & Caron, P. (2013). Selenium and the thyroid gland: more good news for clinicians. Clinical Endocrinology, 78(2), 155-164.

Rayman, M. P. (2012). Selenium and human health. Lancet (London, England), 379(9822), 1256-1268.

Tinggi, U. (2008).  Selenium: its role as antioxidant in human health.  Environ Health Prev Med, 13: 102-108.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *