Selenmangel og Covid-19-infeksjon

Selen er et naturlig sporstoff, som spiller en viktig rolle i immunsystemets funksjon (oppsummert i en tidligere artikkel på selenmangel.no).

Corona virus
Personer med lav serumselen-konsentrasjon, f.eks. under 70 mcg/l har større risiko for å få Covid-19 samt en større risiko for et mer alvorlig forløp. Selentilskudd kan gi en terapeutisk fordel.
SELENMANGEL FREMMER MUTASJONER, REPLIKASJON OG ØKT VIRULENS AV RNA-VIRUS

Selenmangel – ofte definert som en serum selenstatus under 70 mcg/l – øker risikoen for infeksjon med RNA-virus:

  • Coxsackie-virus:

Beck og Levander har vist, at en mild Coxsackie-virus kan bli veldig virulent hos mus som mangler selen. Tilsvarende viste en normalt mild stamme av influensavirus, influensa A, også økt virulens, når den ble gitt til mus med mangel på selen. Den økte virulensen ledsakes av flere endringer i det virale gjennom i et segment, som tidligere ble ansett for å være relativt stabilt [Beck 2003].

  • Hanta-virus:

Forekomsten av Hantavirus er seks ganger høyere i områder i Kina som mangler selen sammenlignet med områder med tilstrekkelig selen [Fang 2015].

  • Influensa-Virus:

Under svineinfluensapandemien i 2009 ble det funnet at pasienter diagnostisert med H1N1 lungebetennelse hadde mer selenmangel enn pasienter i en kontrollgruppe med influensalignende men ikke-H1N1 sykdom. I tillegg ble pasienter med H1N1-lungebetennelse som hadde et nivå av selen i blodet ansett å være nødvendig for normal glutationperoksidaseaktivitet – mellom 70 og 90 mcg/l – funnet å komme seg raskere og har bedre overlevelsesrate enn pasienter med H1N1-lungebetennelse og et lavere selennivå i blodet [Moya 2013].

  • HIV-virus:

Serum-selenstatus er forbundet med sykdomsprogressjon og dødelighetsrisiko ved HIV-infeksjoner. Selentilskudd av HIV-infiserte pasienter har vist terapeutiske fordeler i kliniske studier [Baum 2013].

  • COVID 19

Zhang et al. [2020] sammenlignet selenstatus (ved bruk av selenstatusdata fra håranalyser) med helbredelsestall fra COVID-19 i 17 kinesiske byer. De fant en veldig signifikant sammenheng: jo lavere selenstatus i et område, jo lavere andel av helbredelser fra COVID-19.

I byen Enshi, en by i Kina med et av de høyeste seleninntakene i verden, var helbredelsesgraden på COVID-19 nesten tre ganger den gjennomsnittlige helbredelsesgraden for resten av byene i Hubei-provinsen, inkludert Wuhan [Zhang 2020].

TERAPEUTISKE FORDELER MED SELENIUMTILSKUDD

Selenstilskudd for individer med lav selenstatus i serum kan være gunstig for å gjenopprette antioksidantkapasiteten til vertscellen, redusere apoptose, begrense skade på endotelceller og redusert sammenklistring av blodplatene.

  • Gendannelse av vertscellenes antioksidant-seleno-enzymer som tioredoksinreduktase og glutationperoksidase, som gir beskyttelse mot oksidativ skade [Rayman 2012].
  • Gendannelse av vertscellens lagring av selenoproteiner som bidrar til immunsystemets funksjon og til antiinflammatoriske effekter [Rayman 2012].
  • Hemming av NFκB-signalering – NFκB er proteinsignalkomplekset som fungerer som en sentral formidler av de proinflammatoriske molekylene som er involvert i livstruende cytokinstormer i COVID-19-infeksjoner.
  • Beskyttelse av funksjonen til endotelcellene, noe som reduserer risikoen for betennelse i endotelcellene på grunn av Covid-19.
  • Styrking av antitrombotiske effekter som beskytter mot tilhørende risiko for arteriell og dyp venetrombose, lungeemboli og mikro-vaskulær trombose fra Covid-19.
Resyme

Lav serum-selenstatus er vanlig i forhold – fedme, metabolsk syndrom – som øker risikoen for alvorlige COVID-19-infeksjoner, spesielt hos eldre.

Kosttilskudd for personer med lav serum-selenstatus kan ha forebyggende og terapeutiske effekter når det gjelder følsomhet for og alvorlighetsgraden av Covid-19-infeksjon.

Kilder

Baum MK, Campa A, Lai S, Sales Martinez S, Tsalaile L, Burns P, Farahani M, Li Y, van Widenfelt E, Page JB, Bussmann H, Fawzi WW, Moyo S, Makhema J, Thior I, Essex M, Marlink R. Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. JAMA. 2013 Nov 27;310(20):2154-63.

Beck MA, Levander OA, Handy J. Selenium deficiency and viral infection. J Nutr. 2003;133:1463–7S.

Fang L-Q, Goeijenbier M, Zuo S-Q, Wang L-P, Liang S, Klein S, et al.
The Association between Hantavirus infection and selenium deficiency in Mainland China. Viruses. 2015;7:333-51.

Hiffler L, Rakotoambinina B. Selenium and RNA Virus Interactions: Potential Implications for SARS-CoV-2 Infection (COVID-19). Front Nutr. 2020 Sep;7:164.

Moya M, Bautista EG, Velázquez-González A, Vázquez-Gutiérrez F,
Tzintzun G, García-Arreola ME, et al. Potentially-toxic and essential
elements profile of AH1N1 patients in Mexico City. Sci Rep. 2013;3:1284.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. (2012) 379:1256-
68.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020;11:1297–9.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk hjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *