Selenmangel en stor risikofaktor for hjertesykdom

Ash tray with cigarette butts
I den italienske studien (Giacconi et al. 2021) rangerte kun røyking over selenmangel som en risikofaktor for hjertesykdom. Alder, BMI, kolesterol, triglyseridnivå og kjønn rangerte alle lavere enn selenmangel som risikofaktorer for hjertesykdom.

Resultater fra en italiensk studie har bidratt med bevis for at det er nødvendig med tilstrekkelig selenstatus for å forhindre hjertesykdom, spesielt hos eldre.

De italienske studiedataene viste at studiedeltakere med plasmakonsentrasjoner av selen under 60 mikrogram per liter var 1,9 ganger mer sannsynlig å lide av hjertekarsykdom sammenlignet med deltakere med høyere selenstatus [Giacconi 2021].

Reduserte plasmaselennivåer var forbundet med forhøyede nivåer av inflammatoriske biomarkører, økt ekspresjon av cytokiner og nedregulering av sirtuiner i perifere mononukleære blodceller [Giacconi 2021].

Selenstatus og risiko for hjertekarsykdom

Studieresultater fra KiSel-10-studiet

I en klinisk studie med en kombinasjon av selen og ko-enzym Q-tilskudd for eldre borgere, gjennomsnittsalder: 78 år, med lav selenstatus (gjennomsnitt: 67,1 mikrogram per liter) i 48 måneder, fant forskerne en redusert dødelighet av hjerte- og karsykdommer etter 10 og 12 års oppfølging [Alehagen 2018, 2015).

Resultater fra BIOSTAT-CHF-kohortestudiet

Hos eldre forsøkspersoner diagnostisert med kronisk hjertesvikt, fant forskere at personer med serum-selenkonsentrasjoner under 70 mikrogram per liter hadde en dårligere vurdering fra New York Heart Association (NYHA), mer alvorlige tegn og symptomer på hjertesvikt, dårligere treningskapasitet (6-minutters gangtest) og dårligere livskvalitet. Personer med serum-selennivåer mellom 70 og 100 mikrogram pr liter var nesten like vanskelig som de med serum-selennivåer under 70 mikrogram per liter. liter [Bomer 2019].

Resultater fra observasjonsstudier

Giacconi et al. siterer bevis fra tre observasjonsstudier som har vist et omvendt sammenheng mellom plasma / serum-selennivå og risikoen for hjerte- og karsykdommer i området 55-145 mikrogram per dag. liter [Giacconi 2021].

Det italienske studiedesignet: Redusert plasmaselen og hjertesykdom
Elderly people with low selenium
En italiensk studie viser at selenmangel er uavhengig knyttet til risikoen for hjerte- og karsykdommer. En europeisk studie viser at personer med plasma / serum-selenstatus under 70 mkg / l har en dårligere NYHA-klassifikasjon, mer alvorlige tegn og symptomer på hjertesvikt, dårligere treningskapasitet (6-minutters gangtest) og dårligere livskvalitet.

De italienske forskerne undersøkte sammenhengen mellom redusert plasma-selenstatus – definert som mindre enn 60 mikrogram per liter – i 858 friske kontroller (gjennomsnittsalder: 73,4 ± 9,3) og 606 hjertepasienter (gjennomsnittsalder: 72,5 ± 8,7).

I både sunne kontroller og hjertepasienter fant forskerne en signifikant sammenheng mellom nedsatt selenstatus i plasma og økte verdier av C-reaktivt protein, en biomarkør for betennelse, forbedret genekspresjon av cytokiner og kjemokiner, økt kobber / sink-forhold og nedregulering av flere sirtuiner [Giacconi 2021].

Sirtuiner = proteiner som er nødvendige for cellenes stabilitet og funksjon. 

Konklusjon fra dataene: Selenmangel er uavhengig forbundet med hjerte- og karsykdommer og med forhøyede inflammatoriske biomarkører. Redusert selenstatus påvirker ekspresjonen av cytokiner, kjemokiner og sirtuiner.

Tilstrekkelig selenstatus som beskyttelse mot hjertesykdom

Hvordan bidrar selen til å beskytte mot hjertesykdom? Italienske forskere forklarer [Giacconi 2021]:

  • Mange europeiske land og Midtøsten har et lavt seleninntak. I tillegg er det kjent at mengden selen avtar med økende alder, noe som gir eldre større risiko for selenmangel.
  • Selen som en komponent i aminosyren selenocystein er viktig for dannelsen av selenoproteiner med antioksidanter og betennelsesdempende egenskaper.
  • Tilstrekkelig selennivå kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer ved å øke ekspresjonen av antioksidanter som glutationperoksidase og tioredoksinreduktase.
  • Selenmangel eller utilstrekkelig selenstatus er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og utvikling av aterosklerose.
  • Glutationperoksydase når maksimal aktivitet når selenkonsentrasjoner i plasma er mellom 70 og 90 mikrogram per dag. liter.
Konklusjoner: Selenstatus og risiko for hjertesykdom

Giacconi et al. [2021] fremla dokumentasjon for følgende forhold:

  • Risikoen for hjertesykdom var signifikant høyere – 1,9 ganger høyere – hos personer med selenmangel.
  • Den italienske studien viste ingen forskjell mellom kolesterolnivåer og glukoseverdier sammenlignet med selenstatuskvartiler.
  • Den viktigste mekanismen der selenmangel synes å fremme hjertesykdommer er den inflammatoriske veien. Selenmangel forårsaker ekspressjon for forskjellige cytokiner, mens selenoproteiner er involvert i modulering av proinflammatoriske gener.
  • Blant de evaluerte forholdene var det bare røyking som var høyere enn selenmangel som en risikofaktor for hjertesykdom

Kilder

Alehagen, U., Lindahl, T.L., Aaseth, J., Svensson, E., Johansson, P. Levels of sPselectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015;10:e0137680.

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., Johansson, P., 2018. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: a validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018;13,e0193120.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Giacconi R, Chiodi L, Boccoli G, Costarelli L, Piacenza F, Provinciali M, Malavolta M. Reduced levels of plasma selenium are associated with increased inflammation and cardiovascular disease in an Italian elderly population. Exp Gerontol. 2021 Mar;145:111219.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *