Covid-19, selen og koenzym Q10

Nivået av selen og koenzym Q10, en faktor i immunsystemets respons, kan virke inn på immunsystemets reaksjon på SARS-CoV-2, som forårsaker akutt pustebesvær ved Covid-19 infeksjon.

Corona virus
En systematisk gjennomgang viser at tilskudd av selen og Q10 har positive effekter på frie radikaler-indusert oksidativt stress og inflamasjon.

Spesielt krever celler i immunsystemet tilstrekkelig med selen og koenzym Q10 for å beskytte mot oksidativt stress og for å modulere den inflammatoriske effekten.

Dette er konklusjonen forfatterene gjør, etter en gjennomgang av forskningslitteratur fra 2021 [Hargreaves & Mantle].

Iain R. Hargreaves, fakultetsmedlem innen biokjemi ved Institutt for farmasi og biomolekylære vitenskap ved Liverpool John Moore’s University, har sammen med Dr. David Mantle skrevet at tilstrekkelig selen og koenzym Q10-status kan være en faktorer:

  • på måten immunsystemet i utgangspunktet reagerer på Covid-19-viruset
  • på måten den resulterende inflamasjonen håndteres

I sin gjennomgang fra 2021 har Hargreaves og Mantle lagt vekt på konsekvensen av en suboptimal status for selen og koenzym Q10 på inflamasjon og oksidativt stress [Hargreaves & Mantle 2021].

Hargreaves og Mantle konkluderer med at en optimal status for både selen og koenzym Q10 kan være gunstig for forebygging og behandling av Covid-19-infeksjoner. Selen og koenzym Q10 virker på to måter:

  • ved å kunne opprettholde immunsystemets funksjon mot Covid-19 virusinfeksjoner
  • ved å unngå en cytokinstorm, årsaken til syndromet med lungeskade og pustevansker hos pasienter med alvorlige infeksjoner
HVA ER DEN OPTIMALE STATUSEN FOR SELEN OG KOENZYM Q10?

Det er foreløpig ingen vitenskapelig konsensus om de optimale nivåene av selen og koenzym Q10.

Optimal selenstatus

Med data, fra en stor europeisk kohortstudie, konkluderer Bomer og kollegaer at serumselenkonsentrasjoner under 100 μg/l er assosiert med hjertesviktpasienter med alvorlige symptomer på hjertesvikt, dårlig treningskapasitet, dårligere livskvalitet og dårligere prognose [Bomer].

I en oversiktsartikkel i The Lancet har Rayman antatt at serumkonsentrasjonene av selen gir gode resultater for helsen i området mellom 120-150 μg/l [se figur 3 side 4 i artikkelen hennes].

Optimal koenzym Q10-status

Langsjoen [2014, s. 9] foreslår at det er viktig å heve serumnivået av Q10 over 2,5 mg/l for å kunne oppnå terapeutisk effekt med kosttilskudd.

SELENSTATUS OG IMMUNSYSTEMET

Selen er et viktig sporstoff, som kroppen selv ikke kan danne. Derfor må vi få selen fra maten vi spiser og/eller fra selentilskudd. I mange deler av verden er imidlertid jorda og maten fattig på selen, og behovet for selentilskudd er aktuelt [Haug].

For at det medfødte og adaptive immunsystemet skal fungere optimalt er selen nødvendig i tilstrekkelige mengder [Hargreaves & Mantle 2021].

Selen er en komponent i aminosyren selenocystein, som igjen er en essensiell komponent i antioksidante selenoproteiner, slik som glutationperoksidaser og tioredoksinreduktaser [Hargreaves & Mantle 2021].

Selen er nødvendig for dannelsen av tioredoksinreduktaser, som spiller en viktig rolle i reduksjonen av Q10-molekyler til ubiquinolformen. Uten tilstrekkelig tioredoksinreduktase, vil ikke koenzym Q10 ha så stor antioksidanteffekt som det potensielt kan ha [Xia; Nordman].

SELEN OG KOENZYM Q10 I ET SYNERGISTISK FORHOLD

Alehagen og Aaseth [2015] har undersøkt det spesielle forholdet mellom selen og koenzym Q10 og konkluderer:

  • at suboptimalt seleninntak begrenser cellenes evne til å få tilstrekkelige mengder av antioksidantformen av koenzym Q10
  • at suboptimal Q10-status vil ha negativ påvirkning på selens biologiske funksjon i cellene

Dermed er tistrekkelig selen og koenzym Q10 – og selen og koenzym Q10 i kombinasjon – gunstig for optimal funksjon av immunsystemet [Alehagen & Aaseth].

OKSIDATIVT STRESS

Lav selenstatus gjør cellene våre sårbare for oksidativt stress. Dvs. skade på celler, proteiner, DNA og lipider forårsaket av et overskudd av skadelige frie radikaler på to måter:

  1. Det er økt skade på celler og vev fra oksidativt stress hos personer med suboptimal selenstatus.
  2. Ved utilstrekkelig selen er patogene virus sannsynlig å utvikle mer virulente stammer [Beck].

I KiSel-10-studien viste kombinasjonen av selen og koenzym Q10 betydelig forbedret biomarkører for oksidativt stress og inflamasjon hos eldre svenske statsborgere, som hadde en snittalder på 78 år og lave selennivåer ved studiestart (67,1 μg/l) [Alehagen 2015a; Alehagen 2015b].

INFLAMASJON

I normale tilfeller av inflammatorisk respons, stenger immunsystemet ned den inflammatoriske prosessen etter at det skadede vevet har grodd.

Hos noen Covid-19-pasienter kommer inflamasjonen ut av kontroll, og den fører til cytokinstormer som skader lungene, hjertet, leveren og nyrene.

Hargreaves og Mantle antar at sårbarheten for cytokinstormer vil være større hos pasienter med suboptimal selen- og koenzym Q10-status.

KONKLUSJON: TILSKUDD MED SELEN

En optimal selenstatus er nødvendig for effektiv antioksidantbeskyttelse og for å modulere den inflammatoriske responsen. Hargreaves og Mantle peker på en sammenheng mellom lav regional selenstatus og dårligere restitusjon hos Covid-19-pasienter i Kina [Zhang].

SAKENS KJERNE: KOMBINERT TILSKUDD AV Q10 OG SELEN

KiSel-10-studien, en fireårig randomisert kontrollert studie, har vist effektiviteten av et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 for å redusere omfanget av oksidativt stress og betennelse hos eldre med lav selenstatus [Alehagen 2015a; Alehagen 2015b].

TIL SLUTT: TILSKUDD MED LEGEMIDDELKVALITET

Alle kosttilskudd har ikke samme opptak og effekt. Hargreaves and Mantle anbefaler at du benytter selen med farmasøytisk kvalitet, samt koenzym Q10-tilskudd med dokumentert opptak.

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial. Int J Cardiol. 2013;167:1860-1866.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015a;41:443-52.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015b;10:e0137680.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

Beck MA, Levander OA, Handy J. Selenium deficiency and viral infection. J Nutr. 2003 May;133(5 Suppl 1):1463S-7S.

Hargreaves IR / Mantle D. COVID-19, Coenzyme Q10, and Selenium. Chapter 13 in: Guest PC, ed. Identification of Biomarkers, New Treatments, and Vaccines for COVID-19. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2021;1327:163-168.

Haug A, Graham RD, Christophersen OA, Lyons GH. How to use the world’s scarce selenium resources efficiently to increase the selenium concentration in food. Microbial Ecology in Health and Disease. 2007 Dec;19(4):209-228.

Langsjoen PH, Langsjoen AM. Comparison study of plasma coenzyme Q10 levels in healthy subjects supplemented with ubiquinol versus ubiquinone. Clin Pharmacol Drug Dev. 2014 Jan;3(1):13-7.

Nordman T, Xia L, Björkhem-Bergman L, Damdimopoulos A, Nalvarte I, Arnér ES, Spyrou G, Eriksson LC, Björnstedt M, Olsson JM. Regeneration of the antioxidant ubiquinol by lipoamide dehydrogenase, thioredoxin reductase and glutathione reductase. Biofactors. 2003;18(1-4):45-50.

Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):189-99.

Xia L, Nordman T, Olsson JM, Damdimopoulos A, Björkhem-Bergman L, Nalvarte I, Eriksson LC, Arnér ES, Spyrou G, Björnstedt M. The mammalian cytosolic selenoenzyme thioredoxin reductase reduces ubiquinone. A novel mechanism for defense against oxidative stress. J Biol Chem. 2003 Jan 24;278(4):2141-6.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020 Jun 1;111(6):1297-1299.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *